II Forum Wiedzy i Innowacji 

W dniach 29-30 listopada odbyło się II Forum Wiedzy i Innowacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Forum odbyło się w sali konferencyjnej hotelu Sangate Hotel Airport w Warszawie. Przedsięwzięcie było realizowane pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Forum otworzyli Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jacek Węsierski – Dyrektor CDR Brwinów. Sesja plenarna forum obejmowała zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprezentowane przez Beniamina Gawlika z MRiRW oraz Iwonę Obojską z CDR Brwinów. Po przerwie zastępca dyrektora CDR Brwinów Krzysztof Janiak oraz Ireneusz Drozdowski omówili założenia Działania "Współpraca" następnie swoimi doświadczeniami i przykładami utworzonych grup operacyjnych podzielili się brokerzy innowacji: Aleksander Bomberski z KPODR Minikowo oraz Marek Wróbel z OODR Łosiów.

Prezentacje z sesji plenarnej do pobrania:
broker A.Bomberski Działanie Współpraca PROW 2014-2020
dzialanie_Wspolpraca_dobre_praktyki iro współ nowy
MRiRW_WPR po 2020_konferencja CDR 171129 (1)
SIR – 29.11.2017 Warszawa

Uczestnicy forum wzięli udział w 6 proponowanych panelach tematycznych dotyczących: programów informatycznych, przedsiębiorczości, nowych technik i technologii w uprawie gleby, agrotroniki, innowacyjnego gospodarowania wodą w rolnictwie oraz innowacjach w przechowalnictwie płodów rolnych. Panele były prowadzone w formie wykładów i dyskusji przez przedstawicieli nauki oraz przedsiębiorców prezentujących innowacje produktowe.

Prezentacje z sesji panelowej do pobrania:
– Innowacje w przechowalnictwie:
CTMS przechowywanie, transport i załadunek materiałów sypkich
Innowacje w przechowalnictwie ziemniaków
Innowacje w przechowalnistwie Lesław Janowicz
Riela prezentacja forum 1 sfamasz

– Agrotronika: agroasystent borusiewicz_agrotronika Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie_29-30.11.2017
PDFsamTMPbufferFCAQP1
PDFsamTMPbufferGTWYV1
Prezentacja Rolnictwo Precyzyjne BayWa 2017
rs_system

 

Drugi dzień Forum był poświęcony podsumowaniom paneli tematycznych, które poprowadził prof. Stanisław Krasowicz z IUNG Puławy, Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych ARiMR Dorota Chilik omówiła przykłady inwestycji pro-innowacyjnych zrealizowanych w ramach środków PROW 2014-2020, następnie przedstawiciel Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW przeanalizował nowe prawo wodne i jego wpływ na rolnictwo. Na zakończenie przedstawiciele CDR Brwinów zaprezentowali wybrane projekty innowacyjne zrealizowane z funduszy krajowych i zagranicznych (m.in. Horyzont 2020, Biostrateg, Interreg).

Forum było po raz kolejny doskonałą okazją do nawiązania ściślejszej współpracy oraz stworzenia płaszczyzny do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy między przedstawicielami nauki, doradztwa, rolników oraz firm i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. 

 

 

Aleksander Bomberski

broker innowacji

Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich