Promocja pszczelarstwa i produktów pszczelich

 

 

  

W ramach projektu „Promocja pszczelarstwa i produktów pszczelich” realizowanego zgodnie z Umową sponsoringu zawartą 4 sierpnia 2017 roku z ANWIL S.A. przeprowadziliśmy zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, których celem było uświadomienie uczestnikom ważnej roli pszczół w przyrodzie i znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia. Pomoce edukacyjne, zakup których sponsorował ANWIL S.A., umożliwiły nam przeprowadzenie wszystkich zajęć i będą służyć nadal do edukowania społeczeństwa. Ze środków przekazanych przez Sponsora zakupiliśmy: książki „Wszystko o pszczołach”, miotełkę pszczelarską, rękawice, podkurzacz, dłuto, sito, bluzy, ul edukacyjny, tablice edukacyjne, sztalugi do tablic, gry edukacyjne oraz materiały na budowę domków dla pszczołowatych i inne, niezbędne do przeprowadzenia warsztatów podczas Miodowego Lata.

Pierwsze warsztaty przeprowadziliśmy podczas Kujawsko-Pomorskiego Miodowego Lata, które odbyło się w Zarzeczewie 20 sierpnia 2017 roku. Dużym zainteresowaniem, nie tylko dzieci, cieszyły się warsztaty pt. „Malowanie, rysowanie, celne rzucanie i latawców budowanie”. W budowanie domków dla pszczołowatych z równym zapałem włączali się dzieci i dorośli. Mocno zmienione przez ludzi środowisko staje się nieprzyjazne dla dziko żyjącej fauny. Mała dostępność odpowiednich miejsc do gniazdowania jest jednym z czynników ograniczających liczebność populacji pszczołowatych, które odgrywają ogromną rolę w zapylaniu roślin. Gotowy domek zamieszczony w parku, ogrodzie, sadzie, czy nawet balkonie może pomóc owadom i wpłynąć na bioróżnorodność w przyrodzie. Z myślą o dzieciach przygotowano również aktywne zajęcia zapoznające z życiem pszczelej rodziny. Okazało się, że także dorośli chętnie wzięli udział w zajęciach.

Kolejne zajęcia zrealizowaliśmy w listopadzie i grudniu 2017 roku i były to spotkania w szkołach i przedszkolach, podczas których, dzięki pomocom edukacyjnym zakupionym za środki Sponsora, w atrakcyjny i ciekawy sposób opowiedzieliśmy dzieciom i młodzieży o życiu pszczół, ich roli w przyrodzie. Pobudziliśmy wyobraźnię i zainteresowaliśmy nie tylko dzieci i młodzież ale również nauczycieli omawianą problematyką.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć, odwiedzin pasieki KPODR w Minikowie, która mieści się w siedzibie Oddziału w Zarzeczewie oraz udziału w Kolejnym Miodowym Lecie w Zarzeczewie 12 sierpnia 2018 roku.

 

 

 

Laura Maciejewska

KPODR  Oddział w Zarzeczewie