Konkurs „Sposób na Sukces” – przedsiębiorczość na wsi

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z współorganizatorami zaprasza do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich.

Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2016 roku i w pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

W tegorocznej XVIII edycji Rada Programowa przyzna nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych.

Informacji o konkursie z ramienia KPODR Minikowo udziela Dawid Skotnicki e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl, tel: 723-692-565

Karta zgłoszeniowa: www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/SNS/edycja_XVIII/SNS_karta_zgl_XVIII.doc

Regulamin konkursu: www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/SNS/edycja_XVIII/SNS_regulamin_XVIII.doc

Zgłoszenia należy nadsyłać do 25 stycznia 2018 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
z dopiskiem "Sposób na Sukces"

 

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu:

https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces/85-nasze-dzialania/konkursy/sposob-na-sukces/2325-zapraszamy-do-udzialu-w-xviii-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-sposob-na-sukces-przedsiebiorczosc-na-obszarach-wiejskich-2017-2018