Nabór wniosków przez WFOŚiGW w Toruniu o usuwanie azbestu.

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023. Beneficjentami programu są: gminy, powiaty i związki międzygminne występujące jako podmioty realizujące bezpośrednio cel programu.

Termin składania wniosków to od 20.05.2021-07.06.2021r.

Więcej informacji na stronie: www.wfosigw.torun.pl