Jarosław Domiński

Ponad 68 tys. rolników ubiega się o płatność dla małych gospodarstw. Dokumenty do 31 sierpnia tylko przez eWniosekPlus. Zobacz czy to się opłaca, skorzystaj z kalkulatora CDR

Do 31 sierpnia o ryczałt w wysokości 225 euro/ha mogą się ubiegać rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 1125 euro na gospodarstwo. Dokumenty można składać tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Dotychczas wpłynęło ponad 68 tys. żądań od zainteresowanych tym wsparciem.

Trwa nabór wniosków w ramach płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi następujące płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Warto policzyć, co się bardziej opłaca. Jeżeli rolnik składając wniosek o dopłaty bezpośrednie ubiegał się jedynie o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną, to na pewno korzystniej będzie wystąpić o ryczałtową płatność dla małych gospodarstw.

Na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego został udostępniony kalkulator umożliwiający obliczenie co będzie bardziej korzystne da rolnika (Pomocnik rolnika ryczałtowego) – przejdź.

Jeżeli żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw rolnik we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegał się także o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatność ONW, ekologiczną i rolno-środowiskowo-klimatyczną czy zalesieniową wówczas poza ryczałtem może otrzymać pieniądze z tytułu tych płatności.

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania, wystarczy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) przesłać skan lub zdjęcie oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji. Termin mija 31 sierpnia 2023 r. Do tego dnia można będzie również wycofać złożone oświadczenie.

Wszyscy rolnicy, którzy dostarczyli do tej pory te dokumenty w innej formie (e-mailem, w wersji papierowej do placówki ARiMR), powinni przed zakończeniem naboru złożyć oświadczenia przez aplikację eWniosekPlus.

Ponad 68 tys. rolników ubiega się o płatność dla małych gospodarstw. Dokumenty do 31 sierpnia tylko przez eWniosekPlus. Zobacz czy to się opłaca, skorzystaj z kalkulatora CDR

 24.08.2023

 

Do 31 sierpnia o ryczałt w wysokości 225 euro/ha mogą się ubiegać rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 1125 euro na gospodarstwo. Dokumenty można składać tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Dotychczas wpłynęło ponad 57 tys. żądań od zainteresowanych tym wsparciem.

 

 

Trwa nabór wniosków w ramach płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi następujące płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Warto policzyć, co się bardziej opłaca. Jeżeli rolnik składając wniosek o dopłaty bezpośrednie ubiegał się jedynie o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną, to na pewno korzystniej będzie wystąpić o ryczałtową płatność dla małych gospodarstw.

Na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego został udostępniony kalkulator umożliwiający obliczenie co będzie bardziej korzystne da rolnika (Pomocnik rolnika ryczałtowego) – przejdź.

Jeżeli żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw rolnik we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegał się także o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatność ONW, ekologiczną i rolno-środowiskowo-klimatyczną czy zalesieniową wówczas poza ryczałtem może otrzymać pieniądze z tytułu tych płatności.

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania, wystarczy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) przesłać skan lub zdjęcie oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji. Termin mija 31 sierpnia 2023 r. Do tego dnia można będzie również wycofać złożone oświadczenie.

Wszyscy rolnicy, którzy dostarczyli do tej pory te dokumenty w innej formie (e-mailem, w wersji papierowej do placówki ARiMR), powinni przed zakończeniem naboru złożyć oświadczenia przez aplikację eWniosekPlus.

Więcej informacji oraz treść oświadczenia – otwórz

Zobacz krok po kroku, jak złożyć „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”:

 

 

 

 

Materiały

Płatność​_dla​_małych​_gospodarstw​_2023​_(2)

Trzy interwencje pszczelarskie – 31 sierpnia ostatecznym terminem na złożenie wniosków o płatność

 

24.08.2023

Beneficjenci pomocy udzielanej w ramach dwóch interwencji finansowanych z budżetu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 mają o kilka dni więcej na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o płatność. Chodzi o „Inwestycje, wspieranie modernizacje gospodarstw pasiecznych” oraz „Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”. Czas na złożenie wniosków o płatność został wydłużony z 25 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. W związku z tym zmianie ulega również termin zakończenia realizacji operacji oraz poniesienia kosztów. 31 sierpnia 2023 r. jest również ostatecznym terminem składania wniosków o płatność w zakresie „Pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”. We wszystkich trzech przypadkach dokumenty należy wysyłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznej ARiMR.

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF – wnioski o dofinansowanie już od 7 września

23.08.2023


Od 7 września do 6 października 2023 r. rolnicy będą mogli starać się o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni czy posadowienie silosu na paszę. Nabór wniosków realizowany będzie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O przyznanie pomocy będą mogli ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą one m.in. prowadzić chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń (średniorocznie) lub hodowlę świń ras rodzimych lub ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją i być wpisane do ewidencji producentów, a w przypadku osób fizycznych – mieć ukończone 18 lat.

W całym okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej będzie można otrzymać do 100 000 zł, a pomoc przyznawana będzie w formie refundacji 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku budowy ogrodzenia – ustalonych stawek jednostkowych, które wynoszą:

  • za metr bieżący ogrodzenia – 320 zł;
  • posadowienie jednej bramy – 2 860 zł;
  • posadowienie jednej furtki – 970 zł.

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych uprawniających do otrzymania pomocy wynosi 20 000 zł.

Środki będzie można przeznaczyć m. in. na:

  • wykonanie ogrodzenia;
  • utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej;
  • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji;
  • zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń;
  • budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy;
  • posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę;
  • zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Więcej informacji – otwórz

 

Zdjęcie: AdobeStock

 

 

Szkolenie „Nowy nabór MOJA WODA – jak uzyskać dofinansowanie”

21 sierpnia br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie online pn.  „Nowy nabór MOJA WODA – jak uzyskać dofinansowanie”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 130 osób. Celem szkolenia było przedstawienie programu Moja Woda, sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie i o płatność oraz zachęcenie do korzystania z Programu Moja Woda.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie bogactwo ma woda deszczowa. Gromadzenie i racjonalne wykorzystanie opadów deszczu oraz wód roztopowych na własnej posesji pozwala indywidualnie wpływać na ograniczenie zmian klimatycznych. Jest to działanie proekologiczne i ekonomiczne – dzięki wodzie opadowej oszczędzamy wodę pitną, której nie musimy wykorzystywać do podlewania ogrodu.

Program Moja Woda w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę ruszył 3 sierpnia i jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem wniosku o płatność.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się w jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie i płatność. Jakie dokumenty są wymagane, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dofinasowanie do zbierania deszczówki.

Szkolenie przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – Joanna Ciuba oraz Anna Pawlikowska-Tyburska.

Szkolenie w postaci nagrania wideo jest dostępne poniżej.

Tekst: Natalia Czyżewska-Suchoń

XV dożynkowe spotkanie „ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW”

19 sierpnia 2023 r. odbyło się uroczyste XV dożynkowe spotkanie „ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW” w Dworku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Ciechocinku.

Spotkanie rozpoczęła Msza Św. W Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, której przewodniczył ks. prał. Grzegorz Karolak. W Homilii podkreślił historię i zasługi w organizacji dożynek dyrektora Centrum Organizacji Imprez – Janusza Polaka. Po uroczystości głos zabrał Jan Krzysztof Ardanowski Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego i wkład w nie polskich rolników. W dalszej części wystąpienia przedstawił historię udziału chłopstwa w utrzymanie niepodległości Polski.

Po Mszy Św. uczestnicy dożynek w korowodzie przeszli do Dworku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na miejscu odbyło się odznaczenie medalami państwowymi i resortowymi oraz okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości.

Małgorzata Kołacz
Główny specjalista ds. sadownictwa
KPODR Minikowo
Tel. 667 662 836

Kulinarna bitwa w województwie kujawsko-pomorskim

Kolejny etap kulinarnej rywalizacji Kół Gospodyń Wiejskich już za nami. 12 sierpnia 2023 odbył się wojewódzki finał VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla KGW „Bitwa Regionów”, którego bohaterkami były kobiety wiejskie charakteryzujące się bogatą wiedzą i doświadczeniem z zakresu kulinariów regionu, z którego pochodzą.

Członkowie kół gospodyń wiejskich, zwycięzcy powiatowych etapów eliminacji, stanęli do walki o najlepszą potrawę regionalną w województwie kujawsko-pomorskim. Warunkiem przystąpienia do rywalizacji było przygotowanie potrawy wywodzącej się z regionu działania KGW lub stowarzyszenia oraz ściśle powiązanej z tradycjami i zwyczajami danego miejsca.

Finał konkursu odbył się na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, którego dyrektorem jest Kazimierz Rojewski. Organizatorami „bitwy”, oprócz szkoły, byli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, przy udziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, obok innych instytucji związanych z rolnictwem, również uczestniczył w tym wydarzeniu, poprzez organizację stoiska promocyjnego i przygotowanie atrakcyjnych nagród.

Finał VIII edycji „Bitwy Regionów” w Starym Brześciu zaszczycili znamienici goście: Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Poseł na sejm RP, dr Joanna Borowik – Poseł na sejm RP, Józef Łyczak – senator RP, Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP, Stanisław Zimnicki – dyrektor OT Bydgoszcz KOWR oraz dyrektorzy wojewódzkich placówek ARiMR i KRUS. Nie zabrakło również dyrekcji KPODR.

W konkursie kulinarnym wzięło udział 19 kół gospodyń wiejskich, które przygotowały wyszukane dania, nawiązujące do tradycji regionu, z którego pochodzą. Sposób ich prezentacji zachwycał. Panie stanęły na wysokości zadania, potrawy smakowały i wyglądały wspaniale. Dominowały dania z drobiu i dziczyzny. Twórczyniom należy się podziw i szacunek za to, jak wiele serca i pracy włożyły w przygotowanie dań konkursowych, zwłaszcza że przygotowanie niektórych z nich trwało kilka dni. Trud, pomysłowość i zaangażowanie uczestniczek docenili również członkowie komisji konkursowej, w której skład weszli: Szymon Brukwicki – przewodniczący komisji, mistrz kuchni polskiej, szef cateringu dietetycznego DietaFit24.pl, prowadzący warsztaty kulinarne dla dorosłych i dzieci; Jolanta Sobecka – dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału ARiMR; Stanisław Zimnicki – dyrektor oddziału terenowego KOWR w Bydgoszczy oraz Agnieszka Maruszak – przedstawicielka MRiRW.

Podczas prezentacji Panie musiały przedstawić pochodzenie i proces przygotowania danego specjału oraz pokrótce opowiedzieć o składnikach i tradycjach rodzinnych związanych z daniem. Emocje wśród uczestniczek były wielkie.

Nie dziwi fakt, jak trudne zadanie miała komisja konkursowa podczas degustacji takich smakołyków. Wysoki poziom przygotowanych dań nie ułatwiał wyłonienia zwycięscy. Komisja oceniała: wykonanie i sposób prezentacji potrawy konkursowej (proporcjonalność dania, estetykę prezentacji potrawy na talerzu, kolorystykę, kreatywność), walory degustacyjne (smak i zestawienie smakowe składników, aromat, teksturę poszczególnych elementów potrawy) oraz regionalne elementy dekoracyjne i estetykę podania.

Podczas prac komisji czas uczestnikom konkursu i odwiedzającym umilał zespół muzyczny „Bronisławianki” z powiatu radziejowskiego. Po części muzycznej odbył się bardzo ciekawy wkład, który poprowadzili przedstawiciele Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania na temat „Zioła dla zdrowia Polaków”.

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – jak dawniej mówiono, dlatego w finałowej edycji „Bitwy…” nie zabrakło również występu grupy tanecznej „LEVEL UP” – nota bene członkiń KGW w Dylewie (powiat rypiński).

Pora przejść do meritum i przedstawić zwyciężczynie wojewódzkiego finału VIII edycji „Bitwy Regionów”. Komisja przyznała dwa wyróżnienia dla: KGW Brzozie za danie „Kaczka z wiejskiej zagrody nadziewana sianem” (powiat brodnicki) oraz Klubu Gospodyń Wyjątkowych w Skrzynkach (powiat włocławski) za wyjątkowy kociołek rozmaitości z jeziora i lasu. III miejsce uzyskało KGW Anieliny za berce z dynią. II miejsce otrzymało Koło Kobiet Rachcin (powiat lipnowski) za policzki wieprzowe w musie mirabelkowym. Serca i podniebienia komisji konkursowej skradła jednak gęsina w sosie śliwkowo-cebulowo-miodowym podana z kluseczkami i buraczkami. Zwycięskie danie przygotowały Panie z KGW Ziemi Starotoruńskiej z Przysieka (powiat toruński). Danie to zdobyło I miejsce i będzie reprezentowało województwo kujawsko-pomorskie w Ogólnopolskim Finale „Bitwy Regionów”. Koła Gospodyń Wiejskich, które stanęły na podium, oprócz nagród pieniężnych otrzymały od KPODR vouchery na warsztaty serowarskie w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie. Dodatkowo dla zwycięzców konkursu przewodniczący komisji, Szymon Brukwicki, przekazał voucher na warsztaty kulinarne w Akademii Rozwoju Kulinarnego – „Region na współczesnym talerzu”. Wszystkie KGW biorące udział w konkursie otrzymały z rąk Pani Minister Anny Gembickiej podziękowania i upominki.

Z mojej strony mogę powiedzieć, że Finał VIII edycji „Bitwy regionów” w naszym województwie był na bardzo wysokim poziomie. Z każdym rokiem widać, jak członkinie KGW rozwijają swoje umiejętności kulinarne. Dania prezentowane podczas konkursu wyglądały jak z najlepszych restauracji. Jestem pełna podziwu dla ich wiedzy i doświadczenia w dziedzinie kulinariów i tradycji regionów, które reprezentują. Serdecznie gratulujemy wszystkim Paniom i życzymy dalszych sukcesów! Do zobaczenia za rok.

Milena Gawrońska, KPODR