Kujawsko-pomorskie gospodarstwa w czołówce przemian

Gospodarstwa naszego regionu są w czołówce przemian w Polsce. Taki wniosek można wyciągnąć z obrad konferencji, która odbyła się 12 grudnia 2017 roku w Przysieku. Na zaproszenie KPODR przybyli przedstawiciele sejmiku województwa, urzędu wojewódzkiego, agencji rolniczych (OT KOWR, OR ARiMR, WIORiN), uczelni i szkół, liderzy organizacji rolniczych, a przede wszystkim rolnicy i doradcy. Zebrani debatowali nadDziałaniami dostosowawczymi gospodarstw rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski i UE”. Rolnik jedne uwarunkowania produkcji może zmieniać, inne nie. W drugim przypadku pozostaje trafne dostosowanie się. Przykładami czynników, których rolnik nie może  bezpośrednio zmieniać, są warunki klimatyczne i rynkowe. Ważne jest zatem poprawne zdiagnozowanie tych czynników, które mogę kształtować oraz tych, do których muszę się dostosować. Następnie jest czas na rozumny namysł zwieńczony opracowaniem wszechstronnego planu, a później na wytrwałe wdrażanie zmian (więcej).

Osoby zainteresowane pełnym zapoznaniem się z referatami mogą zwrócić się do Oddziału KPODR w Przysieku o materiały konferencyjne albo pobrać je w wersji elektronicznej (pobierz).

Poniżej tematy referatów i prezentacje do pobrania.

Prezentacje z konferencji:

1)  Ziętara W. – Polskie gospodarstwa rolnicze na tle tendencji europejskich (pobierz)

2)  Sass R. – Wpływ kierunku i skali inwestowania na efektywność i konkurencyjność gospodarstw rolniczych w woj. kujawsko-pomorskim. Ocena ćwierćwiecza wspierania modernizacji gospodarstw w regionie (pobierz)

3)  Sobczyński T. – Działania dostosowawcze gospodarstw rolniczych w woj. kujawsko-pomorskim na tle Polski i UE  (pobierz)

4)  Floriańczyk Z. – Przydatność informacji gromadzonych w systemie rachunkowości gospodarstw rolnych FADN do poprawy zarządzania gospodarstwem (pobierz)

5)  Ryterska-Chyła M. – Ocena dostępnych form rozliczania podatków przez gospodarstwa rolnicze w świetle doświadczeń KPODR w Minikowie (pobierz)

6)  Kierzek R. – Doświadczenia z realizacji inwestycji w gospodarstwach rolniczych  – pobierz.

 

Konferencję otworzył dyrektor KPODR w Minikowie dr inż. Ryszard Kamiński

Uczestnicy konferencji, na pierwszym planie autorzy referatów

Uczestnicy konferencji, m.in. dyrektor OT KOWR w Bydgoszczy G. Smytry oraz…

… oraz dyrektor Kujawsko-Pomorskiego OR ARiMR K. Kaczmarek-Sławińska z zespołem

Decydujący wpływ na gospodarstwa rolnicze ma rynek, w tym zagraniczny, który zmusza do specjalizacji, wzrostu skali produkcji i wzrostu wydajności pracy – prof. dr hab. W. Ziętara, IERiGŻ-PIB, SGGW w Warszawie

Programy wsparcia gospodarstw rolniczych przyspieszają ich polaryzację majątkową i dochodową – dr inż. R. Sass, KPSW w Bydgoszczy

W warunkach wysokich cen ziemi rolnicy woj. kujawsko-pomorskiego poszukują wzrostu wydajności pracy na ścieżce intensyfikacji produkcji i zwiększania produkcyjności ziemi – dr inż. T. Sobczyński, KPODR w Minikowie

Zarządzanie gospodarstwem rolniczym to nieustający proces podejmowania decyzji i oceny ich trafności w realizacji postawionych celów – dr inż. Z. Floriańczyk, IERiGŻ-PI

Rolnik inwestujący i prowadzący intensywną produkcję przechodząc na zasady ogólne rozliczania VAT zyskuje – mgr inż. M. Ryterska-Chyła, KPODR w Minikowie

Inwestujący rolnicy coraz częściej napotykają na zorganizowany opór mieszkańców wsi – inż. R. Kierzek, prezes KPIR

Rolnicy planując inwestycje muszą uwzględniać ryzyko pogodowe i rynkowe – Ryszard Bober, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jakie działania podjąć, aby przyspieszyć przemiany strukturalne, czy dopłaty bezpośrednie ich nie blokują? – dr inż. P. Siemiński, WE-S UP w Poznaniu

Obradom przewodniczył dr inż. Tadeusz Sobczyński, KPODR w Minikowie

 

Obszerną relację z konferencji można znaleźć na stronach internetowych „Gazety Pomorskiej” https://www.pomorska.pl/strefa-agro/wiadomosci/a/roman-sass-to-nie-rolnicy-ze-soba-konkuruja-a-zaklady-przetworstwa-zdjecia-wideo,12761288/, w audycji Polskiego Radia PiK – Magazyn Wiejski z 17.12.2017 r. https://www.radiopik.pl/122,133,17-grudnia-2017&sp=1 oraz w relacji „Przedsiębiorcy Rolnego” https://www.przedsiebiorcarolny.pl/index.php?switch=galeria&action=show_images&gal_id=795 i https://www.youtube.com/watch?v=7fuuxbmdtfU.

dr inż. Tadeusz Sobczyński
KPODR w Minikowie
fot. Marek Rząsa
KPODR w Minikowie