Materiały ze szkoleń

DZIAŁ METODYKI DORADZTWA, SZKOLEŃ I WYDAWNICTW

V Forum Wiedzy  i Innowacji8-9.12.2020 r.

link do materiałów z konferencji oraz relacja filmowa z całego jej przebiegu.

 

Materiały z konferencji:

https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/iqS3qETqFr3pQGb

Relacja z konferencji, dzień 1:

https://we.tl/t-7hCK08bpBa

Relacja z konferencji, dzień 2:

https://we.tl/t-Nrtr1hlZRC

 

 

Materiały edukacyjne ze szkolenia pn. „Stosowanie Internetu w procesie nauczania i komunikacji przez doradców rolniczych”, organizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

prezentacja multimedialna

 

DZIAŁ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Materiały ze szkolenia organizowanego przez CDR Brwinów, które odbyło się 9-11.12.2020 r. nt.: „Żywność w świetle obowiązujących przepisów. Jakość zdrowotna żywności, dodatki do żywności, antybiotykoodporność u ludzi, przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności"

Proszę pamiętać, że materiały są tylko dla Państwa wiadomości.

wszystkie_prezentacje_w_jednym_9_11_grudzien_2020_CDR

 

Poniżej znajdują się też linki do materiałów, o których wspominała Pani dr B. Bilska:

Projekt PROM: https://projektprom.pl/

Monografia:

Straty i marnotrawstwo żywności w Polsce. Skala i przyczyny problemu. (red. Łaba S.), Wyd. IOŚ-PIB, ISBN 978-83-60312-64-3

https://ios.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/IOS_marnotrawstwo_zywnosci_INTERNET_2.pdf

 

 

 

 Zgodnie z obietnicą podaję również adresy e-mail do Pań prowadzących:

 

marzena_tomaszewska@sggw.edu.pl

 

beata_bilska@sggw.edu.pl

 

p.s.

Jeśli macie Państwo jakieś propozycje tematyczne dt szkoleń z zakresu żywienia człowieka i gospodarstwa domowego to proszę o sugestie.

 

Materiały z seminarium kierowników ROW, które odbyło się online 19 listopada 2020 r. w CDR w Krakowie. Dotyczy: inteligentnych wiosek, planowanych działań i programu działalności  w 2021 roku na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i podnoszenia kwalifikacji doradców w tej dziedzinie realizowanych przez pracowników CDR oraz założeń WPR na lata 2021-2027 z uwzględnieniem inicjatywy LEADER przygotowanych przez Joanne Gierulską – Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW

 

semROW_19.11.2020_2_K.Boba

semROW_19.11.2020_3_K.Stepnik

semROW_19.11.2020_4_J.Gierulska

semROW_19.11.2020_5_E.Dziasek

semROW_19.11.2020_6_K.Boczek

 

DZIAŁ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

Konferencja Wpływ rolnictwa na jakość środowiska przyrodniczego – Puławy, 3 listopada 2020 r.

1 Matyka-WPR_Zielony_ład

2 Jadczyszyn-Gleba_a_zmiany_klimatu

3 Skowron,Jadczyszyn-Rolnictwo_a_jakość_wód

4 Jędrejek_Anna Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa

5 Jadczyszyn-rolnictwo_i_recykling_odpadów

6 Jonczyk-Systemy_produkcji_i_środowisko

7 Lipiński_Rola_oschr 8 Krysztoforski_Rola_doradztwa

DZIAŁ TECHNOLOGII PRODUKCJI ROLNICZEJ

Prezentacje ze szkolenia 23-24 listopada oraz program spotkania 3-4 grudnia

Szanowni Państwo,

Dołączam program szkolenia w dniach 3-4 grudnia br. w ramach panelu dla doradców ODR z Programu Wieloletniego. Jest to szkolenie cykliczne, przewidziane do realizacji w latach 2019-2023. Aktualnie mam zgłoszenia z 7 Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

3-4.12.2020 Program szkolenia PIB T17-ODR-1.

Poniżej załączam linki do prezentacji ze szkolenia 23-24 listopada br. z prośbą o udsotępnienie ich osobom biorącym udział w tym szkoleniu z chorób drobiu i zoonoz. Brakujące 3 prezentacje doślę w przyszłym tygodniu.

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/Bruceloza_dla_ODR_2020.pdf

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/Diagnostyka_chorob_drobiu_2020.11.23.pdf

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/goraczka_Q_dla_ODR_M.Szymanska_2020.pdf

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/Grypa_2020.11.23.pdf

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/ODR_Listerioza_2020_11_24.pdf

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/ODR_Waglik_2020_11_24.pdf

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/Salmonella_Wasyl_ODR_2020-11-24.pdf

http://www.piwet.pulawy.pl/files/MPP/2020-11-27/Zagrozenia_parazytologiczne_w_zywnosci.pdf

Z poważaniem,
Mirosław Polak