Relacje

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne – rozstrzygnięty

19 września 2021 roku w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne.

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne stał się już tradycją, gdyż organizowany jest od wielu lat zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i  krajowym. Na szczeblu krajowym organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu,  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Tegoroczny etap wojewódzki konkursu nasz Ośrodek przeprowadził we współpracy z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą oraz Terenowym Oddziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy.

Celem Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne jest prezentacja dobrych praktyk stosowanych w rolnictwie ekologicznym, zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej oraz upowszechnienie innowacyjnych metod produkcji rolniczej. Zadaniem konkursu jest inspirowanie rolników do podejmowania wyzwań i działań w zakresie rolnictwa ekologicznego.

W tegorocznej edycji wojewódzkiego etapu konkursu udział wzięło 5 gospodarstw ekologicznych o różnorodnym profilu produkcji.

Film z opisem gospodarstw:

 

WYNIKI
Zwycięzcami zostali Państwo Piotr i Maciej Zdziarscy, właściciele rodzinnego gospodarstwa ekologicznego z miejscowości Łabiszyn Wieś, w gminie Łabiszyn, w powiecie żnińskim.

Drugie miejsce zajęli państwo Monika i Radosław  Gawineccy z miejscowości Narkowo, gmina Dobre, powiat radziejowski.

Trzecią laureatką została pani Anna Stępień z miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola,  powiat tucholski.

w konkursie wyróżniono dwa gospodarstwa

Biocuda pana Macieja Burczyńskiego, z miejscowości Luszkówko, w gminie Pruszcz
w powiecie świeckim

Gospodarstwo ekologiczne pana Kamila Jachymskiego oraz EKO-MŁYN pana Kazimierza Jachymskiego

Promocja rolnictwa ekologicznego jest niezwykle ważna m.in. ze względu na zwiększanie świadomości konsumentów na temat jakości produktów ekologicznych. Istotna jest również dostępność produktów ekologicznych dla klientów, szczególnie na rynku lokalnym. Prowadzenie produkcji ekologicznej jest również wyrazem troski o środowisko naturalne.

Operacja „Promocja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej oraz poszukiwanie rynków zbytu”.

Producenci ekologiczni z województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 9-12.09.2021r. uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na terenie województwa dolnośląskiego, który zrealizowany został w ramach operacji KSOW pn. „Promocja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej oraz poszukiwanie rynków zbytu”.

Wyjazd rozpoczął się od wizyty w miejscowości Kobierzyce pod Wrocławiem, gdzie w roku 1924 dr Rudolf Steiner, austriacki filozof, malarz, przyrodnik wygłosił osiem wykładów, na których przedstawił właścicielom ziemskim swoją wizję rolnictwa. Stenogramy tych wykładów zainicjowały rozwój rolnictwa biodynamicznego, a w dalszej przyszłości rolnictwa ekologicznego.

Biodynamiczna interpretacja przyrody podkreśla zależność Ziemia-Człowiek-Kosmos oraz zakłada obecność pewnych sił w materii. Uważa się również, że za pośrednictwem określonych preparatów i działań człowiek może te siły aktywizować, dzięki czemu zwiększa się sprawność gleby i następuje poprawa jakości surowca. Biodynamiczna koncepcja rolnictwa znalazła zwolenników nie tylko wśród uczestników wykładów w Kobierzycach, ale i w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Włoszech i Anglii.

Idea rolnictwa biodynamicznego odrodziła się w Polsce wiele lat po wojnie.  W roku 1960, rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego inż. Julian Osetek wprowadził metodę biodynamiczną w swoim trzy hektarowym gospodarstwie w Nakle nad Notecią. W latach osiemdziesiątych prof. Mieczysław Górny z SGGW włączył się w propagowanie rolnictwa biodynamicznego. W latach 1985-1989 odbyły się pierwsze kursy rolnictwa ekologicznego, które zaowocowały powołaniem Stowarzyszenia Producentów Metodami Ekologicznymi EKOLAND. Wielu rolników tego Stowarzyszenia stosowało wówczas  metody rolnictwa biodynamicznego.

Rolnictwo biodynamiczne to rodzaj rolnictwa ekologicznego, które jest zgodne  z naturą, bezpieczne dla środowiska i zdrowia.

Założonym celem wyjazdu studyjnego, było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw i innowacji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z naciskiem na rozwój rolnictwa ekologicznego na terenie województwa oraz udział w krótkich łańcuchach dostaw. Aby zwiększyć funkcjonalność krótkich łańcuchów dostaw bardzo ważne jest wzmocnienie sektora przetwórstwa i trwała integracja rolników z przetwórstwem, co zapewni m.in. pewność zbytu i stabilność cen rynkowych.

Mając na względzie powyższe w programie uwzględniona została wizyta w czeskim przedsiębiorstwie PRO-BIO, które jest pionierem eko-żywności w Czechach. Firma istnieje od ponad 20 lat. Głównym kierunkiem działalności  jest przetwórstwo zbóż oraz hurt żywności ekologicznej. Firma zajmuje się zarówno produkcją, jak i sprzedażą żywności ekologicznej. W Starym Miescie pod Śnieżnikiem PRO-BIO posiada 2 młyny dostosowane do przetwórstwa mąk, w tym do mąki bezglutenowej. W skład przedsiębiorstwa wchodzi gospodarstwo ekologiczne, pakownia, magazyny oraz sklep ekologiczny. PRO- BIO specjalizuje się przede wszystkim w przetwórstwie produktów zbożowych. Oprócz własnych produktów PRO-BIO oferuje również szeroki asortyment produktów eko od przypraw po kawy, słodycze, wina, soki, żywność vege i wiele innych produktów.

Istotnym problemem dla PRO-BIO to brak produkcyjnych gospodarstw ekologicznych, w bliskim sąsiedztwie przedsiębiorstwa. Z uwagi na ukształtowanie terenu w regionie działania przedsiębiorstwa dominują głównie łąki, pastwiska, firma tym samym zmuszona jest do współpracy z rolnikami z Polski i nie tylko. PRO-BIO kupuje pszenicę orkisz, owies nagi, jęczmień, żyto, jak również gatunki pszenic samopszy i płaskurki. Zapotrzebowanie czeskiego rynku na surowiec ekologiczny to szansa dla polskich producentów.

W ramach realizacji operacji nie brakowało spotkań w polskich gospodarstwach ekologicznych.

Wśród odwiedzanych rolników był Pan Krzysztof Zymon, który prowadzi gospodarstwo w miejscowości Jaszkowa Dolna. Gospodarstwo obejmuje około 150 ha obszaru zarządzanego w systemie ekologicznym. Wśród upraw prowadzonych
w gospodarstwie są pszenica orkisz, owies, gryka, ostropest oraz róża Rosa Rugosa. Właściciel gospodarstwa ma dobrze zorganizowany zbyt surowca, który sprzedawany jest do polskich przedsiębiorstw ekologicznych, jak i krajów sąsiednich. Podczas spotkania rolnicy wymienili się doświadczeniami w zakresie uprawy, walki z chwastami, zbioru czy też wyposażenia gospodarstwa. Nie zabrakło jednak  i problemów, z którymi na co dzień borykają się producenci tj. brak ludzi do pracy oraz sprzedaż surowca ekologicznego, która nie zawsze jest prosta.

W programie wizyty studyjnej uwzględniono również gospodarstwo ekologiczne Pana Roberta Wagnera z Lubnowa tzw. „Wagnerówka”. Gospodarstwo nastawione jest na uprawę owoców, warzyw i ich przetwórstwo w obrębie gospodarstwa. Do głównych upraw należy aronia, z której powstają herbatki, soki i nalewki, porzeczka czerwona i czarna, jabłonie, a wśród warzyw patisony, cukinia, kabaczki, fasolka szparagowa, ogórki, pietruszka marchew, buraki i cebula. Dodatkowo w gospodarstwie znajduje się niewielka pasieka, z której pochodzi miód wielokwiatowy, a w obrębie pasieki znajduje się ogród ziołowy. „Wagnerówka” znana jest wielu osobom z imprezy plenerowej „Aroniada”, z której uczestnicy wyjazdu mieli okazję skorzystać. Podczas „Aroniady” promowane były produkty rolnictwa ekologicznego, istniała możliwość skorzystania z licznych wykładów.

Wyjazd studyjny był czasem edukacji, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy regionami naszego kraju, w tym tworzenie wspólnej oferty  w ramach współpracy partnerskiej. W całym procesie rozwoju lokalnego rynku ważne jest by łańcuchy dostaw dopasowane były do otoczenia gospodarczego tj. dostosowanie produkcji do popytu, poziomu wiedzy, a także aspektu ekonomicznego. Zmiany ekonomiczne, społeczne
 i gospodarcze stają się impulsem do skracania łańcuchów dostaw produktów spożywczych. Nieodłącznym elementem wyjazdu było upowszechnianie wiedzy w zakresie utrzymania bioróżnorodności, która jest ważna do podtrzymania funkcji procesów ekologicznych, które zapewniają żyzność gleby, produktywność ekosystemów rolniczych.

Prezentacja gospodarstw ekologicznych, w tym przetwórstwa w nich prowadzonego  i sprzedaży była znakomitą inspiracją do dalszego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zdobyta wiedza będzie inspiracją dla rolników ekologicznych, którzy dostrzegają realne możliwości wykorzystania zdobytych doświadczeń w warunkach swojego regionu. Grupa miała możliwość podpatrzenia sprawdzonych rozwiązań w gospodarstwach ekologicznych, w których funkcjonuje również małe, lokalne przetwórstwo.

Operacja miła wskazać uczestnikom, że wspólne inicjatywy producentów ekologicznych mogą niwelować bariery związane z wymaganiami nowoczesnych kanałów dystrybucji i marketingu. Szeroka oferta markowych produktów ekologicznych proponowana przez rolników zrzeszonych w grupie producentów rolnych lub stowarzyszeniu, może pokonać problemy związane ze sprzedażą swoich produktów. Wspólne łatwiej pokonać konkurencję, utrzymać się na rynku i sprostać wymaganiom klienta.

 

 

Opracowała
Agnieszka Dobosz-Idzik
KPODR Minikowo

Rypin Agra 2021

Starostwo Powiatowe w Rypinie wraz z Miastem Rypin i Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizowało trzydziestą pierwszą imprezę wystawienniczo targową połączoną z Dożynkami Powiatowymi Rypin Agra 2021.

Impreza odbyła się w dniach 10-12 września 2021 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie reprezentował dyrektor dr Ryszard Zarudzki i dyrektor Oddziału w Zarzeczewie Stanisław Piątkowski. W spotkaniu wziął udział poseł na sejm Jan Krzysztof Ardanowski oraz przedstawiciele samorządów i instytucji współpracujących z rolnikami.  

Otwarcia Rypin Agra 2021 dokonał Burmistrz Miasta Rypina Paweł Grzybowski i Starosta Powiatu Rypińskiego Jarosław Sochacki w sobotę 11 września.

W niedzielę 12 września odbyła się uroczysta msza święta koncelebrowana przez rypińskich księży Andrzeja Krasińskiego i Jacka Lubińskiego. Lokalne koła gospodyń wiejskich uczestniczyły w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Podczas targów można było zwiedzać stoiska firm związanych z rolnictwem oraz okołorolnicze.

 

Pogoda w tym roku nie sprzyjała ziemniakom

W każdym roku warunki dla rozwoju roślin są różne i różne są też plony. Kolekcja odmian roślin uprawnych w Grubnie koło Chełmna, prowadzona przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku dla potrzeb Kujawsko-Pomorskich Dni Pola, to było przez 25 lat dobre miejsce dla weryfikacji i porównania z własnymi polami. To miejsce umożliwiało spotkanie rolników ze specjalistami i doradcami, zapoznanie się z nowymi odmianami roślin, podsumowanie, ocenę i wyjaśnienia trudnych sytuacji i problemów jakie pojawiają się w konkretnym sezonie wegetacyjnym. Tutaj odbywały się systematycznie spotkania na kolekcjach zbóż, rzepaku, kukurydzy i ziemniaków. Tak było i w tym sezonie.
 

 

Fot. Miejscem spotkania była świetlica wiejska w Grubnie (na terenie przyległym do kolekcji), a uczestnikami byli rolnicy, doradcy i uczniowie pobliskiej szkoły rolniczej – łącznie 56 uczestników.
 

  

Fot. Zajęcia teoretyczne prowadzili dr inż. Jerzy Osowski specjalista IHAR O Bonin, oraz dr Piotr Prus reprezentujący PBŚ Bydgoszcz. Zaprezentowano kolekcję ziemniaka z próbnych wykopków.
 

W dniu 3 września 2021 roku na terenie Zakładu Rolnego w Grubnie w świetlicy wiejskiej kolejny raz spotkali się hodowcy odmian ziemniaka z rolnikami, doradcami KPODR Minikowo oraz uczniami Szkoły Rolniczej w Grubnie, aby kolejny raz ocenić efekt końcowy – czyli plon i jakość ziemniaków, jakie zademonstrowano w tym sezonie na kolekcji odmian. To była bardzo ciekawa lekcja, przeprowadzona przy pomocy specjalistów KPODR Minikowo przez wybitnego specjalistę, znawcę chorób tego gatunku dr inż. Jerzego Osowskiego, reprezentującego Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Boninie. Takie szkolenia – warsztaty odbywały się również w 2016, 2017 i 2020 roku, a w 2019 i w sierpniu tego roku, także w specjalistycznym gospodarstwie rolnym producentów ziemniaka, Ewy i Jana Grodzickich w Gostkowie.
 

  

Fot: Z lewej dr inż. Jerzy Osowski w asyście przedstawiciela hodowli i doradców KPODR dokonuje oceny bulw, z prawej dr Piotr Prus przedstawia Projekt GARDENA.
 

Szkolenie – warsztaty prowadził dr inż. Jerzy Osowski reprezentujący IHAR Oddział Bonin Tematem szczegółowym szkolenia było „Porównanie najnowszych odmian ziemniaka jadalnego w warunkach ochrony przed chorobami”. Spotkanie składało się z części referatowej, oceny odmian pod kątem porażenia przez choroby bulw prezentowanych odmian oraz próbnej oceny plonowania. Oprócz tego prowadzone były indywidualne konsultacje dla rolników i doradców. Omówiono podstawowe założenia „Programu dla polskiego ziemniaka”, a także „Projekt GARDENA – Innowacyjna odmiana – uprawa i przechowywanie metodami przyjaznymi dla środowiska”, który omówił dr Piotr Prus reprezentujący Politechnikę Bydgoską Śniadeckich (dawniej UTP Bydgoszcz).

Szkolenie zorganizował i koordynował opiekun kolekcji odmian, specjalista KPODR Marek Radzimierski. Kolekcja odmian liczyła w tym roku 20 obiektów pięciu firm hodowlanych; HZ Zamarte Sp. z o.o., Solana Polska Sp. z o.o., PMHZ Strzekęcino Sp. z o.o., AGRICO Polska Sp. z o.o. oraz EUROPLANT Polska Sp. z o.o.. Przedstawiciele hodowców zaprezentowali charakterystyki swoich odmian i przedstawili ofertę sadzeniaków.
 

  

  

Fot. Podczas części praktycznej dr Jerzy Osowski oceniał zdrowotność bulw oraz wpływ pogody na plon i jakość, a przedstawiciele hodowli prezentowali charakterystyki odmian. Doradcy KPODR ważyli i rejestrowali plon z próbnych wykopków, które przeprowadzono na kolekcji w Grubnie.
 

    

Fot. Po podsumowaniu szkolenia uczestnicy wypełnili ankiety.
 

W tym roku, konferencja w Gostkowie i szkolenie w Grubnie, związane były z realizacją operacji pn. „Krajowe Dni Pola Minikowo2021 – Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce” wpisanej do Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Operacja współfinansowana jest ze środków Uni Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20214-2020.

 

 

Opracował:
Marek Radzimierski, KPODR O/Przysiek

Zdjęcia:
Marek Rząsa, KPODR O/Przysiek

 

 

 

VIII Wojewódzki Konkurs Orki i Piknik z Inter-Vaxem – Podgórzyn

12 września w Podgórzynie odbył się VIII Wojewódzki Konkurs Orki i Piknik z Inter-Vaxem zorganizowane przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą i Firmę Inter-Vax. 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) reprezentowała zastępca dyrektora Lidia Lewandowska. Stoisko Ośrodka zostało zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żninie. Podczas imprezy rolnicy mogli skorzystać z porad i informacji udzielanych przez pracowników.

Podczas wydarzenia prezentowało się 55 firm związanych z rolnictwem i jego obsługą. Na placu wystawowym każdy mógł zapoznać się z ofertą firm oraz kupić kwiaty, czy drzewka.

Równolegle do Konkursu Orki odbywała się promocja mięsa wieprzowego pt. „Polska wieprzowina na naszym stole".

W konkursie brało udział 19 rolników, reprezentantów wszystkich powiatów z terenu woj. Kujawsko-Pomorskiego. Zawodnicy biorący udział w rywalizacji  mieli do dyspozycji  nowe traktory Zetor Forterra 140 HSX i czteroskibowe pługi obracalne Unia Group IBIS XMS 4+. Startujący wykonywali cztery przejazdy robocze na odcinku 50 m, poprzedzone 15 minutowym czasem na wyregulowanie i prawidłowe ustawienie pługa

Pięcioosobowa komisja oceniała wykonanie zadania pod względem:

– prawidłowej głębokości orki na poziomie 25 cm

– wyglądu zaoranego pola

– stanu bruzdy

–  stanu rozpoczęcia i zakończenia orki.

– wypoziomowania pługa oraz

– prowadzenia ciągnika.

 

Wyniki VIII Wojewódzkiego Konkursu Orki w Podgórzynie koło Żnina:

  1. Karol Saganowski – powiat bydgoski
  2. Arkadiusz Żuchowski – powiat golubsko-dobrzyński
  3. Piotr Gackowski – powiat świecki
  4. Miłosz Augustyn – powiat wąbrzeski
  5. Piotr Nieznański – powiat włocławski
  6. Zbigniew Okonek – powiat sępoleński
  7. Jan Bereda – powiat tucholski
  8. Leszek Łukaszewski – powiat radziejowski
  9. Szymon Kriesel – powiat żniński (Wilczkowo)
  10. Mariusz Czyżewski – powiat brodnicki

Za zajęcie I miejsca nagrodą był voucher od Unia Group na kwotę 10 tys. złotych.

Nagrodami były, m.in. agregat prądotwórczy, sprężarka, spawarka inwertorowa, kosiarka spalinowa, smarownica oraz monitor z kamerą do maszyn

Dodatkowo  w związku z panującą pandemią, został utworzony punkt szczepień przeciwko COVID-19, gdzie można było zaczepić się szczepionkami Pfizer oraz Johnson&Johnson.

Warsztaty polowe w Starym Brześciu

Już po raz dwunasty na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbyły się warsztaty polowe poświęcone uprawie buraka cukrowego. Organizatorami warsztatów była brzeska szkoła rolnicza oraz Krajowa Spółka Cukrowa. Otwarcia warsztatów polowych dokonała Pani Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie reprezentował dyrektor dr Ryszard Zarudzki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów i instytucji współpracujących z rolnikami.  

Rolnicy, uczniowie szkół rolniczych biorący udział w warsztatach polowych mogli zapoznać się z szeroką gamą prezentowanych odmian buraka cukrowego. Firmy nasienne i chemiczne na swoich poletkach przedstawiały różne technologie uprawy, nawożenia i ochrony buraka. Jak podkreślał dyrektor  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu Kazimierz Rojewski kolekcja odmian to doskonała platforma szkoleniowa dla uczniów szkoły i rolników uprawiających buraki cukrowe.

 

Zdjęcia: ZSCKR Stary Brześć.

Znamy laureatów konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021

W sobotę 21 sierpnia podczas gali towarzyszącej Międzynarodowym Targom Potato Poland 2021 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w krajowym etapie konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021. Nagrody wędrują do rolników z Wielkopolski, województwa zachodniopomorskiego i Małopolski.

Podczas tegorocznej edycji konkursu kapituła, w skład której wchodzili nie tylko eksperci z Fundacji WWF Polska, lecz także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu czy Polskiego Klubu Ekologicznego/Koalicji Żywa Ziemia, wyłoniła troje laureatów.

Najlepszy z najlepszych

Zwycięzcą krajowego etapu konkursu został pan Patryk Kokociński prowadzący gospodarstwo konwencjonalne w woj. wielkopolskim. Prowadzone przez rolnika gospodarstwo wdrożyło szereg przyjaznych dla ekosystemu morskiego praktyk. To m.in. utrzymanie całorocznej okrywy roślinnej, stosowanie płodozmianu, użycie międzyplonów z udziałem roślin bobowatych, niekoszenie poboczy, pozostawienie miedz śródpolnych czy nawożenie na podstawie analizy gleby.

Jury doceniło również starania p. Kokocińskiego w obszarze zrównoważonego gospodarowania wodami, co pozwala mu na retencję wody i na zredukowanie następstwa dłuższych okresów bezdeszczowych. Do tego rolnik wraz z rodziną tworzy strefy buforowe wzdłuż cieków poprzez pozostawienie wzdłuż rowów pasów dzikiej roślinności oraz odtwarza zadrzewienia śródpolne (od 2018 r. posadzonych zostało ponad 600 drzew i krzewów).

Zdobywca I miejsca otrzymał nagrodę w 1000 euro. Zawalczy też o główną wygraną w etapie drugim, czyli całego regionu bałtyckiego. Ta wynosić będzie 10 000 euro.

Docenione innowacje

Na tegorocznym podium znalazły się jeszcze dwa gospodarstwa stosujące dobre praktyki rolnicze. II miejsce zajęła Spółka Rolnicza Juchowo sp. z o. o. z woj. zachodniopomorskiego, która prowadzi gospodarstwo zgodnie z zasadami rolnictwa biodynamicznego (liczba zwierząt w gospodarstwie jest dostosowana do możliwości produkcji paszy na miejscu). Juchowo jest bardzo otwarte na innowacje, od lat bierze udział w badaniach naukowych dotyczących hodowli bydła, żyzności gleby i działań na rzecz utrzymania i ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym.

Z kolei III miejsce zajął pan Marcin Wójcik z woj. małopolskiego, który stosuje i upowszechnia w swoim ekologicznym gospodarstwie innowacyjne metody rolnicze, takie jak agroleśnictwo, holistyczny wypas rotacyjny, zastosowanie biowęgla oraz otwartość na współpracę z jednostkami naukowymi, doradcami rolniczymi i rolnikami.

Nagrody dla zdobywców II i III miejsca etapu krajowego wynosiły odpowiednio 500 i 300 euro.

Rolnictwo a eutrofizacja

Nagrodzeni rolnicy prowadzą swoje gospodarstwa odpowiedzialnie i z poszanowaniem potrzeb środowiska naturalnego.

Bez zmiany w rolnictwie nie uratujemy Bałtyku. To właśnie rolnictwo jest najbardziej znaczącym źródłem odpływu substancji biogennych (związków azotu i fosforu) do wód. Ich zbyt duże ilości doprowadzają do masowego zakwitu glonów i sinic. Z kolei nadmierne zakwity przyczyniają się do powiększania przydennych pustyń tlenowych, gdzie zamiera podwodne życie. Proces ten nazywany jest eutrofizacją. W efekcie już 18% dna Morza Bałtyckiego stanowią martwe strefy, czyli obszary całkowicie pozbawione tlenu. By zahamować zamieranie Bałtyku, należy zredukować spływ związków azotu i fosforu do wód.

Rolnicy – ekolodzy

Konkurs Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego jest organizowany od 2009 roku. Jego celem jest wyróżnienie gospodarstw rolniczych wspierających i propagujących zrównoważone rolnictwo. Nagrody przyznawane za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, a w szczególności praktyk ograniczających odpływ substancji biogennych do wód.

Gratulujemy tegorocznym laureatom!

 

 

Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej 29. 08. 2021

 

     W dniach 28-29 sierpnia br. odbyły się dożynki wojewódzkie w Toruniu. Tegoroczne święto odbywające się pod hasłem: „Miasto dziękuje wsi”, miało bardzo podniosły i uroczysty charakter podkreślający znaczenie więzi łączących wieś i miasto. Jak wielokrotnie akcentowano podczas oficjalnych wystąpień dożynki, to nie tylko święto rolników, ale także całego środowiska, wielu zawodów związanych z pracą na wsi i wielu ludzi, którzy pracują na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Lokalizacja dożynek w centrum miasta Torunia okazała się bardzo trafiona, ponieważ pozwoliła zaprosić do wspólnego świętowania również mieszkańców miasta. Kiermasz rękodzieła, prezentacje pracy rzemieślników wykonujących ginące zawody, pokaz maszyn rolniczych oraz pikniki rodzinne przyciągnęły tłumy mieszkańców. Było dużo dobrej zabawy, ciekawe występy grup folklorystycznych i pyszne jedzenie. Swoje specjały serwowały koła gospodyń wiejskich oraz liczne firmy branży spożywczej. Na zaproszenie organizatorów stoisko informacyjno-promocyjne zorganizował również KPODR w Minikowie, Oddział w Przysieku.

    Uroczystościom dożynkowym towarzyszyło odsłonięcie pomnika w toruńskim Parku Pamięci poświęconego mieszkańcom wsi, chłopom i ziemianom, zamordowanym w ramach, określanej obecnie jako zbrodnia pomorska, ludobójczej akcji „odpolszczania” północno-zachodniej części polskich ziem, przyłączonych wkrótce po napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku do III Rzeszy.

    Centralnym punktem obchodów była uroczysta msza dożynkowa, celebrowana przez biskupa ordynariusza diecezji toruńskiej Wiesława Śmigla w katedrze śś. Janów. Następnie wspaniały, roztańczony i barwny korowód dożynkowy, z dorożkami wiozącymi starostów, przemaszerował ulicami Torunia w kierunku Jordanek, gdzie miały miejsce oficjalne wystąpienia.

    Starostami wojewódzkimi tegorocznych dożynek byli państwo Małgorzata i Adam Iwiccy prowadzący 80 hektarowe gospodarstwo rolne w Zamku Bierzgłowskim, gmina Łubianka, powiat toruński. Starostami diecezjalnymi Joanna i Piotr Zdziarscy, prowadzący 150 hektarowe gospodarstwo ekologiczne w miejscowości Łabiszyn Wieś, gmina Łabiszyn, powiat żniński. Powiat toruński reprezentowali starostowie: pani Joanna Siwek-Rutkowska z Zalesia, gmina Chełmża, oraz pan Maciej Mioduszewski z Grębocina, gmina Lubicz. Starostami miejskimi byli: Danuta Karczewska i Andrzej Ciechomski, przedstawiciele Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców.

    Organizatorami dożynek był samorząd województwa wspólnie z diecezją toruńską, współgospodarzami były powiat toruński i samorząd miejski Torunia.

    Jak zostało zapowiedziane podczas uroczystości w przyszłym roku dożynki wojewódzkie odbędą się we Włocławku.

 

Opracowanie
Karina Wroniecka

KPODR O/Przysiek

Zdjęcia
Marek Rząsa

KPODR O/Przysiek

W Gostkowie 4 sierpnia dyskutowano o ziemniakach

Po raz drugi w gospodarstwie państwa Ewy i Jana Grodzickich w Gostkowie odbyło się spotkanie naukowców z praktykami zajmującymi się ziemniakami. 4 sierpnia odbyła się tam konferencja pt: „Innowacyjne rozwiązania w zakresie postępu biologicznego i ochrony przed patogenami w agrotechnice ziemniaka – ocena zdrowotna odmian.” Przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków Schematu II Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji „Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 – Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce” wpisanej do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2921 w zakresie SIR.

Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie ostatnich osiągnieć hodowlanych w zakresie odmian ziemniaka, zapoznanie z przebiegiem wdrażania „Programu dla polskiego ziemniaka” oraz zapoznanie z pracami w zakresie innowacji w agrotechnice, możliwych do zastosowania w zmieniających się warunkach agrometeorologicznych.

W konferencji wzięli udział naukowcy IHAR – PIB Oddział Bonin i Oddział Jadwisin oraz UTP Bydgoszcz, pracownicy naukowi i specjaliści pięciu firm hodowlanych zajmujących się zimniakami, grupa rolników specjalizujących się w uprawie ziemniaka i grupa doradców. Łącznie wzięło w niej udział 71 osób.

 

Fot.  W konferencji wzięli udział, naukowcy, przedsiębiorcy, rolnicy i doradcy.

Konferencję otworzył dyrektor Oddziału w Przysieku Marek Nowacki. Poprowadził ją specjalista KPODR Marek Radzimierski. Na wstępie przedstawił program konferencji oraz gospodarzy Ewę i Jana Grodzickich, który udostępnili obiekt oraz założyli kolekcję 18 nowych odmian ziemniaka, które poddane zostały szczegółowej ocenie podczas tego spotkania.

 

 Fot. Dyrektor Marek Nowacki otwiera konferencję, a Marek Radzimierski prezentuje gospodarzy obiektu.

Całe przedsięwzięcie podzielone zostały na 2 zasadnicze części. W pierwszej naukowcy wygłosili swoje referaty, w drugiej dokonano praktycznej oceny ziemniaków z kolekcji odmian przygotowanej przez gospodarzy oraz prezentacji odmian przez hodowców.

Rozpoczęto od wykładu dr inż. Wojciecha Nowackiego z IHAR-PIB Oddział Jadwisin, który omówił stan zaawansowania „Programu dla polskiego ziemniaka” i wskazał jego mocne i słabe strony. Następnie zaprezentował także najważniejsze dane dotyczące nowych rozwiązań i tendencji w przechowalnictwie ziemniaka jadalnego i skrobiowego na tle zmieniających się warunków agrometeorologicznych i ich wpływu na przechowywanie ziemniaka.

 

  Fot. Dr inż. Wojciech Nowacki omawia „Program dla polskiego ziemniaka” oraz innowacje w przechowalnictwie.

Jako drugi wystąpił dr hab. Grzegorz Lemańczyk z UTP w Bydgoszczy, który zaprezentował prace prowadzone w ramach Projektu – GARDENA. Ta innowacyjna odmiana, w pełni odporna na zarazę ziemniaka w ramach projektu jest wyposażana w odpowiednią agrotechnikę, a także przygotowywane są dla niej nowe przyjazne środowisku metody przechowywania.

 

Fot. Dr hab. Grzegorz Lemańczyk omawia Projekt – GARDENA

Trzecim prelegentem był dr inż. Jerzy Osowski, reprezentujący IHAR-PIB Oddział Bonin, który przedstawił najważniejsze choroby ziemniaka i ich reakcje na zmieniające się warunki agrometeorologiczne. A jest to podstawą podejmowania decyzji ochronnych. Ma to szczególne znaczenie, ze względu na zmniejszającą się dostępność środków ochrony roślin.

 

    Fot. Dr inż. Jerzy Osowski omawia problem chorób ziemniaka w tym sezonie.

Tą tematyką podjął także ostatni w tej części prelegent, mgr inż. Krzysztof Dunajski reprezentujący firmę BAYER. Przedstawił on zmiany na rynku środków ochrony ziemniaka na przykładzie własnej firmy.

 

  Fot. Krzysztof Dunajski z firmy BAYER omawia problemy z ochroną. Po prawej miejsce spotkania.

Po części wykładowej nastąpiła dłuższej przerwa, podczas której najbardziej zainteresowani mogli obejrzeć na polu kolekcję odmian i ocenić zaawansowanie wegetacji oraz stan zdrowotny nadziemnej części roślin ziemniaka.

 

Ocenę próbnych wykopków przeprowadzili wspólnie dr inż. Jerzy Osowski i dr inż. Wojciech Nowacki. W czasie kiedy ziemniaki były segregowane i ważone, specjaliści poszczególnych hodowli: Solana Polska sp. z o.o., PMHZ Strzekęcino sp. z o.o., Europlant Polska sp. z o.o., AGRICO Polska sp. z o.o. i HZ Zamarte sp. z o.o. dokonali charakterystyki prezentowanych odmian.

 

  Fot. Ocena próbnych wykopków przebiegała bardzo sprawnie.

 

  Fot. Hodowcy prezentowali swoje osiągnięcia hodowlane.

 

  Fot. Po zakończeniu konferencji naukowcy, przedsiębiorcy i rolnicy wymienili się informacjami.

Na zakończenie wywiązała się dyskusja i wymiana informacji między naukowcami i praktykami. Wszyscy podkreślali, że ten rok jest bardzo trudny dla produkcji ziemniaka i będzie też trudny w przechowalnictwie. Powodów tego należy upatrywać przede wszystkim w warunkach pogodowych. Wiosną było za zimno, teraz jest za ciepło, a warunki wilgotnościowe bardzo zmienne lokalnie – od suszy po nadmiar wilgoci. Goście sugerowali także, aby ze względu na żniwa w przyszłości przesunąć termin tego typu spotkań na koniec sierpnia. Może to być trudne, ale jest do rozważenia.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy.

 

Opracował
Marek Radzimierski
KPODR Minikowo

Foto.
Marek Rząsa
KPODR Minikowo

Miodowe Lato i Wojewódzki Dzień Pszczelarza z ZarzeczewieJak co roku 8 sierpnia w Zarzeczewie mieliśmy „Miodowe Lato” – piękne święto pszczelarzy, pszczelarstwa i miodu. Tym razem połączyliśmy je z obchodami Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza. Wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku.

W wydarzeniu uczestniczyli wiceministrowie Anna Gembicka i Ryszard Kamiński. W swoich wystąpieniach podkreślali, że Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato to wspaniała promocja miodów i produktów pasiecznych, propagowanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach pasiecznych oraz uświadamianie uczestnikom ogromnej roli owadów zapylających w przyrodzie i ich znaczenie w produkcji żywności, oraz popularyzacja spożywania miodu i produktów pszczelich w codziennej diecie.
Podobnie jak w poprzednich latach w imprezie wzięli udział pszczelarze z Kujaw i Pomorza, Krajny i Mazur oraz Wielkopolski i Mazowsza. Bartnicy przywieźli wiele produktów pszczelich. Mogliśmy znaleźć tu i posmakować miody gatunkowe, mleczko, pyłki, pierzgę, wyroby z pszczelego wosku, a spośród bogatej oferty wybrać te, które najlepiej smakują czy też są najbardziej potrzebne w domu.

W ramach programu Miodowego Lata i Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza odbyła się konferencja: „Dużo zdrowego miodu od pszczelego rodu – innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach pasiecznych. Ponadto zorganizowaliśmy zajęcia warsztatowe pod hasłem „W bioróżnorodności szansa dla przyszłości planety”, sponsorowane  przez firmę Anwil S.A. Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały i przybliżyły nam dziedzictwo kulturowe i kulinarne oraz tradycje naszego regionu.

Odbyły się konkursy:

– gdzie doceniono i wyróżniono wystawców prezentujących unikatowe stoiska.„Najlepsza ekspozycja targowa”

– motywujący pszczelarzy do pozyskiwania różnorodnych miodów odmianowych.„Miód sezonu”

– konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich na najlepsze stoisko z tradycjami regionu.„Ocalmy od zapomnienia  – z tradycją za pan brat”

W Miodowym Lacie i Wojewódzkim Dniu Pszczelarza w Zarzeczewie łącznie wzięło udział 60 wystawców, a odwiedziło nas 3 tys. osób.

 

 

Foto:
Waldemar Lisiecki