Szkolenie (20.10.2016) – Skracanie łańcucha żywnościowego w ramach proekologicznej hodowli gęsi

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na

szkolenie z przyzagrodowego chowu gęsi w ramach projektu pn.

„Skracanie łańcucha żywnościowego w ramach proekologicznej hodowli gęsi”,

które odbędzie się

20 października 2016 roku w Minikowie 

w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie

 

Program szkolenia:

09:00 – 09:15  Otwarcie szkolenia, omówienie programu – Aleksandra Gajos – KPODR w Minikowie

09:15 – 10:15  Czym jest SIR oraz „Współpraca” – cele działania i warunki uzyskania wsparcia – Marek Nowacki, KPODR Minikowo

10:15 – 11:00 Przyzagrodowy chów gęsi: warunki transportu piskląt, warunki środowiskowe w odchowie gęsi, żywienie gęsi systemem gospodarczym, ochrona zdrowia i higiena odchowu – dr inż. Halina Bielińska, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

11:00 – 11:45  Przyzagrodowy chów gęsi: ekonomiczna efektywność chowu gęsi, zdrowie piskląt a wartość odżywcza mięsa i tłuszczu – dr inż. Halina Bielińska, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

11:45- 12:30 Charakterystyka ras gęsi a warunki chowu gęsi – dr hab. inż. Marek Adamski – prof. nadzw. UTP

12:30 – 13:30 Przerwa kawowa + poczęstunek z produktów lokalnych.

13:30 – 15:00  Możliwości sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w kontekście wprowadzanych od 01.01.2016 r. zmian w przepisach dotyczących sprzedaży bezpośredniej – dr hab. inż. Marek Adamski – prof. nadzw. UTP

 

Uwaga: liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmujemy do 18 października 2016 roku
tel.: 506 392 900

pasek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.