XVII edycja Konkursu „Sposób na Sukces”

4 lipca 2017 roku w Rezydencji Belweder w Warszawie odbyła się gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces".

Patronat Honorowy nad XVII edycją konkursu „Sposób na Sukces” sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a nad galą finałową konkursu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

W tegorocznej edycji konkursu wyłoniono 16 finalistów, w tym 14 laureatów w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, a  dwa przedsięwzięcia uhonorowano wyróżnieniem.

Jednym z Laureatów w kategorii „Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych”, zostało Medimas Bielawy – Centrum Rehabilitacyjno-Wypoczynkowe pani Magdaleny Goral z Bielaw w powiecie wąbrzeskim. Jury konkursu doceniło przedsięwzięcie, jakim było za uruchomienie Centrum Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego dla osób starszych i niepełnosprawnych. Nagrodę odebrała pani Magdalena Goral.

tekst Katarzyna Szczepaniak KPODR w Minikowie
zdjęcia otrzymane od Magdaleny Goral z
Medimas

 

Elżbieta Lubomska – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wąbrzeźnie, Magdalena Goral – Medimas Bielawy – Centrum Rehabilitacyjno-Wypoczynkowe, Bożena Szpryniecka -Wicestarosta Wąbrzeski