(AMl)

Akademia Menadżera Innowacji (AMI)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje autorski program szkoIeniowo-doradczy Akademia Menadżera lnnowacji (AMl)  do którego serdecznie zaprasza przedsiębiorców w bez względu na branżę i rodzaj prowadzonej działalności. AMl to program dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Wykładowcami i doradcami AMl są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. Realizacja szkoleń i doradztwa AMl pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 80% dla mikro, małych i średnich firm oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw.

Nabór rozpoczął się 25 lipca i potrwa do 9 września br.

 Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na stronę: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji oraz do kontaktu pod numerem tel. 801 332 202 / 22 574 07 07 lub na adres mailowy: aminnowacii@ parp.gov.pl.