DWULETNI CYKL SZKOLEŃ Z TEMATYKI „OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”.

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE

REALIZUJE DWULETNI CYKL SZKOLEŃ Z TEMATYKI

„OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”.

Celem szkoleń jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacenie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem obejmujące poprawę gospodarki wodnej w tym nawożenia i stosowania pestycydów.

Realizacja szkoleń trwa od września 2022 roku i potrwa do maja 2024 roku.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenia odbywać się będą na terenie całego województwa.

Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach zapraszamy do kontaktu z Biurami Powiatowymi naszego Ośrodka.

Harmonogram szkoleń na II połowę 2023 roku, organizowanych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, znajdziecie państwo po linkiem lub w zakładce Kalendarium na stronie www.kpodr.pl

NA SZKOLENIU OMAWIANE BĘDĄ:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa.

 • Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. 
 • Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych.
 • Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.

Zarządzanie wodami, w tym ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy.

 • Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
 • Kontrola gospodarowania wodami.
 • Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami – system opłat.

Zabiegi agrotechniczne sprzyjające zatrzymywaniu wody.

 • Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

 • Warsztaty z zakresu obliczania maksymalnych dawek azotu, planów nawożenia azotem, obliczania powierzchni/ pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych oraz prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem i dokumentowania czasowego przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych.
 • Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu,
  w tym:
 • sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,
 • terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
 • warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie
  i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
 • zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem,
 • dokumentowanie,
 • kontrola i opłaty,
 • finansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

 • Działania dobrowolne – zbiór zasad dobrej praktyki rolnicze.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktowania się pracownikami Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (dane kontaktowe organizatorów w załączonym harmonogramie).


ZAPISY NA SZKOLENIA "OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE" – realizowane w ramach 5. etapu operacji pod tą samą nazwą. 

Lp. województwo powiat gmina miejscowość miejsce
np. urząd, świetlica, szkoła
ulica, nr budynku Data Godzina Osoba do kontaktu
1 kujawsko-pomorskie aleksandrów Aleksandów Kujawski Aleksandów Kujawski Restauracja TARA Akacjowa 2 08.02.2024 10:00 Grażyna Mikołajewska
506392604
2 kujawsko-pomorskie brodnicki Brzozie Brzozie Kalchem, Brzozie 157 13.02.2024 09:00 Anna Szymańczyk
723692572
3 kujawsko-pomorskie brodnicki Jabłonowo Pomorskie Jabłonowo Pomorskie Jabłonowo Pomorskie, Centrum Konferencyjno-Bankietowe Familia Przemysłowa 26 28.02.2024 09:00 Akradiusz Krysztofiak
667662832
4 kujawsko-pomorskie chełmiński Stolno Grubno Sala Konferencyjna, Zespół Szkół Centrum Kształcenia W Grubnie Grubno 56 05.02.2024 09:00 Frąckiewicz Karolina
723692546
5 kujawsko-pomorskie grudziądzki Grudziądz Grudziądz Hotel Rudnik Miła 2 21.02.2024 10:00 Małgorzata Kowalska
723331075
6 kujawsko-pomorskie inowrocławski Kruszwica Grodztwo Gościniec nad Gopłem 43 B 06.02.2024 10:00 Orczykowska Ewelina
885 660 855
7 kujawsko-pomorskie rypiński Rypin Starorypin Rządowy Restauracja Modrzewiowa 26a 06.03.2024 10:00 Przemysław Skorniak
723331175
8 kujawsko-pomorskie świecki Świecie Biechówko Świetlica Wiejska 35B 12.03.2024 10:00 Magdalena Potulska
885122331
9 kujawsko-pomorskie toruński Chełmża Chełmża Hotel Imperium  Adama Mickiewicza 5  24.01.2024 10.00 Monika Romanowska
506392722
10 kujawsko-pomorskie włocławski Lubień Kujawski Lubień Kujawski Zajazd Arkadia 19 stycznia, 24 10.01.2024 10.00 Aleksandra Nowakowska
506392903
11 kujawsko-pomorskie włocławski Brześć Kujawski Brześć Kujawski Brzeskie Centrum Kultury i Historii "Wahadło" Kolejowa, 44 17.01.2024 10.00 Hubert Marszewski
723331250
12 kujawsko-pomorskie włocławski Kowal Przydatki Gołaszewskie Hotel
Podgrodzie
Przydatki Gołaszewskie 3 24.01.2024 10.00 Marian Nowakowski
506392706
13 kujawsko-pomorskie żniński Janowiec Wielkopolski Posługowo Dom Biesiadny Stanisław Kuster 26 01.03.2024 10.00 Piotr Kaźmierczak
723692530

 

Ponadto szczegółowych informacji udzielają:

 

Zapewniamy ciekawe materiały szkoleniowe i pełne wyżywienie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

ZałącznikI:

 1. harmonogram etap IV
 2. Program
image_pdfimage_print