KUJAWSKO-POMORSKA WIEPRZOWINA PRODUKOWANA Z WYKORZYSTANIEM POLSKIEGO BIAŁKA POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą:

 „Kujawsko-Pomorska Wieprzowina produkowana z wykorzystaniem polskiego białka pochodzenia roślinnego”

Podstawowym zadaniem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom w celu zwiększania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków życia rodzin wiejskich.

W ramach Działania KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR Poszukujemy chętnych  do współudziału w  ramach działania „Współpraca”.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

– rolników

– hodowców trzody chlewnej

– przetwórców

– restauratorów

– doradców

– konsumentów

z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Realizacja projektu obejmuje:

  1. Spotkanie organizacyjne odnośnie projektu które, odbędzie się w piątek 14.10.2016 roku o godzinie 10.00 w Hotelu Martina

(ul. Adama Mickiewicza 37) w Żninie.

    2. Przeprowadzenie badań konsumenckich dotyczących zainteresowania wieprzowiną opartą na białku roślinnym pochodzenia krajowego.

    3.  Przeprowadzenie 6 warsztatów tematycznych, które łącznie mają doprowadzić do zacieśnienia współpracy i powołania w przyszłości grupy operacyjnej.

 

Tematyka warsztatów obejmuje:

  1. 20-21.10.2016 rok: Żywienie trzody chlewnej z wykorzystaniem krajowych źródeł białka.

Dwudniowy warsztat efektem, którego będzie stworzenie opracowania standardów żywieniowych oraz określenie problemów w zakresie żywienia i możliwości ich innowacyjnych rozwiązań.

 miejsce: budynek KPODR Minikowo

  1. 27-28.10.2016 rok: Rasy trzody chlewnej w żywieniu krajowym białkiem.

 Dwudniowy warsztat efektem, którego będzie ustalenie wytycznych dotyczących standardów krzyżowania określonych ras w programie oraz określenie  problemów w zakresie doboru ras i możliwości ich innowacyjnych rozwiązań.

 miejsce: budynek KPODR Minikowo

  1. 7.11.2016 rok: Badania pilotażowe

Jednodniowy warsztat, na którym zostaną zaprezentowane i omówione wyniki badań konsumenckich dotyczących zainteresowania wieprzowiną – opartą na krajowych źródłach białka pochodzenia roślinnego –  na rynku bydgoskim.

  miejsce: budynek KPODR Minikowo

  1. 17-18.11.2016 rok: Przetwórcy i restauratorzy

Dwudniowy warsztat, na którym odbędzie się rozbiórka półtuszy świni rasy puławskiej. Zostaną omówione wartości odżywcze mięsa wieprzowego oraz ich  wpływ na organizm ludzki. Zaprezentowane zostaną również zasady opakowywania  i oznakowania nowych produktów.

 miejsce: budynek KPODR Minikowo

  1. 21.11.2016 rok: Wprowadzanie produktów na rynek.

Jednodniowy warsztat, na którym zostaną przedstawione sposoby promocji produktów opartych na krajowych źródłach białka roślinnego.

 miejsce: budynek KPODR Minikowo

  1. 25.11.2016 rok: Konferencja upowszechnieniowa, podsumowująca warsztaty.

 miejsce: budynek KPODR Minikowo

Tematy konferencji:

  1. Panel poświęcony tworzeniu grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.
  2. Program żywieniowy i krzyżowanie ras.
  3. Wyniki badań konsumenckich.
  4. Wymiana poglądów oraz podsumowanie dotychczasowych działań. Podjęcie wstępnej próby analizy, powodzenia rozwoju założeń programu w najbliższych latach.

pasek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Osoby zainteresowane przybyciem na spotkanie inauguracyjne prosimy o zgłoszenia swojej obecności do dnia 12 października 2016 roku pod jeden ze wskazanych adresów:

Marta Adamowicz, e-mail: marta.adamowicz@kpodr.pl, tel. (52) 386 72 36,

Marzena Nowacka, e-mail: marzena.nowacka@kopdr.pl, tel. (52) 386 72 19,

Aleksander Bomberski: e-mail: aleksander.bomberski@kpodr.pl, tel. (52) 386 72 13.