Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości – nabór wniosków

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych", poddziałanie 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego PROW 2014 – 2020. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy Nabór wniosków trwa od 28 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wnioski przyjmuje:

KOWR OT Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
52 525 08 01

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/ogloszony-zostal-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-ramach-dzialania-3-systemy-jakosci-prod.html