strategia rolnictwa

Notatka ze spotkania, 15 czerwca 2022 r.

Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.

15.06.2022 r. – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

  1. Prezentacja dot. prac nad aktualizacją „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (SZRWRiR), tj.:

– przyczyny aktualizacji SZRWRiR 2030,

– elementy podlegające aktualizacji,

– organizacja prac nad aktualizacją SZRWRiR 2030,

– harmonogram prac nad aktualizacją SZRWRiR 2030,

– informacja na stronie MRiRW.

  1. Powołanie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. i prac nad aktualizacją SZRWRiR 2030.
  2. Prezentacja Diagnozy z 2019 r.: Kierunki działań rozwojowych dla wsi i rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030.
  3. Przyjęcie harmonogramu prac Zespołu.

 

Załączniki:

Prezentacje ze spotkania (zapis video).
Przepraszamy za słabą jakość dźwięku

Prezentacja 4. KIERUNKI DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH DLA WSI I ROLNICTWA