Aspekty technologiczne upraw sadowniczych

14 marca bieżącego roku odbyła się konferencja sadownicza „Aspekty technologiczne upraw sadowniczych” .Uczestnikami szkolenia byli plantatorzy roślin jagodowych, ziarnkowych i pestkowych.

Wymagania związane z wprowadzeniem ustawy Prawo wodne przedstawiła Małgorzata Kołacz z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W czasie wystąpienia przedstawiono wymogi związane z nawożeniem nawozami naturalnymi i azotowymi na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych. Poinformowano o zakazie stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem. W kolejnym wystąpieniu Profesor Andrzej Komosa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił założenia podstaw żywienia roślin sadowniczych. Efektywność wnoszonych do gleby składników pokarmowych jest uzależniona od wielu czynników. W optymalizowaniu nawożenia ważna jest znajomość zasobności gleby, którą można uzyskać poprzez systematyczne wykonywanie prób glebowych. Ich pobieranie obarczone może być dużym błędem (nawet do 300%) dlatego wymagana jest  znajomość poszczególnych plantacji, jak i techniki pobierania. Profesor zwrócił uwagę, że jedna próba mieszana powinna się składać z 15-20 prób pojedynczych. W trakcie wystąpienia podkreślił znaczenie poszczególnych składników w procesach fizjologicznych oraz ich wpływ na tworzenie plonu. Informacje dotyczące zasobności gleby powinny być uzupełnione o analizy chemiczne liści. Christer Drottson Prezes Mondi Polska przedstawił firmę oraz zapoznał uczestników z możliwościami współpracy. Zaprezentował osiągane ceny dla owoców i warzyw w sezonie 2017 porównał je do prognozowanymi na ubiegły sezon.