ochrona bioróżnorodności

Praktyczne aspekty ochrony różnorodności biologicznej

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Temat ważny i zawsze aktualny. Wydaje się, że  nie trzeba nikogo  przekonywać, jak wielki wpływ na środowisko naturalne  i organizmy w nim żyjące ma właśnie  rolnictwo. Nic bardziej mylnego, należy o tym mówić i przypominać zarówno rolnikom jak i mieszkańcom wsi, ponieważ wiele w tym zakresie zależy od ich postawy i zaangażowania w ochronę naturalnych siedlisk przyrodniczych. 

Celem konferencji było podnoszenie wiedzy na temat wpływu działalności rolniczej na bioróżnorodność. Upowszechnienie dobrych praktyk chroniących różnorodność biologiczną oraz ich  znaczenie w ochronie środowiska. W sesji wykładowej wzięli udział prelegenci, którzy na co dzień zajmują się bioróżnorodnością i ochroną przyrody oraz rolnictwem ekologicznym, które jako system gospodarowania w szczególny sposób dba i chroni środowisko naturalne. Wynika to z samej definicji rolnictwa ekologicznego jako gospodarowania w zgodzie z naturą.

Konferencję otworzył i przywitał uczestników pan Ryszard Kamiński, dyrektor KPODR w Minikowie.

 W   pierwszym wykładzie na temat  „Bioróżnorodność w rolnictwie” pan Krzysztof Konieczny z Fundacji Przyrodniczej „proNatura”  przedstawił  temat różnorodności biologicznej z perspektywy przyrodnika. Przybliżył uczestnikom temat bioróżnorodności i odpowiedział na pytanie czy jest szansa dla przyrody w agrocenozach. Niestety  na przestrzeni lat elementów przyrodniczych w krajobrazie rolniczym wciąż ubywa i jest to ostatnia  szansa na zachowanie tego bogactwa dla przyszłych pokoleń. Z kolei temat   „Rola odmiany jako narzędzia poprawy produkcyjności i zwiększania bioróżnorodności w rolnictwie  ekologicznym”   przedstawiła dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk z IUNG PIB w Puławach. Dokonała analizy różnorodności odmianowej na przykładzie doświadczeń prowadzonych w gospodarstwach ekologicznych. W ostatnim wykładzie pt.:  „Dbałość o bioróżnorodność w prowadzeniu gospodarstwa jako fundamentalny warunek w ograniczaniu chemii i możliwej drodze do ekologii” –pan Sławomir Gacka z firmy Probiotics Polska przybliżył temat różnorodności biologicznej w glebie i jej wpływ na poziom próchnicy glebowej i plonowanie.   Życie biologiczne w glebie dzięki wykorzystaniu między innymi aktywnych mikroorganizmów ma szansę na rozwój i ograniczenie postępującej chemizacji rolnictwa.

Ciekawe tematy poruszane podczas konferencji  wzbudziły zainteresowanie uczestników i uzyskały bardzo dobre opinie. Nie wolno nam zapominać, że ochrona różnorodności biologicznej jest naszym celem i wyzwaniem.  Tylko od nas zależy, w którym kierunku pójdziemy i w jakim stanie zachowamy środowisko dla przyszłych pokoleń.  

Zapis video konferencji:

 

Karina Wroniecka
KPODR w Minikowie, Oddział w Przysieku