X Kujawsko-Pomorskie Seminarium i Wystawa dla Hodowców Szynszyli

Fotorelacja z dwudniowego X Kujawsko-Pomorskiego Seminarium i Wystawy dla Hodowców Szynszyli

3 czerwca odbyły się warsztaty z oceny fenotypu pod okiem specjalistów ds. oceny z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt z Warszawy

Oraz komisyjna ocena zwierząt, wręczenie nagród odbyło się 4 czerwca po części wykładowej – prelekcje poprowadzili przedstawiciele nauki z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Szynszyle były prezentowane w następujących odmianach barwnych:

Szynszyla standard: 55 szt.

Szynszyla czarna aksamitna: 14 szt.

Szynszyla beżowa: 29 szt.

Razem oceniono 98 sztuk szynszyli prezentowanych przez 14 hodowców.

 

Poza konkursem prezentowano 20 sztuki szynszyli odmian barwnych :

-biała Wilsona

-fiolet

-czarna Perła

Wszystkie zwierzęta oceniane były indywidualnie, a punktacja została wpisana w arkusze ocen.

Po indywidualnej ocenie fenotypu szynszyli, komisja dokonała wyboru czempionów i wiceczempionów oraz przyznała wyróżnienia:

 

W grupie szynszyli odmiany standard fermy hodowlane :

Czempiona otrzymało zwierzę z klatki 101, należące do Pani Bogusławy Plewackiej

Wiceczempiona otrzymało zwierzę z klatki 105, należące do Pani Bogusławy Plewackiej

 

W grupie szynszyli odmiany standard fermy towarowe :

Czempiona otrzymało zwierzę z klatki 178, należące do Państwa A.J. Nowak

Wiceczempiona otrzymało zwierzę z klatki 176, należące do Państwa A.J. Nowak

 

W grupie szynszyli odmiany czarna aksamitna fermy hodowlane i towarowe:

Czempiona otrzymało zwierzę z klatki 113, należące do Pana Grzegorza Orkisza

Wiceczempiona otrzymało zwierzę z klatki 203, należące do Pani Marzanny Zamiary

 

W grupie szynszyli odmiany beżowej fermy hodowlane :

Czempiona otrzymało zwierzę z klatki 146, należące do MJ Chinchilla

Wiceczempiona otrzymało zwierzę z klatki 208, należące do Pani Marzanny Zamiary

 

W grupie szynszyli odmiany beżowej fermy towarowe :

Czempiona otrzymało zwierzę z klatki 168, należące do Pani Ewy Rutkowskiej

 

W kategorii Młody Hodowca:

I miejsce otrzymało zwierzę z klatki nr 196, należące do Pana Stanisława Michalaka

II miejsce otrzymało zwierzę z klatki nr 219, należące do Pani Barbary Marek

 

W grupie szynszyli odmian barwnych:

Wyróżnienie otrzymała szynszyla biała Wilsona, należąca do Państwa A.J. Nowak

Wyróżnienie otrzymała szynszyla fioletowa, należąca do Państwa A.J.  Nowak

Wyróżnienie otrzymała szynszyla czarna perła, należąca do Pana Stanisława Michalaka

 

Dodatkowo przyznano:

Puchar za Najlepszą Stawkę Zwierząt Ferm Hodowlanych odmiany standard dla Pani Marzanny Zamiary

Puchar za Najlepszą Stawkę Zwierząt Ferm Towarowych odmiany standard dla Państwa A.J. Nowak

Puchar za Najlepszą Stawkę Zwierząt Odmiany Beżowej dla MJ Chinchilla

 

Uwagi i wnioski komisji:

W grupie szynszyli standard należy dążyć do uzyskania ciemnego typu barwnego. Należy również dążyć do poprawy czystości barwy okrywy włosowej, aby uzyskać niebieski odcień barwy bez domieszek barw obcych.

Stawka szynszyli czarnych aksamitnych i beżowych z każdym rokiem staje się bardziej liczna. Szynszyla beżowa, niezależnie od typu barwnego nie powinna posiadać nalotów barw obcych w tym cytrynowych i rdzawych. Pas brzuszny powinien być kontrastowo odcięty od boku zwierzęcia. Szynszyla czarna aksamitna – należy dążyć do uzyskania równomiernie rozłożonego, jak najgłębiej schodzącego woalu o głębokiej lśniącej barwie, pas brzuszny powinien być kontrastowo odcięty od boku zwierzęcia.

W każdym przypadku należy zwracać szczególną uwagę na pojawiające się sine naloty na pasie brzusznym, które są niedopuszczalne we wszystkich ocenianych odmianach barwnych szynszyli.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Anna Mońko, Jacek Zawiślak, Ewa Peter