Relacje

Pasy kwietne

W ramach Krajowych Dni Pola w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie zostały założone poletka doświadczalne z jednorocznymi pasami kwietnymi. W skład mieszanki wchodziły następujące gatunki roślin: facelia błękitna, gryka zwyczajna, kolendra siewna, koniczyna krwistoczerwona, koper ogrodowy, len zwyczajny, lnicznik siewny, nagietek lekarski, ogórecznik lekarski, słonecznik zwyczajny, ślaz maurytański, wyka siewna. Na rynku dostępne są także mieszanki roślin wieloletnich. W tym przypadku pas kwietny spełnia swoją funkcję przez cały rok i  utrzymywany jest przez kilka kolejnych lat.

Uprawy rolnicze zajmują znaczną część naszego kraju. Obecnie istnieje pilna potrzeba przełamania monotonii upraw i urozmaicenia terenów wiejskich. Jednym z proponowanych i prostych rozwiązań jest wprowadzenie pasów kwietnych w gospodarstwach.

Główną funkcją i zaletą pasów kwietnych jest zachowanie różnorodności biologicznej, która ma ogromne znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego.

Co daje nam pas kwietny?
1. Wzrost i ochrona bioróżnorodności, która wpływa na  jakość powietrza oraz ilość i jakość płodów rolnych.  
2. Schronienie i źródło pokarmu dla owadów, ptaków czy pożytecznych stawonogów.
3. Wzrost ilości zapylaczy, które wpływają na jakość i ilość plonów.
4. Ochrona gleby przed utratą wilgotności.
5. Naturalna bariera przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z nawożenia i stosowania środków ochrony roślin na polach uprawnych.
6. Efekt wizualny i wartościowy element krajobrazu rolniczego.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć ukazujących kolejne etapy siewu, wzrostu i rozwoju pasa kwietnego w Minikowie.

Natalia Czyżewska-Suchoń
e-mail: natalia.czyzewska-suchon@kpodr.pl

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

 

Dobre przykłady wymagań sanitarno-weterynaryjnych w kuchni domowej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
 „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Podstawowym zadaniem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi. Zadanie to realizowane jest również poprzez wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promocję nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Rolnicy zgłaszający się do Ośrodka po poradę przedstawiają kłopotliwe aspekty oraz obawy, które wiążą z prowadzeniem działalności w zakresie przetwórstwa żywności. Najczęściej wymienianym problemem jest brak wiedzy z zakresu prawa podatkowego, wymagań sanitarno-higienicznych czy dobrych praktyk produkcyjnych w kuchniach domowych. Często pojawia się również strach przed kontrolami organów państwowych oraz obawy niskiej dochodowości spowodowanej brakiem stałych odbiorców wytworzonych produktów.

Dlatego Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerami pod koniec czerwca zorganizował konferencję i wyjazdy studyjne pn. „Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich”. Konferencję zorganizowano w sali budynku Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego (CTWiI). Konferencja i wyjazdy studyjne dały odpowiedź na problemy związane z produkcją żywności na poziomie gospodarstwa rolnego.

Konferencję otworzył dr Ryszard Zarudzki – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pierwszy problem, którego wyjaśnienia podjął się mgr Michał Kałuża – właściciel firmy FINexpert, dotyczył przepisów prawnych obowiązujących podczas zakładania i prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. W drugim wykładzie, poprowadzonym przez dr Tomasza Cebulaka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, zostały zaprezentowane najnowsze trendy i innowacje w przetwórstwie. Pan Tomasz przedstawił rodzaje innowacji, jakie produkty mają przewagę w przetwórstwie małych gospodarstw, dlaczego żywność się psuje oraz jakie czynniki mają wpływ na jakość produktu.

Następne dwa wykłady – mgr Magdaleny Woltmanowskiej oraz prof. dr hab. inż. Marka Cieracha z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, dotyczyły kolejno: zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produktów pochodzenia roślinnego, a także zwierzęcego w produkcji żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Są to szczególnie nurtujące kwestie dla osób myślących o podjęciu się prowadzenia tego rodzaju działalności. Kolejny prelegent – dr Joanna Szulc, opowiedziała o wymaganiach dotyczących znakowania żywności. A na koniec dr Izabela Chudzyńska udowodniła, że Koła Gospodyń Wiejskich, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i czerpaniu z tradycji regionów, mają ogromny potencjał do stworzenia aktualnego, interesującego i autentycznego lokalnego produktu kulinarnego.

Pierwszy wyjazd studyjny pn. „Dobre, bo swojskie – dobre praktyki zwierzęcych RHD” był skierowany do osób zainteresowanych działalnością gospodarstw prowadzących rolniczy handel detaliczny w oparciu stricte o produkty pochodzenia zwierzęcego. Odwiedzono kilkunastohektarowe gospodarstwo państwa Gus z Bralewnicy, gdzie właścicielka – pani Anna opowiedziała o tradycjach rodzinnych związanych z produkcją serów. Jej niewielkie stado bydła przez większość roku korzysta z łąk i pastwisk znajdujących się w pobliżu, a taki wypas przekłada się zarówno na dobrą kondycję zdrowotną krów, jak i na wysoką jakość produkowanych serów. Już dziadek pani Anny zawsze starał się utrzymywać w gospodarstwie kilka krów. Pozyskiwane od nich mleko w większości zużywane było na potrzeby gospodarstwa domowego, ale w niewielkiej ilości również na sprzedaż. Dla uczestników wyjazdu studyjnego niezwykle cenna była opowieść o początkach działalności pani Anny, która rozpoczęła się od pasji do produkcji serów i masła dla swojej rodziny. Od znajomych dowiedziała się, że są organizowane kursy serowarskie w Lidzbarku, które dotyczyły farmerskiego wyrobu twarogu i serów. Zdobyta wiedza umocniła ją w decyzji o podjęciu się profesjonalnej produkcji serów we własnym gospodarstwie. Wiedzę poszerzała poprzez specjalistyczną literaturę, Internet oraz poprzez kursy organizowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Właścicielka gospodarstwa zaprezentowała serowarnię, którą stworzyła w oparciu o pomieszczenia piwniczne swojego domu. Przedstawiła warunki produkcji, a także poczęstowała uczestników różnymi gatunkami sera. Swoje produkty sprzedaje do sklepów, a także bezpośrednio z gospodarstwa. Sprzedaż przetworów mlecznych z mleka pochodzącego od własnych krów jest dla niej o wiele bardziej opłacalna niż sprzedaż surowego mleka i stanowi znaczące źródło dochodu.

Następnie uczestnicy wyjazdu zapoznali się z gospodarstwem pasiecznym Państwa Gołasz w Kończewicach. Jego właścicielka – Pani Karolina wypieka ciasta i torty artystyczne oraz tworzy słodkie stoły w ramach rolniczego handlu detalicznego. Zgodnie z wymaganiami ustalonymi dla tej formy produkcji – większość składników, które wykorzystuje pochodzi z jej gospodarstwa. Pani Karolina mówi o wypiekach jako o pasji i z uśmiechem oraz dumą prezentuje kuchnię domową przerobioną ze starego kurnika, którą wykorzystuje również do produkcji miodów. Przekazała wiedzę na temat tradycyjnego przygotowania tortów oraz o produkcji miodów. Uczestnicy zostali poczęstowani słodkimi domowymi wypiekami oraz miodem z własnej pasieki. Pani Karolina opowiedziała o swojej przygodzie z wypiekami, w której zaczynała jako cukiernik w pobliskim zakładzie produkcyjnym. Chęć otwarcia biznesu pokierowała Panią Karolinę do Inspekcji Weterynaryjnej, dzięki której otworzyła własną pracownię cukierniczą, w której robi to co lubi. Właścicielka gospodarstwa zachęcała uczestników do założenia własnego małego biznesu, który zwiększałby dochody gospodarstwa. 

Drugi wyjazd studyjny pn. „W zgodzie z naturą, w zgodzie z trendami” skierowany był do osób zainteresowanych działalnością gospodarstw wytwarzających produkty pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego w oparciu o certyfikowane gospodarstwo ekologiczne. Uczestnicy odwiedzili gospodarstwo Państwa Agnieszki i Piotra Wróbel, gdzie właścicielka opowiedziała na czym polega ekologiczna produkcja ziół. Dużo czasu poświęciła na przedstawienie sposobu na wypiek dobrego swojskiego chleba. Uczestnicy w ramach warsztatów przeważali oraz nakładali ciasto chlebowe do form. Zostali poczęstowani świeżo wypieczonym i chrupiącym chlebem ze swojskim smalcem oraz degustowali ziołowe herbaty i lemoniady – wszystkie produkty domowej roboty.

Kolejnym etapem wyjazdu były odwiedziny w gospodarstwie ekologicznym Folwark Warzyn. Właściciele – Państwo Maja i Michał Sędłak prowadzą gospodarstwo z dużym poszanowaniem dla tradycji tego miejsca. Sami pochodzą z miasta i nie mają rolniczych korzeni, dlatego bardzo zależało im na tym, aby nie zmienić charakteru folwarku. Jego powierzchnia to około 10 ha, na co składają się uprawy warzyw, owoców i zbóż. Uprawy prowadzone są wyłącznie metodą tradycyjną, tylko za pomocą ręcznych narzędzi oraz przetwarzania produktów tak jak za dawnych lat. Sąsiedztwo lasu, sadów i stawu tworzy klimat tego miejsca. Mieszkańcami folwarku są także cztery konie, dzięki którym gospodarze mają naturalny obornik. Są też kaczki i kury, aby mieć własne jajka. Gospodarze podkreślają, że prowadzenie gospodarstwa traktują jako hobby, bo jak tłumaczą, jeszcze w naszym kraju nikt nie jest w stanie zapłacić tyle, ile powinno się płacić za 100% ekologiczną żywność. Państwo Sędłak nastawieni są głównie na produkcję kiszonek i przetworów z owoców. W ich ofercie są produkty bardziej tradycyjne, jak kiszone ogórki i pomidory, ale także bardzo oryginalne jak np. kiszona fasolka, liście kapusty, rzodkiewka czy szczaw. Wszystkie przetwory robią samodzielnie, ręcznie. Warto docenić naturalną żywność, bo każdy słoik folwarcznych przetworów to ciężka praca rolników, ale także ich ogromna pasja, miłość do miejsca, w którym żyją i krok w kierunku zdrowego stylu życia. 

Trzeci wyjazd studyjny pn. „Z turystyką za pan brat” był skierowany do osób zainteresowanych działalnością gospodarstw agroturystycznych. Grupa studyjna odwiedziła miejsca z dobrymi praktykami produkcyjnymi i higienicznymi w żywieniu gości w kuchni domowej, w tym gospodarstwo agroturystyczne „Maciejówka” w Żagnie na Kujawach, wśród malowniczych jezior i lasów. Właścicielka gospodarstwa – Pani Łucja Durbajło przywitała z uśmiechem i oprowadziła uczestników po całym gospodarstwie, które daje poczucie spokoju i wytchnienia. Pokazała, jak wygląda kuchnia domowa, w której przygotowywane są posiłki dla gości, którzy w dużej mierze nastawieni są na tzw. „turystykę kulinarną”. O wysokiej jakości usług turystycznych świadczą otrzymane przez gospodarstwo nagrody. W roku 2017 otrzymało I nagrodę za najlepszą usługę agroturystyczną w województwie kujawsko-pomorskim, natomiast w 2019 r. zajęli III miejsce za potrawę regionalną – obie nagrody zostały przyznane w ramach konkursu AGRO-wczasy, organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Gospodarstwo zapewnia pensjonariuszom wiele udogodnień oraz atrakcji, wśród których dużym zainteresowaniem cieszy się możliwość samodzielnego namalowania obrazu farbami olejnymi, który potem można zabrać do domu jako pamiątkę z wypoczynku.

 Kolejnym odwiedzonym miejscem było gospodarstwo agroturystyczne „Pod Zachrypniętym Kogutem” w Glewie. Właścicielka – Pani Aleksandra Wronkowska-Mordal, przywitała gości opowieścią o swojej działalności, oprowadziła po gospodarstwie, przeprowadziła warsztaty z kiszenia rzodkiewek i kapusty pekińskiej oraz ugościła uczestników swoim popisowym daniem z kaczki. Niewątpliwym atutem gospodarstwa jest wyjątkowo malownicze położenie, na rozległej, zadrzewionej wiślanej skarpie, skąd roztacza się niepowtarzalny widok na Jezioro Włocławskie, po którym pływają żaglówki i nad którym krążą bieliki. Na wygodnym łożu ustawionym w tradycyjnym starym sadzie można kontemplować życie i cieszyć się każdą chwilą na świeżym utopijnym powietrzu. Całkiem blisko rżą biegające konie, które chętnie powiozą jeźdźca, a koty leniwie mruczą nadstawiając grzbiet do głaskania, gdy psy spokojnie pilnują kolejnych, ulotnych chwil. Gospodarstwo jest laureatem konkursu AGRO-wczasy z 2011 r., w którym zajęło III miejsce jako gospodarstwo agroturystyczne. Spokój i cisza otaczające gospodarstwo wzmagają wypoczynek kontemplację.

Czwarty wyjazd studyjny pn. „Kobiety górą” był skierowany do osób zainteresowanych działalnością Kół Gospodyń Wiejskich. Pierwszym odwiedzonym miejscem było gospodarstwo Państwa Anny i Jana Witt, którzy posiadają małe gospodarstwo z krowami mlecznymi i przetwarzają mleko na sery. Właściciele przywitali uczestników zastawiając suto stoły swoimi produktami. Opowiedzieli o początkach, problemach i możliwościach jakie zyskali dzięki zarejestrowaniu działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. Państwo Witt tworzą wspaniały duet, w którym Pani Anna produkuje sery, natomiast Pan Jan sprzedaje je na pobliskich rynkach i targach. Nowe produkty tworzą dzięki podpowiedziom klientów. Wszystkie produkty są owocem ich ciężkiej pracy oraz przekonania, że regionalne, wiejskie wyroby są podstawą zdrowego odżywiania. Dzięki samodzielnemu prowadzeniu gospodarstwa rolnego są w stanie zapewnić gwarancję jakości produkowanych wyrobów oraz technologię pozyskiwania surowców zgodną z obowiązującymi normami dobrej kultury rolnej.

Drugim odwiedzonym miejscem było Koło Gospodyń Wiejskich w miejscowości Czołowo, które jest położone ok. 2 km na południowy zachód od miasta Radziejów. Uczestników wyjazdu studyjnego przywitała kujawskim obiadem Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Czołowie – Pani Urszula Rosół. Pani Urszula opowiedziała o działalności koła, o pozyskiwaniu funduszy na działalność oraz o nagrodach otrzymywanych na festiwalach kulinarnych. Przewodnicząca pokazała uczestniczkom wyjazdu studyjnego kuchnię, z której korzysta koło. Kuchnia jest zatwierdzona przez Inspekcję Sanitarną, w której regularnie przeprowadzane są kontrole.

Uczestnicy konferencji i wyjazdów studyjnych powiększyli swoją wiedzę z zakresu przetwarzania produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnego gospodarstwa. Zobaczyli, jak powinna być wyposażona kuchnia domowa, aby spełniała wymogi związane z bezpieczeństwem żywności. Wizyty w poszczególnych gospodarstwach pozwoliły na wymianę doświadczeń i cennych informacji z zakresu technologii produkcji, dystrybucji oraz dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych. Podjęte działania w ramach operacji stały się także płaszczyzną wymiany doświadczeń oraz praktyk w zakresie lokalnego przetwórstwa i wprowadzenia na rynek żywności produkowanej sposobem tradycyjnym, bez pośredników, w oparciu o różne formy sprzedaży w tym przede wszystkim rolniczy handel detaliczny. Tego rodzaju działania zwiększają rentowność gospodarstwa stając się coraz bardziej znaczącym dodatkowym źródłem dochodu mieszkańców obszarów wiejskich.

Powyższe działania zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja ukazała wieś jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego, w którym można prowadzić opłacalny biznes przetwórczy. Udowodniła również, że wchodząc na rynek przetwórczy, podmioty mogą kreować otoczenie i warunki w jakich będą pracować. Realizacja operacji na wybranym obszarze wsparła propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa żywności, dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych, przepisów prawa podatkowego, znakowania żywności oraz wartości ekonomicznej produktów regionalnych na terenie obszarów wiejskich.

Czytelniku, jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem tego rodzaju działalności – zapraszamy do nas. Nasi specjaliści doradzą, jak osiągnąć założone cele. Partnerami projektu byli: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” oraz Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

Konferencja pn. „Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich”.

Konferencja pn. „Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich”.

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Lustracja w Grubnie, 9 lipca 2021

Już miesiąc upłynął od Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Grubnie. Jednak kolekcja, zgodnie z zapowiedzią, dostępna jest aż do zbiorów. Systematyczne lustracje, jakich dokonujemy pozwalają także tym osobom, które z różnych powodów nie mogą osobiście dokonać lustracji, poznać stan poletek. Jest to o tyle ważne, że niektóre zjawiska pogodowe mają istotny wpływ na stan roślin. I tak jest też i tym razem.

W ostatnim tygodniu mieliśmy upały, a po nich gwałtowne i silne opady deszczu. To spowodowało, że na wielu poletkach pojawiło się wyleganie, a i procesy dojrzewania wyglądają różnie. Dodatkowy zastrzyk wilgoci był bardzo potrzebny praktycznie wszystkim gatunkom, ale reakcja na nawalny deszcz poszczególnych odmian była bardzo różna. Poniżej fotorelacja z lustracji.

 

Fot. Generalnie pszenice prawie wszystkich odmian dobrze przetrwały deszcze nawalne. Tylko w dwóch przypadkach stwierdzono nieduże wylegnięcie. Pszenica jest już na różnych etapach dojrzałości woskowej.

 

  

Fot. Mimo wcześniejszych kłopotów obecnie rzepak dojrzewa normalnie i wkrótce będzie gotów do omłotu. Dotychczasowe opady nie uczyniły szkód w rzepaku.

     

Fot. Żyta ozime populacyjne wyległy dość silnie, natomiast żyto mieszańcowe praktycznie nie ucierpiało. Żyto jest w fazie dojrzałości woskowej. Stan zdrowotny kłosów nie budzi zastrzeżeń.

 

    

 

Fot. Wśród zbóż najbardziej w dojrzewaniu zaawansowany jest jęczmień ozimy. Ziarno już jest dość twardze i kilka dni suchej pogody praktycznie umożliwi zbiór. Niestety nawalne deszcze dość silnie wyłożyły jęczmień, dlatego ze zbiorem tego gatunku nie powinno się zwlekać.

 

       

   "

Fot. Pszenżyto ozime (górne zdjęcia) jest w dojrzałości woskowej. Miejscami wyległo. Natomiast pszenżyta jare (dolne zdjęcia) są w dojrzałości mlecznej i przechodzą w dojrzałość  woskową, nie wyległy 3 odmiany, 2 wyległy całkowicie. 

 

        

Fot. Wszystkie grochy szybko dojrzewają i mimo silnych deszczy nie wyległy, trzymają się mocno, a plon szykuje się bardzo dobry.

 

     

Fot. Pszenica jara w dojrzałości mlecznej przechodzi w woskową. Kilka odmian dość silnie wyległo.

 

  

Fot. Niewielkie wyleganie wystąpiło w owsie, ale za to na kilku odmianach stwierdzono silne porażenie liści przez rynchosporiozę.

 

  

Fot. Ostatnie opady deszczu były bardzo potrzebne plantacjom ziemniaka. Odmiany tego gatunku albo przekwitły (wczesne), albo intensywnie kwitną (średnio wczesne), albo kwitnienie rozpoczynają (późne). Woda jest potrzebna, bo na tym etapie bulwy intensywnie przyrastają. Na dziś problemem jest rosnące zagrożenie ze strony chorób i szkodników. (Zarazy i stonki ziemniaczanej)

 

     

Fot. Facelia i gorczyca zawiązały bardzo dużo nasion, a bobik ma bardzo dużo dobrze zapełnionych strąków.

 

  

Fot. Jęczmień jary dość zaawansowany w dojrzewaniu silnie ucierpiał od nawałnic i tylko kilka odmian nie wyległo.

 

 

Fot. Na końcu kolekcji rośnie kukurydza, jej stan praktycznie nie wymaga komentarza. Jest bardzo dobra.

Następnej lustracji dokonamy na koniec lipca lub na początku sierpnia tuż przed zbiorem zbóż i przed próbnymi wykopkami ziemniaka. Próbne wykopki wraz ze szkoleniem odbędą się w Grubnie 3 sierpnia około godz. 10.00. Zainteresowanych ziemniakami zapraszamy na ten dzień.

 

Opracowanie i fot.

Marek Radzimierski, KPODR O/Przysiek

 

TUTAJ więcej informacji:
o lokalizacji poletek demonstracyjnych, zdjęcia poszczególnych odmian, a także filmy, artykuły i bieżące informacje z lustracji pól w Grubnie.

Warsztaty dla adeptów wędliniarstwa w Minikowie

1 i 8 lipca w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie odbyły się warsztaty dla adeptów wędliniarstwa. Organizatorami szkolenia byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Rolnicy chcący założyć lub już prowadzący rolniczy handel detaliczny mieli niepowtarzalną okazję do zdobycia kompleksowej wiedzy niezbędnej przy produkcji wędlin. Województwo kujawsko-pomorskie jest w czołówce regionów, w których producenci rolni najczęściej decydują się działać w ramach rolniczego handlu detalicznego. Prócz miodów, jajek i serów, to właśnie wędliniarstwo cieszy się dużą popularnością.

Szkolenie poprowadził Pan Krystian Dreszler – wędliniarz z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem i właściciel jednej z pierwszych powojennych masarni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Produkty Pana Krystiana znane są w całym kraju – można je znaleźć w hotelach dr. Ireny Eris, Hilton czy sieci popularnych w Warszawie restauracji „Kręgliccy”.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy przygotowywali polędwicę sopocką, która jednym kojarzy się ze smakiem dzieciństwa, a przez innych jest omijana ze względu na dodatki stosowane do jej wytworzenia. Jak się okazuje jest to tradycyjny polski wyrób. Polędwica sopocka wcześniej nazywana polędwicą gotowaną powstaje w wyniku sparzenia polędwicy wędzonej (znanej jako łososiowej). Sama nazwa wywodzi się od Sopockich Zakładów Mięsnych, które produkowały polędwicę w ubiegłym wieku, głownie na export. Biorący udział w warsztatach zapoznali się ze wszystkimi etapami produkcji tego wyrobu metodą tradycyjną, łącznie z etapem wędzenia w tradycyjnej wędzarni, która znajduje się  w CDKiTW. 8 lipca uczestnicy poznali tajniki produkcji baleronu, kiełbasy polskiej parzonej oraz kiełbasy białej parzonej.

Spotkanie było też okazją do rozmów. Pan Krystian chętnie udzielał porad na temat różnych etapów produkcji począwszy od peklowania po wędzenie. Podkreślał, że jakość zaczyna się od surowca i zachęcał do  produkcji wędlin wyłącznie z polskich ras świń.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią były to pierwsze warsztaty zorganizowane w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej. Kolejne odbędą się po przerwie wakacyjnej, o czym będziemy Państwa informować na stronie www.kpodr.pl w zakładce KALENDARIUM.

 

Tekst:
Beata Chełminiak

Foto:
Jarosław Domiński

KPODR w Minikowie

Warsztaty ziołowe „Zioła dobre na wszystko – wykorzystanie bogactw natury w życiu człowieka”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował warsztaty ziołowe w ramach projektu „Znaczenie bioróżnorodności dla naszej codzienności” – kampania edukacyjno – informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

22 – 25 czerwca br. 15 osobowe grupy uczestniczyły w wykładach w Ogrodzie roślin zielarskich, który założony został w ramach Krajowych Dni Pola w Minikowie oraz w warsztatach teoretyczno-praktycznych. Poszczególne grupy spotykały się na poletkach ziołowych, które są doświadczeniem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Pani prof. Jadwiga Andrzejewska przybliżała tematykę 24 gatunków ziół występujących na poletkach. Omawiała rozwój, wzrost, cechy charakterystyczne i właściwości roślin. Dzięki temu, iż wykłady odbywały się w bezpośrednim sąsiedztwie ziół, każdy z uczestników miał szansę  na dokładne zapoznanie się z pokrojem, wyglądem i zapachem. Pani prof. Jadwiga Andrzejewska ciekawie opowiadała i zachęcała zgromadzonych do samodzielnej uprawy ziół w ogrodach przydomowych. Omawiała najważniejsze zagadnienia związane z uprawą oraz zbiorem. Nie zabrakło również ciekawostek i kwestii istotnych dla bioróżnorodności w tym zapylaczy, które także chętnie korzystają z dobrodziejstw ziół. Dzięki zaangażowaniu prowadzącego oraz uczestników wykłady były nie tylko miejscem zdobycia cennej wiedzy, ale także możliwością spędzenia czasu i wymianą swoich doświadczeń w powyższym temacie.

Po wykładach na poletkach ziołowych uczestnicy warsztatów spotykali się w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie. Tam każdego dnia czekała już na grupę Pani Ruta Kowalska, która prowadziła warsztaty teoretyczno-praktyczne. Zgromadzeni otrzymali informacje na temat najważniejszych właściwości zdrowotnych ziół, uprawy, zbioru, suszenia. Omówione zostały preparaty galenowe i wyciągi wodne, ich sposób przygotowania i stosowania. Każdy z uczestników przygotował dla siebie żelki na odporność. W ich skład wchodziły: owoce bzu czarnego, kwiaty malwy, owce suszone maliny, dzikiej róży, lipa, goździki, cynamon. Pani Ruta Kowalska szczegółowo przedstawiła informacje dotyczące wyciągów na winie i occie. Uczestnicy przygotowali wyciąg na niestrawność z wykorzystaniem bylicy piołun, bożego drzewka, estragonu i wina. Na problemy z nadpotliwością prowadząca zaproponowała przygotowanie wyciągu na occie z lawendą, hyzopem i szałwią. Omówione zostały także wyciągi olejowe i ich zastosowanie. Zrobiono maść rozgrzewającą na bazie tymianku, goździków, lawendy i  wosku pszczelego.

Uczestnikami warsztatów byli mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.  Dużą grupę stanowiły rolniczki, które na co dzień zajmują się uprawą ziół w swoich ogrodach. Obecne były również studentki, które studiują zielarstwo i fitoterapię na UTP w Bydgoszczy. Zainteresowanie warsztatami wyraziły także osoby, które interesują się ziołami i chciały uzyskać dodatkową wiedzę, którą mogłyby później wykorzystać w życiu codziennym.

Kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie Ruty Kowalskiej sprawiły, iż wśród uczestników  widać było zainteresowanie i chęć współpracy. Każdy przygotował dla siebie specyfiki ziołowe, które później zabrał ze sobą do domu.

Celem przedsięwzięcia było wprowadzenie pozytywnych praktyk w codziennym życiu oraz większa świadomość ochrony bioróżnorodności. To także zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat ziół, które są w naszym otoczeniu oraz możliwość wykorzystania bogactw natury, które tkwią w ziołach.

W warsztatach udział wzięło 60 osób. Dzięki formie przedsięwzięcia połączenia teorii  z praktyką uczestnicy mają szansę wykorzystać informacje w życiu codziennym przygotowując ziołowe specyfiki w swoich domach.

 

 

Tekst i zdjęcia
Natalia Czyżewska-Suchoń

 

 

Pierwsze spotkanie grupy roboczej w międzynarodowym projekcie „FARMWELL

 

Komunikat prasowy nr 1

Dot. projektu FARMWELL – poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne

Pierwsze spotkanie grupy roboczej

 

1 lipca 2021 odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie polskiej grupy roboczej w międzynarodowym projekcie „FARMWELL – poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne”. Spotkanie miało charakter hybrydowy – część uczestników przyjechała do Minikowa, do Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, część zdecydowała się na udział on-line.

Spotkanie współprowadzili polscy partnerzy projektowi: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR). Uczestników powitał dyrektor KPODR, dr Ryszard Zarudzki. Następnie prezentację nt. głównych założeń projektu oraz celu spotkania przedstawił Zastępca Dyrektora IRWiR PAN, dr hab. Adam Czarnecki, profesor Instytutu. Uczestników powitał również i zaprosił do przedstawienia się dr Ryszard Kamiński, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po wzajemnym zapoznaniu, członkowie grupy roboczej zostali podzieleni na dwie grupy tematyczne, na potrzeby części warsztatowej spotkania.

Uczestnikom przedstawiono wnioski zawarte w raporcie nt. wyzwań z jakimi stykają się polscy rolnicy. Określenie najważniejszych problemów rzutujących na ich jakość życia było jednym z pierwszych kroków w projekcie. Formuła warsztatowa spotkania zapewniła aktywny udział oraz wymianę pomiędzy uczestnikami stacjonarnymi i on-line. Zostali oni podzieleni na 2 grupy, z których każda skupiła się na jednym z dwóch zagadnień: sukcesji gospodarstw rolnych oraz współpracy pomiędzy rolnikami. Uczestnicy zdiagnozowali przyczyny problemów i ustalili ich hierarchię pod kątem ważności oraz konieczności podjęcia działań naprawczych.

W kwestii współpracy, jako główne źródła problemu wymieniano: zróżnicowanie wśród mieszkańców wsi i trudności z wzajemnym zrozumieniem potrzeb i celów, negatywne doświadczenia współpracy, która nie jest promowana ani w środowisku szkolnym ani domowym, a także niedobór liderów.

Natomiast odnośnie problemu sukcesji, za czołowe przyczyny członkowie grupy uznali: niski prestiż pracy w rolnictwie przy jednoczesnym dużym obciążeniu pracą w gospodarstwie obserwowany przez dzieci rolników, niestabilność rynku, różnicę sposobów zarządzania pomiędzy pokoleniami, brak wykształcenia rolniczego dzieci i obawy starszych pokoleń o własną przyszłość po przekazaniu gospodarstwa.

Na koniec zaprezentowano efekty pracy obu grup, które wzbogacą raport i będą wskazaniem do poszukiwania innowacji odpowiadających na wskazane problemy i ich źródła.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za poświęcony czas oraz zaangażowanie.

Zainteresowanych projektem i jego efektami zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie (https://www.kpodr.pl/farmwell-poprawa-jakosci-zycia-rolnikow-poprzez-innowacje-spoleczne/) i Facebooku (https://www.facebook.com/kpodr) oraz do kontaktu mailowego pod adresem: aleksandra.bielinska@kpodr.pl lub anna.kaszkowiak@kpodr.pl .

Czym jest „Grupa robocza” (ang. practice group) w projekcie FARMWELL?

Projekt FARMWELL ma na celu pomóc rolnikom i ich rodzinom w sprostaniu konkretnym wyzwaniom społecznym i poprawie jakości życia.

„Grupa robocza” to grupa osób – głównie rolników i członków rodzin rolniczych, ale także innych interesariuszy związanych z rolnictwem i rolnikami: naukowców, urzędników, aktywistów ze środowiska wiejskiego – którzy są gotowi rozmawiać o wyzwaniach stojących obecnie przed rolnikami i szukać rozwiązań – jakiego wsparcia potrzebują, aby mogli je przezwyciężyć.

Spotkania grupy roboczej to nieformalne dyskusje, podczas których rolnicy mogą otwarcie rozmawiać o wyzwaniach, z jakimi się borykają oraz o swoich potrzebach, podczas gdy inni, którzy mogą potencjalnie pomóc w tworzeniu lepszych warunków i usług, słuchają i pomagają w podejmowaniu działań.

Opracowała:
Anna Kaszkowiak
KPODR

 

 

 

 

Dobre praktyki w zakresie działalności opiekuńczej na obszarach wiejskich w Polsce

30 czerwca i 5 lipca nasz Ośrodek odwiedziły dwie 20-osobowe grupy w ramach wizyty „Dobre praktyki w zakresie działalności opiekuńczej na obszarach wiejskich w Polsce”, zorganizowanej przez krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Obie wizyty odbyły się w ramach projektu „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński. Wśród uczestników byli przedstawiciele partnerów GROWID, doradcy rolniczy, osoby prowadzące agroturystykę i zagrody edukacyjne.

Uczestnikom podczas wykładu w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Minikowie przedstawiono założenia projektu GROWID i wypracowanego modelu gospodarstwa opiekuńczego, a także doświadczenia z podobnej działalności w naszym województwie. Druga z grup zwiedziła również poletka demonstracyjne przygotowane na Krajowe Dni Pola, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się rośliny zielne. W kolejnych dniach uczestnicy odwiedzili kilka gospodarstw opiekuńczych i rozmawiali z gospodarzami o ich doświadczeniach i zastosowanych w opiece praktycznych rozwiązaniach.

 

Gala Konkursu AgroLiga 2020

2 lipca bieżącego roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się Gala Konkursu AgroLiga 2020. Na Gali przyznane zostały nagrody AgroLigi – konkursu, w którym wyróżniani są najlepsi rolnicy oraz firmy z sektora rolnego w Polsce. W uroczystości uczestniczyli prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oraz Sekretarz Stanu w KPRP Adam Kwiatkowski i Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski, a także Prezes ARiMR Halina Szymańska, p.o. Dyrektora Generalnego KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola i Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik. Zabierając głos prezydent podkreślił znaczenie rolników biorących udział w konkursie w rozwijaniu gałęzi polskiej gospodarki, jaką jest rolnictwo. Dodał, że rolnictwo jest –„absolutnym jej fundamentem”. 

Podczas uroczystości wyróżniono 15 rodzinnych gospodarstw rolnych i 14 rolniczych firm.

Laureatami Konkursu AgroLiga 2020 zostali:

Kategoria ROLNICY

MISTRZ KRAJOWY
1. Państwo Monika i Piotr Wójcik
2. Państwo Małgorzata i Dariusz Zaręba
oraz Państwo Natalia i Damian Zaręba

I WICEMISTRZ KRAJOWY
3. Państwo Urszula i Władysław Berezińscy
4. Państwo Małgorzata i Dariusz Pucer

WICEMISTRZ KRAJOWY
5. Państwo Maria i Jarosław Janowscy

6. Państwo Kordula i Andrzej Kuźmicz
7. Państwo Felicja i Dariusz Stachowscy
8. Państwo Anna i Witold Rydzkowscy

LAUREAT KRAJOWY
9. Państwo Lilla i Maciej Kaiser
10. Państwo Jadwiga i Stanisław Kowal
11. Państwo Barbara i Józef Filipek
12. Państwo Dominika i Tomasz Kałwa
13. Państwo Wioletta i Artur Guzik
14. Pan Marcin Świtała
15. Państwo Beata i Rafał Andrzejewscy

 

Kategoria FIRMY

MISTRZ KRAJOWY
1. Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT J. Grot sp.j. Starowa Góra, woj. łódzkie

I WICEMISTRZ KRAJOWY
2. Biogazownia Rypin sp. z o.o Starorypin Prywatny, woj. kujawsko-pomorskie

WICEMISTRZ KRAJOWY
3. DAR-VIT Dariusz Konarski Marcinowice, woj. dolnośląskie
4. Gospodarstwo Rybackie Pstrąg Ojcowski Magdalena Węgiel Ojców, woj. małopolskie
5. Przedsiębiorstwo ROLMECH sp. z o.o. Płońsk, woj. mazowieckie
6. NAMYSLO-LANDTECHNIK Alfred Namysło Zwiastowice, woj. opolskie
7. AGROTECHNIK Wojciech Dzięgielewski Tafiły, woj. podlaskie
8. „MARBOJ” Ubój Trzody i Bydła, Przetwórstwo Mięsa Marek Suliga Nieznanowice, woj. świętokrzyskie

LAUREAT KRAJOWY
9. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Roltex Siedliszcze” sp. z.o.o., Siedliszcze, woj. lubelskie
10. Winnica Pod Lubuskim Słońcem, Łaski, woj. lubuskie
11. LEDA-SER Leszek Jakimowicz, Wólka Krowicka, woj. podkarpackie
12. Firma Handlowo-Usługowa „Nowpol” Leszek i Grażyna Nowak sp.j., Żelisławice, woj. śląskie
13. Zajazd „Tusinek” Grzegorz Winiarek, Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie
14. „ROLPOL” sp. z.o.o., Łęczyna, woj. zachodniopomorskie

 

Gospodarstwo Rolne Jan-Rol Janowski Jarosław, gmina Żnin

Pan Jarosław Janowski rozpoczął prowadzenie gospodarstwa 1998 r. W ciągu prowadzenia gospodarstwa powiększono jego powierzchnię z 29 do 120 ha. Wyposażono w ciągniki i kombajn zbożowy oraz kombajn ziemniaczany. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym (170 macior). Do tej produkcji wybudowano i zmodernizowano budynki inwentarskie. Zabezpieczają one dobrostan utrzymywanych zwierząt w 3 chlewniach i porodówce. Gospodarstwo posiada również zgodnie z wymogami budynek sanitarny. W gospodarstwie wybudowano magazyn zbożowy o powierzchni 720 m2. W budynkach zainstalowano automaty paszowe, system automatycznych poideł, klimatyzację. Na uwagę zasługuje odbudowa hali magazynowej po wichurze w 2017 r.
W kataklizmie całkowitemu zniszczeniu uległ budynek magazynowy oraz zostały uszkodzone maszyny i urządzenia w nim garażujące.

Gospodarstwo otrzymało w 2019 r. tytuł „Rolnik Pomorza i Kujaw” w Kategorii produkcja zwierzęca, Nagrodę Gospodarczą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, rolnik był Starostą Powiatowych Dożynek w 2011 r.

Rolnik jest otwarty na innowacje, wspiera lokalne inicjatywy, ściśle współpracuje z KPODR w Minikowie i jego PZDR w Żninie.

Biogazownia Rypin Sp. z o.o. Gmina Rypin

Biogazownia Rypin jest firmą rolniczą wytwarzającą wysokoenergetyczny biogaz w procesie beztlenowej fermentacji biomasy. Wytworzony biogaz doprowadzany jest do dwóch jednostek kogeneracyjnych o łącznej mocy 1875 kW, jako paliwo do produkcji energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Wytworzona energia elektryczna jest przekazywana do istniejącej sieci energetycznej regionalnego operatora energii elektrycznej. Energia cieplna wytworzona w jednostkach kogeneracyjnych jest doprowadzana do biogazowni, jako ciepło procesowe. Pozostała część ciepła kierowana jest do pobliskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rypinie. Podczas produkcji biogazu otrzymuje się produkt uboczny procesu tzw. poferment, który jest wartościowym nawozem rolniczym aplikowanym na pola udziałowców biogazowni.

Biogazownia przetwarza rocznie około 73000 Mg odpadów pochodzenia rolniczego, wytwarza około 7 mln. m3 biogazu, produkuje około 14500 MWh energii elektrycznej oraz 36700 GJ energii cieplnej. Ponadto wywozi rocznie na pola uprawne 43000 Mg nawozu organicznego – pofermentu. Średnioroczna sprawność jednostek kogeneracyjnych wynosi  95%.

Spółka została powołana w 2009 roku. Niepodważalnym osiągnięciem Spółki jest integracja okolicznych rolników Spółdzielczej Grupy Producentów Trzody Chlewnej oraz firmy ,,Wiatrak’’.

Budowa biogazowni współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Łącznie Spółka na wybudowanie obiektu otrzymała dotację w kwocie około 16 mln. zł. Koszt całej inwestycji wyniósł około 30 mln. zł.

 

A tak wyglądała Gala Konkursu AgroLiga 2020

 

Wizyta przedszkola Sióstr Elżbietanek w Minikowie

29 czerwca – dwie najstarsze grupy przedszkola Sióstr Elżbietanek z Bydgoszczy odwiedziły Minikowo, a w zasadzie zobaczyły co rośnie na poletkach Rolnasu. Mimo upału dzieci dzielnie przeszły przez cały teren  obejrzały rosnące tam rośliny uprawne. Dowiedziały się z jakich zbóż robi się chleb, czym się karmi krowy, a nawet jakie są skladniki piwa,  Po ciężkiej pracy na poletkach odbył się piknik w cieniu drzew w minikowskim parku.

 

Namiot ekspercki KPODR na Krajowych Dnia Pola w Minikowie

Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 już za nami. Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili!

Byliśmy do Państwa dyspozycji m.in. w namiocie eksperckim KPODR. Rozmawialiśmy o problemach współczesnych rolników, innowacjach społecznych, spółdzielniach energetycznych, a także o prowadzonych przez nas w tym zakresie działaniach.

Prezentowaliśmy również materiały z naszych najnowszych międzynarodowych projektów:

– RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii

– IPMWORKS – Europejska sieć gospodarstw demonstracyjnych, promująca efektywne rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin

– FARMWELL – Poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne

Więcej informacji o powyższych projektach znajdziecie Państwo na naszej stronie: https://www.kpodr.pl/projektu/

Zapraszamy!