Konferencja ziemniaczana na DNIACH POLA w Grubnie

Od 1 stycznia 2014 roku w unijnym rolnictwie obowiązują zasady integrowanej ochrony roślin. Kluczowym elementem jest monitorowanie plantacji oraz wspomaganie decyzji dotyczących wykonywania zabiegów ochronnych. Między innymi tym właśnie zagadnieniom poświęcona była konferencja polowa w trakcie DNI POLA w Grubnie 18-19 czerwca, przygotowana z myślą o rolnikach specjalizujących się w produkcji ziemniaka.

To wyjątkowe spotkanie poświęcone problemom uprawy ziemniaka wynikającym z warunków agrometeorologicznych poprowadzili wybitni fachowcy. Tematy „Integrowana ochrona ziemniaka w warunkach klimatyczno-przyrodniczych i organizacyjnych Polski” oraz „Nawadnianie obowiązkowym elementem nowoczesnej agrotechniki ziemniaka” przedstawił dr inż. Wojciech Nowacki reprezentujący Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Jadwisinie. Integrowana ochrona roślin polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod profilaktyki i ochrony w celu utrzymania populacji organizmów szkodliwych na poziomie minimalizującym zagrożenie z ich strony. Wykładowca omówił znaczenie odporności odmian i płodozmianu, uprawę roli oraz problemy związane z sadzeniem, zbiorem i przechowywaniem bulw. Szczególny nacisk położył na wymagania wodne upraw ziemniaka oraz wynikającą z nich konieczność nawadniania w zmieniających się ciągle warunkach agrometeorologicznych, w których obecnie dominują susze.

Profesor dr hab. Józefa Kapsa, wybitna specjalistka w zakresie chorób ziemniaka, przedstawiła zagadnienia: „Choroby ziemniaka w Polsce – znaczenie i zmienność w latach w zależności od pogody” oraz „Systemy wspomagania decyzji w zakresie ochrony ziemniaka – znaczenie i możliwości wykorzystania w praktyce”. Z jej wystąpienia jasno wynika, że ziemniak jest gatunkiem narażonym na wysokie zagrożenie ze strony chorób (m.in. zarazy ziemniaka, alternariozy, rizoktoniozy, parcha, zgnilizn, bakteriozy pierścieniowej), a także wirusów. Ponadto presja chwastów i stonki ziemniaczanej powoduje, że ziemniaki należą do roślin o największej liczbie chemicznych zabiegów ochronnych stosowanych w uprawie. Aby ograniczyć zużycie pestycydów, konieczne jest stałe monitorowanie zagrożeń. Do tego celu można wykorzystać program wspomagania decyzji NegFry, przeznaczony do zapobiegania rozwoju zarazy ziemniaczanej.

Uczestnicy konferencji mogli nie tylko wysłuchać wystąpień fachowców, ale także uzyskać bezpośrednie konsultacje grupowe i indywidualne na każdy z powyższych tematów oraz obejrzeć 24 odmiany ziemniaka jadalnego na kolekcji poletkowej. Spotkanie to miało więc wyjątkowy wymiar praktyczny.

Obecnie oprócz doradztwa bezpośredniego i szkoleń w zakresie integrowanej ochrony roślin, umożliwia się rolnikom skorzystanie z programów wspomagania decyzji o zwalczaniu konkretnych organizmów szkodliwych, nie tylko w ziemniakach.Działania w tym zakresie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego podjął przy współpracy z Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zakład Doświadczalny w Boninie oraz Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu. W tym celu zakupiono i zainstalowano w gospodarstwach 19 stacji meteorologicznych oraz rozpoczęto instalowanie programów i stopniowe wdrażanie metodyk. Założono na próbę dwa pola demonstracyjne w Grubnie i Mochełku.

Konferencję zorganizowano w ramach zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W trakcie DNI POLA w Grubnie można było odwiedzić stoisko promujące Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przygotowane przez pracowników przysieckiego oddziału Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Dyżurowali na nim także współpracujący z KPODR przedstawiciele – naukowcy z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

 

Całą relację z DNI POLA można obejrzeć tutaj:

https://www.kpodr.pl/index.php/galeria-2016/1830-xx-kujawsko-pomorskie-dni-pola

 

 

 

 

Marek Radzimierski

fot. Marek Rząsa

KPODR Minkowo