Rolniczy Handel Detaliczny

30 marca 2017 roku w Minikowie odbyła się konferencja dot. Rolniczego Handlu Detalicznego. Wśród prelegentów byli:  

– przedstawiciel KPODR – Pan Piotr Sawa, kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

– przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – Pan Waldemar Sieńko, Wojewódzki Inspektor WIJHARS Bydgoszcz

– przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii – Pani Violetta Gałązka-Kowalczyk, Starszy Inspektor Weterynaryjny ds bezpieczeństwa żywności

– przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – Pani mgr inż. Angelika Drab-Rybczyńska

– przedstawiciel Urzędu Skarbowego – Pan Wojciech Kiedrowicz

 

Program konferencji (pdf)

Konferencję uroczyście otworzył Pan Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Witając gości, podkreślił, że konferencja ta jest doskonałą okazją do dyskusji na temat ułatwienia zasad sprzedaży dla rolników przetwarzających produkty z własnego gospodarstwa. W problematykę wystąpień konferencyjnych wprowadził Pan Piotr Sawa kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przedstawił podstawowe założenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.  Tematem przewodnim pozostałych wystąpień były zasady bezpieczeństwa żywności, oznakowania produktów oraz związane z opodatkowaniem obowiązujące rolników w zakresie rolniczego handlu detalicznego. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie wzięło udział ponad 80 osób. Dyskusjom nie było końca.

Prezentacje wykładowców do pobrania:

– Przyklady etykiet na produkty spozywcze

– rhd konferencja.pptx

– Sanepid

– weterynaria

– Znakowanie zywnosci wprowadzanej do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego