Aspekty technologiczne upraw warzywniczych

26 lutego 2018 roku odbyła się w Płowcach konferencja warzywnicza pod tytułem „Aspekty technologiczne upraw warzywniczych”. Wymagania związane z wprowadzeniem ustawy Prawo wodne przedstawiła Małgorzata Kołacz z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W czasie wystąpienia przedstawiono wymogi związane z nawożeniem nawozami naturalnymi i azotowymi na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych. Poinformowano o zakazie stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem. Piotr Kalitta z firmy HIT Michał Durmowicz z Włocławka podsumował sezon 2017 oraz przedstawiał prognozy w produkcji warzyw gruntowych na 2018 r. Przedstawił również możliwości współpracy w nadchodzącym sezonie z producentami warzyw. Złożoność zagadnień związanych z ochroną cebuli przed chwastami, chorobami i szkodnikami omówił Piotr Borczyński z KPODR Minikowo. Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się informacje dotyczące możliwości zwalczania chwastów w poszczególnych fazach rozwojowych cebuli. Zaprezentowane zostały programy ochrony zwalczające mączniaka rzekomego. Rafał Putinkowski z Arysty LifeScience Polska Sp. z o.o. przedstawił produkty firmy do ochrony warzyw gruntowych. Z uwagi na powtarzające się anomalie pogodowe prelegent zwrócił szczególną uwagę na możliwość stosowania stymulatorów wzrostu. Gotowe rozwiązania w nawożeniu warzyw gruntowych firmy Yara Poland Sp. z o.o. przedstawił Wojciech Kopeć.

.