W bioróżnorodności szansa dla przyszłości planety

           

 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie rozpoczyna realizację drugiej edycji projektu o nazwie „W bioróżnorodności szansa dla przyszłości planety”.  Sponsorem jest ANWIL S.A. – firma znana nie tylko w kraju ale i w Europie, produkująca przede wszystkim nawozy azotowe – saletrę amonową oraz Canwil z magnezem i z siarką. Firma ANWIL S.A., oferując produkty dedykowane dla terenów wiejskich, wspiera jednocześnie inicjatywy związane z ochroną  środowiska i zachowaniem bioróżnorodności na obszarach wiejskich.  W czerwcu planowana jest realizacja pierwszych zajęć warsztatowych w ramach tego projektu. Odbędą się one 13 czerwca w Zarzeczewie – Oddziale KPODR oraz w Wieńcu (gmina Włocławek). Zajęcia prowadzone w plenerze, z wykorzystaniem tablic edukacyjnych, w przystępny sposób mają przybliżyć uczestnikom znaczenie bioróżnorodności dla zachowania równowagi w przyrodzie, na polach uprawnych i w ogrodach.

 

Artykuł 1: Chrońmy enklawy dzikiej przyrody wśród pól

Artykuł 2: Razem z ANWILEM S.A. o bioróżnorodności…