DZIAŁ TECHNOLOGII PRODUKCJI ROLNICZEJ

Prezentacje ze szkolenia 23-24 listopada oraz program spotkania 3-4 grudnia

Szanowni Państwo,

Dołączam program szkolenia w dniach 3-4 grudnia br. w ramach panelu dla doradców ODR z Programu Wieloletniego. Jest to szkolenie cykliczne, przewidziane do realizacji w latach 2019-2023. Aktualnie mam zgłoszenia z 7 Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

3-4.12.2020 Program szkolenia PIB T17-ODR-1.

Poniżej załączam linki do prezentacji ze szkolenia 23-24 listopada br. z prośbą o udsotępnienie ich osobom biorącym udział w tym szkoleniu z chorób drobiu i zoonoz. Brakujące 3 prezentacje doślę w przyszłym tygodniu.

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/Bruceloza_dla_ODR_2020.pdf

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/Diagnostyka_chorob_drobiu_2020.11.23.pdf

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/goraczka_Q_dla_ODR_M.Szymanska_2020.pdf

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/Grypa_2020.11.23.pdf

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/ODR_Listerioza_2020_11_24.pdf

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/ODR_Waglik_2020_11_24.pdf

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/Salmonella_Wasyl_ODR_2020-11-24.pdf

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/Zagrozenia_parazytologiczne_w_zywnosci.pdf

Z poważaniem,
Mirosław Polak