INNOWACYJNE PRAKTYKI HODOWLANE PREZENTOWANE PODCZAS EUROPEJSKICH TARGÓW HODOWLANYCH W CLERMONT-FERRAND

Prezentacja do pobrania

W dniach 2-8 października 2016 r. odbył się wyjazd studyjny do Francji. Wyjazd ten był finansowany z projektu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Uczestnikom wyjazdu zostały przedstawione założenia SIR, zasady udziału w programie oraz korzyści z niego wynikających. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich we Francji.

Uczestnicy mogli podziwiać zróżnicowany górzysty krajobraz Francji oraz liczne pastwiska, na których pasły się stada bydła ras mięsnych.  W wyjeździe uczestniczyli hodowcy bydła, doradcy i specjaliści z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

pasek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwszego dnia pobytu we Francji uczestnicy odwiedzili dwa gospodarstwa utrzymujące bydło ras mlecznych w okolicach miejscowości Lyon. Pierwsze z nich należało do pana Jérôme Fayolle i było zlokalizowane w malowniczej miejscowości La Chêvre położonej ok. 600 m n.p.m. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 40 ha, w tym 20 ha dzierżawy. Struktura upraw to: 8 ha kukurydzy, 8 ha jęczmienia, 8 ha mieszanek trawiastych i 16 ha stanowią łąki.

Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła rasy Montbeliarde. Średnio od krowy uzyskuje się 7500-8000 litrów mleka. Według hodowcy rasa Montbeliarde jest bardzo żywotna i odporna szczególnie na choroby metaboliczne. Stado krów pana Jerome’a znajduje się pod kontrolą użytkowości mlecznej. Jego krowy zajmują czołowe miejsca na wystawach hodowlanych we Francji. Pan Jérôme posiada matki buhajów i stosuje embriotransfer zarodków. Zabieg embriotransferu zarodków był zaprezentowany podczas naszej wizyty. Dochód w gospodarstwie osiąga się ze sprzedaży mleka, jałówek i krów hodowlanych, byczków pochodzących z krzyżowania rasy Montbeliarde z rasą Charolaise oraz ze sprzedaży zarodków.

Drugie gospodarstwo mleczne, należało do państwa Mr Laurent Dumont, Mrs Albane Dumont oraz pana Emmanuel’a Durand. Znajdowało się w miejscowości La Croix de la Faye. Gospodarstwo liczy około 210 hektarów pastwisk i łąk położonych na terenach górzystych od 600 do 1400 m n.p.m. Rolnik zajmuje się hodowlą bydła rasy Abondance. Rasa ta pochodzi z pogranicza francusko-szwajcarskiego (z Alp), gdzie była hodowana od XII wieku. Od XIX wieku prowadzi się dla tej rasy księgi hodowlane. Hodowca posiada 30 krów. Wydajność roczna w stadzie to około 4500 litrów mleka o składzie białka 3,4% i tłuszczu 3,6-3,8%. Stosunek tłuszczu do białka w mleku krów tej rasy jest optymalny do produkcji sera pleśniowego. Gospodarstwo produkuje i sprzedaje własne sery pleśniowe pod nazwą Fourme. Czas dojrzewania tego sera wynosi 6 miesięcy.

Produkcja i przechowywanie sera pleśniowego z mleka krów rasy Abondance

5 października, był to dzień spędzony na Europejskich Targach Hodowlanych w Clermont-Ferrand. Targi Sommet de L’élevage umieszczone są w sercu Masywu Centralnego, największego regionu hodowli bydła ras mięsnych w Europie. Jest to jedna z największych międzynarodowych imprez sektora produkcji zwierzęcej. Na targach zaprezentowano 22 rasy bydła mięsnego i mlecznego, razem około 1300 szt. Oprócz zwierząt na targach zaprezentowało się około 1400 firm (w tym 270 firm zagranicznych). Firmy reprezentowały następujące branże: żywienie zwierząt, genetyka, warunki zootechniczne i zdrowotne  utrzymania zwierząt, urządzenia udojowe, usługi i sprzęt do prowadzenia hodowli, budownictwo inwentarskie, energia odnawialna, mechanizacja rolnictwa.

Wieczorem odbył się pokaz francuskich ras bydła, owiec i koni. Pokaz zorganizowano w zamkniętej hali z dużym ringiem wyścielonym trocinami. Hala była profesjonalnie oświetlona i nie zabrakło specjalnych efektów świetlnych.  Pokaz był przygotowany dla gości zagranicznych.

Trzeciego dnia w godzinach przedpołudnowych uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli możliwość odwiedzić pana Olivier’a Pascal’a z miejscowości Mouly, który zajmuje się hodowlą bydła mięsnego, która jest prowadzona na powierzchni 140 ha. Większość użytków rolnych w gospodarstwie zajmują pastwiska ale uprawia się również takie rośliny jak jęczmień, pszenicę i pszenżyto.  Pan Oliver posiada stado 56 krów rasy Charolaise, które znajduje się pod kontrolą użytkowości mięsnej. Zwierzęta w czasie zimowym przebywają w oborze wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce o powierzchni 1500 m2. Latem, jesienią i wiosną przebywają na pastwisku. Gospodarz prowadzi sprzedaż odsadków. Odsadki przebywają razem z krowami przez 9-10 m-cy osiągając masę 400 kg. Sprzedaje on również buhajki hodowlane. W oborze można było zobaczyć kamerę do monitoringu krów. Kamera była zamontowana na szynie zamontowanej wzdłuż budynku. Podczas wizyty hodowca zaprezentował nam używając swojego telefonu komórkowego możliwość obserwacji każdego miejsca w swojej oborze. Bardzo interesujący okazał się kojec porodowy, w którym był zamontowany system ruchomej barierki do unieruchamiania krów podczas porodu. W oborze znajduje się nowoczesny poskrom do pielęgnacji cieląt.

Po zakończeniu wizyty w gospodarstwie uczestnicy powrócili na teren Europejskich Targów Hodowlanych w Clermont-Ferrand. W tym dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń hodowców poszczególnych ras, którzy przekazali nam informacje o zaletach danej rasy oraz o tym czym się zajmują na co dzień.

tekst i fot. Marta Adamowicz, Anna Mońko, Stanisław Pater

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie