Warsztaty dla innowacyjnych rolników i przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, rolnicy, doradcy i nie tylko wzięli udział w dwudniowych sesjach warsztatów informacyjno-motywacyjnych pt. „Droga rozwoju dla innowacyjnych rolników i przedsiębiorców”, które odbyły się w lipcu (4 i 5) oraz (6 i 7) w Przysieku w Oddziale Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W warsztatach tych udział wzięło 50 osób.

Z przeprowadzonych podczas warsztatów ankiet wynika, że odbiorcy ocenili je dobrze i jako przydatne, a dla część uczestników przyznała, że będą miały wpływ na ich dalsze losy.

Warsztaty zorganizowano w ramach zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.