Święto Łąk w Minikowie

Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa w Minikowie, zorganizował 6 czerwca kolejną, 5 edycję imprezy plenerowo-przyrodniczej pn. „Święto Łąk” dla dzieci szkół podstawowych naszego województwa.

„Święto Łąk” miało na celu promocję walorów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego w tym łąk nadnoteckich, wchodzących w sieć obszarów Natura 2000, poprzez czynną edukację przyrodniczą w formie ciekawie przygotowanych i prowadzonych animacji, warsztatów, pokazów, konkursów, gier i zabaw, zbogaconych o aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego i promocją zdrowego stylu życia. Oferta skierowana była do  dzieci ze szkół podstawowych, do  rodzin z dziećmi a także wszystkich chętnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów oraz instytucje działające na rzecz racjonalnego korzystania ze środowiska i zasobów naturalnych. Wszystkie działania realizowane w trakcie imprezy jaką jest  „Święto Łąk” zmierzały  do pogłębienia i ugruntowania wiedzy i właściwych postaw pro-ekologicznych. Obejmowały zagadnienia z dziedziny: ornitologii, botaniki, entomologii, rolnictwa, zielarstwa, łąkarstwa, flory i fauny naszych lasów, pozwoliły także na odkrywanie przed nami świata podwodnego a także ukazały działania myśliwych i dzieci w służbie przyrody itd.

Święto Łąk to jedyna tego typu impreza przygotowywana przez specjalistów naszego Ośrodka tym razem dla dzieci, które bawiąc się i eksperymentując, poznawały przyrodę Kujaw i Pomorza, zdobywały kolejne sprawności przyrodnicze aby zakończyć edukację tą najważniejszą podsumowującą całodzienne zmagania „młodego przyrodnika”. Dzieci wraz z nauczycielami i opiekunami wyjeżdżały z Minikowa zadowolone i wyposażone w dodatkową wiedzę przekazaną w sposób ciekawy i dostępny oraz pomoce naukowe w postaci przyrodniczego pakietu edukacyjnego, które pozwolą na dalsze zgłębianie wiedzy przyrodniczej.

W ciągu roku zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej propozycji i wzięcia udziału w ciekawych zajęciach terenowo-przyrodniczych na ścieżce dydaktycznej „Na Krawędzi Doliny Noteci”.

                                                              

 

 

Tekst: Bożena Błaszczyńska
Foto: P.Berndt

Minikowo 06.06.2017