Jak można sprawniej i skuteczniej zarządzać stadem?

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na praktyczną część konferencji, nt.„Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego w zautomatyzowanej oborze”. Pokazodbędzie się w zautomatyzowanej oborze dla 30-40 krów 2-3 lipca w Minikowie podczas Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego i Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH.

Będzie to autentyczna obora z krowami, wyposażona w robot udojowy i stół paszowy w celu pokazania bezstresowego zachowania się krów na wolnym wybiegu. Celem demonstracji będzie pokazanie jak należy interpretować dane dostarczane przez komputer do prawidłowego zarządzania stadem z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, np. telefonu komórkowego czy smartfonu.

Jest to wyjątkowo dobra okazja, aby bardzo licznej grupie hodowców i producentów mleka zaprezentować „na żywo” najbardziej zaawansowaną technologię w oborach, która w znacznym stopniu obniża stres krów i poprawia stan ich zdrowia oraz wyniki produkcyjne.

Będzie to jedyne tego typu przedsięwzięcie w Polsce i Europie Środkowej dla hodowców i producentów mleka.

Projekt realizowany jest w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Jerzy Białczyk

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.