Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi


W Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 21 lipca 2017 roku, gościł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi pan Ryszard Zarudzki. 

Wiceminister spotkał się dyrekcją oraz pracownikami Ośrodka. Było to pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyło tak liczne grono pracowników ośrodka doradztwa rolniczego. Tematem rozmów było doradztwo rolnicze oraz jego przyszłość.

Dyrektor KPODR Ryszard Kamiński przedstawił informację o zadaniach realizowanych przez nasz ośrodek. Między innymi działalności doradczej
i informacyjnej, szkoleniach, konferencjach, imprezach wystawienniczo-targowych, rolnictwie ekologicznym, przedsiębiorczości, projektach realizowanych przez Ośrodek.

Pan Minister był otwarty na dialog z doradcami i specjalistami. Udzielił wielu konkretnych odpowiedzi, na pytania dotyczące pracy, doskonalenia kadry doradczej oraz przyszłości doradztwa. Wspomniał o dużym znaczeniu współpracy z instytutami badawczymi, potrzebie transferu wiedzy, współpracy nauki z techniką, która ma służyć rolnikom. Powiedział o potrzebie stworzenia ścieżki kariery zawodowej, szkoleń dla pracowników. Podziękował pracownikom za wkład ich pracy na rzecz rolnictwa i rolników naszego regionu.

tekst Katarzyna Szczepaniak
foto Piotr Berndt
KPODR w Minikowie

 

 

Wiceminister Ryszard Zarudzki, dyrekcja KPODR w Minikowie: Ryszard Kamiński, Marek Witkowski, Lidia Lewandowska

Wiceminister Ryszard Zarudzki

Dyrektor KPODR Ryszard Kamiński