„Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na szkolenia dla beneficjentów działań

„Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Szkolenia pozwalają na realizację biznesplanu – uczestnicy otrzymają zaświadczenia dokumentujące udział w szkoleniu, które można przedstawić w ARiMR.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział oraz dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł/os na konto KPODR:

BGK Oddział w Toruniu Konto: 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005

W tytule przelewu proszę podać tytuł oraz datę szkolenia.

W przypadku, gdy dane uczestnika są inne niż osoby wpłacającej, wówczas w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika.

W celu poprawności wypełnienia zaświadczeń, proszę zwrócić szczególną uwagę na polskie znaki przy wprowadzaniu danych osobowych. Link potwierdzający rejestrację może znajdować się dodatkowych folderach (Powiadomienia, Oferty, Spam).

Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu zostaną wysłane drogą pocztową.

 

Harmonogram szkoleń dla beneficjentów działania "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja Małych Gospodarstw" – marzec 2022 r.

lp.

Temat szkolenia

Termin

Godzina

Forma

Organizator

Telefon

Link do rejestracji:

1. 

Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym

02.03.2022

10.00

online

Paulina Cholewińska

723 330 978

https://kpodr.clickmeeting.com/
prowadzenie-rachunkowosci-
w-gospodarstwie-rolnym/register

2.

Technologia produkcji roślin zbożowych

03.03.2022

10.00

online

Anna Mońko-Łanucha

695 423 700

https://kpodr.clickmeeting.com/
technologia-produkcji
-roslin-zbozowych/register

3

Technologia produkcji roślin wysokobiałkowych

07.03.2022

10.00

online

Anna Mońko-Łanucha

695 423 700

https://kpodr.clickmeeting.com/technologia
-produkcji-roslin-wysokobialkowych/register

4.

Integrowana ochrona roślin

08.03.2022

10.00

online

Anna Mońko-Łanucha

695 423 700

https://kpodr.clickmeeting.com/
integrowana-ochrona-roslin/register

5.

Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie

09.03.2022

10.00

online

Paulina Cholewińska

723 330 978

https://kpodr.clickmeeting.com/zasady
-rozliczania-podatku-vat-w-rolnictwie/register

6.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym

11.03.2022

10.00

online

Anna Mońko-Łanucha

695 423 700

 https://kpodr.clickmeeting.com/
bezpieczenstwo-i-higiena-pracy
-w-gospodarstwie-rolnym/register

 

 

Pliki do pobrania:
Harmonogram_szkoleń_03_2022– WORD

Harmonogram_szkoleń_03_2022 – PDF

W przypadku pytań i wątpliwości, proszę o kontakt z organizatorami poszczególnych szkoleń