Stoisko SIR na Dniach Otwartych Drzwi w Zarzeczewie

W miniony weekend 4 i 5 czerwca na terenie Oddziału w Zarzeczewie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się XXXVII edycja Dni Otwartych Drzwi. Na imprezie gościliśmy około 200 firm z interesującą i różnorodną ofertą wystawienniczą, handlową, doradczą, informacyjną, artystów z zespołów ludowych oraz ponad 15 000 zwiedzających.

Na targach promowaliśmy także „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Stoisko promujące „Sieć” cieszyło się dużym zainteresowaniem. Było wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, była możliwość wydrukowania oferty instytutów, z którymi współpracujemy. Na stoisku dostępne były ulotki promujące SIR.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.