Relacje

XII Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – wyniki

Na XII Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku, wpłynęło 50 prac wykonanych przez uczniów, uczestników zajęc pozalekcyjnych i pozaszkolnych form edukacji oraz osoby dorosłe.
Komisja konkursowa oceniła prace w trzech kategoriach wiekowych.

Kategoria wiekowa: 6–13 lat

I miejsce
Wiktoria Kamyszek, Kruszyn
 
II miejsce
Paweł Trojanowicz, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach
 
III miejsce
Natalia Sztubecka, Szkoła Podstawowa w Wielgiem
 
wyróżnienie
Marta Zdunek, Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

 

Kategoria wiekowa: 14–18 lat

I miejsce
Maria Helena Żuchowska, Szkoła Podstawowa w Skępem
 
II miejsce
Praca zbiorowa, Gimnazjum Nr 2 w Koronowie
 
III miejsce
Klaudia Jarosz, Gimnazjum Nr 2 w Koronowie
 
wyróżnienie
Natalia i Jakub Jagas, Zespół Szkół w Skępem
 
wyróżnienie
Martyna Czerwińska, Szkoła Podstawowa w Wielgiem

 

Kategoria wiekowa: dorośli

I miejsce
Patrycja Kraszewska, Koronowo
 
II miejsce
Bogumiła Kamyszek, Kruszyn
 
III miejsce
Małgorzata Barczykowska, Zgłowiączka
 
wyróżnienie
Ryszard Dziedziczak, Włocławek

Za opiekę merytoryczną i przygotowanie uczniów do udziału w Konkursie wyróżniono:
Agata Lipska, Szkoła Podstawowa w Wielgiem (kategoria wiekowa: 6–13 lat)
Agnieszka Tucholska, Szkoła Podstawowa w Wielgiem (kategoria wiekowa: 14–18 lat)

Nowoczesne rozwiązania w produkcji drobiu wodnego

7 grudnia 2018 r. w Minikowie odbyła się konferencja dotycząca drobiu wodnego. Przedstawiciele Instytutu Zootechniki – PIB Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Bydgoszczy oraz firm branżowych wygłosili swoje prelekcje na tematy związane z żywieniem, bioasekuracją drobiu oraz zaleceniami technologicznymi w produkcji drobiu wodnego.

Mimo to, że produkcja mięsa gęsiego jest Polsce produkcją niszową to z roku na rok spożycie gęsiny wzrasta (obecnie wynosi ok. 200 g na osobę). Wiele osób z województwa kujawsko pomorskiego przekonało się już o walorach tego mięsa. Natomiast rolnicy i koła gospodyń wiejskich widzą tu realną szansę na dodatkowy dochód poprzez sprzedaż mięsa, przetworów oraz pierza. W październiku br. ceny zakupu żywca gęsiego zakładach drobiarskich kształtowały się na poziomie 8,21 zł/kg, natomiast za kaczki i brojlery uzyskiwano przeciętnie 4,60 zł/kg. Jeśli chodzi o krajowe wylęgi piskląt gęsich roku 2018 r. to wielkość ich wzrosła prawie o 30% porównaniu z 2017 r. i wyniosła 8,5 mln sztuk. Jeśli chodzi o wylęgi krajowe piskląt kaczych to w pierwszych dziewięciu miesiącach wyniosły one 8 mln szt. W stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku zauważono wzrost wylęgów kaczych o 3,34 %. Produkcja mięsa gęsiego na tle pozostałego drobiu tj. dominujących kurcząt rzeźnych i indyków wynosi około 2%. Od lat największymi odbiorcami mięsa gęsiego produkowanego Polsce byli Niemcy i Francuzi. W 2018 roku największym importerem polskiej gęsiny stały się Chiny (Hongkong) – informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Polska oraz Włochy i Węgry są czołowym producentami gęsiny Unii Europejskiej. Od początku stycznia do końca lipca 2018 r. wyeksportowano z Polski gęsiny za ponad 7 mln euro, co było wynikiem 25 % lepszym, niż w tym samym okresie zeszłego roku. Producenci gęsiny mimo, że zarobili na wysyłkach zagranicznych więcej niż rok temu, to sprzedali mniej mięsa, co wynika ze wzrostu popytu wewnętrznego. Eksport mięsa gęsiego do końca lipca wyniósł 2 tys. ton, czyli prawie o 13 procent mniej niż rok wcześniej. Jeśli chodzi o produkcję kaczek, Polska znajduje się w pierwszej trójce Unii Europejskiej po Francji i Węgrzech. Największymi odbiorcami mięsa kaczego są Niemcy (49,7%), Francja (15%), Litwa (5,9%) i Chiny (Hongkong – 4,8%) – dane 2017 r. Sprzedaż eksportowa mięsa kaczego wzrosła o 18% w 2017 r. w porównaniu do roku 2016 i wynosiła 19 126 ton. Wzrost sprzedaży był spowodowany problemami we Francji i Węgrzech, wywołanych ptasią grypą.

Zainteresowanie konsumentów tematem drobiu wodnego rośnie. Świadczy o tym zwiększenie produkcji oraz eksportu. Różnicę widać nawet w asortymencie dużych dyskontów, gdzie obok kurczaków pojawiają się coraz powszechniej wyszukane mięsa i ich przetwory.

 

 

Anna Mońko, KPODR Minikowo
Foto: Jarosław Domiński, KPODR Minikowo

Innowacyjne rozwiązania w uprawie zbóż – konferencja w Małym Pułkowie

Małe Pułkowo gościło rolników uprawiających zboża, naukowców, przedstawicieli firm zajmujących się produkcją materiału siewnego i mikronawozów oraz środków ochrony roślin. Konferencja dotycząca innowacji w uprawie i ochronie zbóż odbyła się 4 grudnia w restauracji Kuźnia Smaków i zgromadziła ponad 90 uczestników.

Temat zaproponowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest niezwykle ważny dla rolników naszego regionu. Powodów jest kilka, ale najważniejszy to duży udział zbóż, zwłaszcza pszenicy, w strukturze zasiewów i problemy występujące w zaopatrzeniu ich w wodę, a co za tym idzie – w składniki pokarmowe, co bezpośrednio przekłada się na dochodowość gospodarstw. Organizacją konferencji zajęły się KPODR Oddział w Przysieku oraz Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Golub-Dobrzyń i Wąbrzeźno. Sponsorami były firmy, które jednocześnie prezentowały innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych odmian (Hodowla Roślin Strzelce, Danko Hodowla Roślin), nawożenia (Intermag) oraz środków ochrony roślin (Bayer). Środowisko naukowe reprezentowali prof. Marek Korbas oraz dr Katarzyna Nijak – eksperci Instytutu Ochrony Roślin w zakresie ochrony przed chorobami i szkodnikami w uprawach zbóż. Zagadnienia uprawowe referował prezes Gospodarstwa Rolnego Kowróz, Piotr Doligalski.

We wprowadzeniu do konferencji specjalista KPODR Marek Radzimierski przedstawił program spotkania, wskazując jednocześnie główne problemy, z jakimi rolnicy regionu borykają się na co dzień – zmiany klimatyczne powodujące zmniejszenie uwodnienia gleb oraz potrzebę wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach.

Przedstawiciele hodowli roślin – Marek Luty (HR Strzelce) i Bartosz Pochylski (Danko HR) zaprezentowali innowacyjne kierunki w pracach nad nowymi odmianami, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pod względem odporności zarówno na suszę, jak i na patogeny. Przedstawiciel firmy Intermag przypomniał o konieczności bilansowania składników nawozowych i wskazał przykładowe innowacyjne rozwiązania w zakresie nawożenia mikroelementowego. Z kolei Cezary Dejewski zaprezentował strategię firmy Bayer i najnowsze środki ochrony roślin, bezpieczniejsze dla środowiska. W trakcie słuchania wystąpień rolnicy mieli możliwość porozmawiania z przedstawicielami firm w punktach konsultacyjnych.

O zachodzących w ostatnich latach zmianach w ochronie zbóż przed chorobami i szkodnikami, a jednocześnie obowiązkami rolników wynikającymi z zasad integrowanej ochrony roślin starali się przekonać słuchaczy specjaliści IOR-PIB, prof. Marek Korbas i dr Katarzyna Nijak. Wskazali oni przede wszystkim na konieczność podnoszenia wiedzy i doskonalenia umiejętności wykonywania zabiegów ochronnych, bazując na sprawdzonych nowoczesnych rozwiązaniach. Podstawą jest monitorowanie plantacji, umiejętność rozpoznawania agrofagów i określania poziomu zagrożenia. Wskazali na nowe narzędzia szybkiego reagowania na zmiany w łanach zbóż, takie jak platforma sygnalizacji agrofagów, systemy wspomagania decyzji oraz wykorzystanie GPS, dronów i innych urządzeń. Podkreślili znaczenie właściwego doboru odmian pod kątem odporności na patogeny i negatywne czynniki środowiskowe. Ochrona roślin to nie tylko zabiegi chemiczne, ale przede wszystkim prawidłowa agrotechnika, poczynając od płodozmianu, poprzez uprawę roli i siew, do śledzenia sytuacji pogodowej za pośrednictwem stacji meteo. To niezmiernie ważny, innowacyjny sposób podejścia do ochrony, jaki już dziś można stosować w gospodarstwach.

Duże zainteresowanie wzbudziło na koniec wystąpienie Piotra Doligalskiego, prezesa Gospodarstwa Rolnego Kowróz. Prowadzi on wszystkie uprawy w swoim gospodarstwie w systemie bezorkowym. Strip-till, czyli uprawa pasowa, Compil, a więc siew rzutowy z uprawą powierzchniową, stosowanie mulczu, właściwy płodozmian – wprowadzane z powodzeniem od 15 lat, są cennym doświadczeniem wskazującym, że istnieje wiele alternatywnych rozwiązań, a każdy rolnik powinien znaleźć własną drogę optymalizacji uprawy. Przewaga systemu bezorkowego tkwi w ekonomii oraz daje pewne korzyści w latach o wybitnie niekorzystnych warunkach pogodowych, jak susze czy mrozy. To także zabiegi poprawiające strukturę gleby, zwłaszcza gdy w parze z oszczędną uprawą idzie prawidłowy płodozmian z udziałem rozsądnie dobranych międzyplonów.

Na zakończenie organizatorzy i sponsorzy zaprosili uczestników konferencji na obiad, podczas którego można było także prowadzić indywidualne dyskusje.

Marek Radzimierski
fot. Marek Rząsa

Uroczysta gala podczas Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu

1 grudnia podczas Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie XXVI edycji konkursu na Najlepsze Wydawnictwo Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego. Na uroczystość przybyli przedstawiciele wszystkich 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.W imieniu organizatora głos zabrał dyrektor CDR – Jacek Węsierski. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski po wygłoszeniu krótkiej laudacji wręczył nagrody.

Ogłoszeniu wyników konkursu towarzyszyła zorganizowana na stoisku Centrum Doradztwa Rolniczego sesja posterowa o historii doradztwa rolniczego na ziemiach Polski
Ponadto zaprezentowano czasopisma oraz broszury tematyczne, wydawane przez ośrodki doradztwa rolniczego i CDR, w ujęciu historycznym.

Wśród laureatów znalazł się także nasz Ośrodek, który otrzymał nagrody:

w kategorii Najlepsza publikacja tematyczna I miejsce za broszurę „Innowacyjne rozwiązania w organizacji chowu bydła mięsnego”

w kategorii Najlepsze czasopismo periodyczne zdobyliśmy III miejsce dla Wsi Kujawsko-Pomorskiej. Wieś Kujawsko-Pomorska zdobyła najwięcej nagród i wyróżnieni poprzez wszystkie edycje konkursu.

Z otrzymanych nagród bardzo się cieszymy, są one dla nas dowodem uznania dla naszej pracy, a także zachętą do rozwoju i realizacji kolejnych publikacji.  

 

Wyniki XXVI edycji konkursu pn.:

„NAJLEPSZE WYDAWNICTWO
WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO”

Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze wydawnictwa wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za 2017 rok.
Do udziału w konkursie wydawnictwa zgłosiło 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Przyznano następujące nagrody: 

W kategorii
„NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE”

Dwa równorzędne I miejsca:

„Twój Doradca  Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Końskowoli

II miejsce:
„Wieś Mazowiecka” Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Trzy równorzędne  III miejsca:
„Wieś Kujawsko – Pomorska”
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Wiadomości Rolnicze”
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy”
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

 

W kategorii
„NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA”

  • Dwa równorzędne I miejsca:
    „Innowacyjne rozwiązania w organizacji chowu bydła mięsnego”
    Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
    Rolniczego w Minikowie

„Innowacyjne metody ochrony w uprawach ekologicznych”
Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Karniowicach

II miejsce: 

„Relacje cenowe w rolnictwie w latach 2002 – 2016”
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
 Rolniczego w Olsztynie

 

Wyróżnienie: 

„60 lat doradztwa rolniczego w Lubaniu” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych
czasopism oraz publikacji tematycznych
składamy gratulacje

foto: A. Zygmanowska, CDR O/Poznań

 

 

Konferencja „Wiem co jem – cała prawda o rolnictwie ekologicznym”

29 listopada 2018 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku zorganizowaliśmy wojewódzką konferencję pn. „Wiem co jem – cała prawda o rolnictwie ekologicznym”. Konferencja była współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Podczas konferencji  uczestnicy mieli okazję wysłuchać trzech wykładów ważnych dla idei żywności proekologicznej. Wśród prelegentów znaleźli się dr Artur Miszczak przedstawiciel Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, który wygłosił wykład pn. "Kontrola upraw ekologicznych pod względem pozostałości środków ochrony roślin”. Temat wykładu cieszył się bardzo dużym uznaniem wśród uczestników, z uwagi na ważność problemu, który mimo wszystko pojawia się w gospodarstwach ekologicznych. Dr Beata Studzińska  uznana specjalistka i praktyk omówiła dwa tematy „Ekologiczna uprawa warzyw i roślin sadowniczych” oraz „Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym. Podczas swojej prelekcję uwagę skupiała przede wszystkim na sposobie prowadzenia produkcji warzyw i owoców metodami ekologicznymi z dużym naciskiem  na racjonalny sposób użytkowania środowiska i ochronę bioróżnorodności.

Głównym założeniem konferencji  był wzrost świadomości wśród mieszkańców obszarów wiejskich, w celu racjonalnego wykorzystania dóbr środowiska naturalnego i ułatwienie podejmowania decyzji i działań prośrodowiskowych. Wzięło w niej udział 67 uczestników. Impreza zyskała aprobatę wśród uczestników – zarówno rolników ekologicznych, zainteresowanych przestawieniem gospodarstwa na ekologiczny system produkcji, jak i konsumentów oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.

 

                                                                                              Opracowała

                                                                                              Agnieszka Dobosz-Idzik

Agroprzedsiębiorca RP 2018 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

27 listopada w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Gala Agrobiznesu 2018. Głównym punktem gali była ceremonia wręczenia szabli oficerskich i buzdyganów oraz szyszaków, czyli hełmów rycerskich, najlepszym w Polsce przedsiębiorcom i rolnikom, a także przedstawicielom instytucji obsługujących agrobiznes. 

Miło nam poinformować  że  w poszczególnych kategoriach znaleźli się przedsiębiorcy oraz przedstawiciele z którymi Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego współpracuje od lat.

Kategoria Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2018
Piotr Frątczak, firma Prem-Vit z Inowrocławia

Kategoria Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2018
Seweryn i Radosław Borkowscy, Kujawska Fabryka Maszyn i Urządzeń Rolniczych „Krukowiak” z Brześcia Kujawskiego
Wiesław Drewnowski, prezes Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt z Bydgoszczy
Balbina i Jerzy Kończalscy, Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Kończalscy Balbina i Jerzy ze Starorypina
Łukasz Otremba, firma Swimer z Torunia

Kategoria Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2018
Lech Kisielewski, firma ELMEhurt z Włocławka
Andrzej Muszyński i Przemysław Bochat, członek Rady i członek Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych z Radzikowa

 

foto: Miniserstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

tekst: Milena Hoffa

Zmienność dochodów gospodarstw rolniczych będzie narastać

Ocieplanie się klimatu oraz postępująca globalizacja to główne przesłanki narastania  zmienności dochodów rolników. Poziom dochodów rolniczych zależy głównie od wielkości gospodarstwa, co wskazuje, że instrumenty oddziaływania na rolników stymulują rolnictwo industrialne. Główne determinanty zmienności dochodów rolniczych leżą poza kontrolą rolnika.

Poziom dochodów przypadających na osobę przeliczeniową pracy rodziny rolniczej (dochodowości pracy) w latach 2004-2016 zależał głównie od wielkości ekonomicznej gospodarstwa (konieczny jest odpowiedni zasób ziemi i innych czynników wytwórczych przypadający na pracującego, aby wystąpiły warunki do osiągania satysfakcjonujących dochodów). Wskazuje to, że instrumenty oddziaływania na rolników stymulują rolnictwo industrialne.

Zmienność dochodowości ziemi, a przede wszystkim pracy wykazywała bardzo duże podobieństwo niezależnie od regionu kraju, typu rolniczego gospodarstwa (kierunku produkcji), wielkości ekonomicznej bądź obszarowej (skali produkcji), czy warunków gospodarowania (LFA normalne i niekorzystne) – zatem, główne determinanty zmienności dochodów rolniczych leżą poza kontrolą rolnika.

Analiza aktywności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych z naszego regionu wykazała, że rozstrzygające okazały się działania dostosowawcze gospodarstw w latach 1996-2003. W ich wyniku wyłoniła się grupa gospodarstw o relatywnie większym potencjale wytwórczym, a rolnicy zdobywali cenne doświadczenie w procedurach pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Po przystąpieniu Polski do UE w 2004 r. grupa ta była przygotowana na pełne czerpanie z oferty wspólnej polityki rolnej (WPR). Co ważne, inwestycje zwiększały potencjał wytwórczy i poprawiały dochodowość pracy, lecz nie następowała poprawa efektywności ogólnej.

Wypracowany dochód gospodarstwa rolniczego wraz z amortyzacją (ten niepieniężny umowny koszt zużycia środków trwałych pozostaje w dyspozycji zarządzającego) jest rozdysponowywany na umowną opłatę pracy własnej, raty kredytu i nadwyżkę na samofinansowanie rozwoju (inwestycji). Dlatego duże wahania dochodów dezorganizują funkcjonowanie. Znaczące załamanie dochodu bardzo ogranicza bieżącą konsumpcję i standard  życia rodziny oraz możliwości inwestycyjne i rozwój gospodarstwa, a przede wszystkim potęguje zagrożenia utraty płynności finansowej. Uznając doniosłość tych zagadnień KPODR w Minikowie zorganizował 26.11.2018 r. konferencję pt. Tendencje oraz czynniki zmienności dochodów gospodarstw rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski i Unii Europejskiej. [pobierz].

Poniżej wybrane zagadnienia z tego spotkania.

  • Dochody gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej; dr hab. Aleksander Grzelak, prof. UE w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i  Gospodarki Żywnościowej, Wydział Ekonomii [pobierz]
  • Wpływ kierunku i skali inwestowania na poziom i stabilność dochodów gospodarstw rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim; dr inż. Roman Sass, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy [pobierz].
  • Zmienność dochodów gospodarstw rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski; dr inż. Tadeusz Sobczyński, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie [pobierz].

Konferencję otworzył dr inż. Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 

W latach 2004-2016 dochody gospodarstw rolniczych w Polsce stanowiły około 85% w przeliczeniu na hektar i około 40% w przeliczeniu na gospodarstwo przeciętnego poziomu UE
– dr hab. Aleksander Grzelak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Rozstrzygającym okresem różnicowania się gospodarstw rolniczych z naszego regionu okazał się okres przedakcesyjny (1996-2003). Wówczas wyłoniła się grupa gospodarstw o relatywnie większym potencjale wytwórczym, a rolnicy zdobywali cenne doświadczenie w procedurach pozyskiwania funduszy
– dr inż. Roman Sass, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

 

Poziom dochodów zależy przede wszystkim od skali produkcji, a ich zmienność jest warunkowana przez czynniki będące poza kontrolą rolnika
– dr inż. Tadeusz Sobczyński, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

dr inż. Tadeusz Sobczyński
KPODR w Minikowie

fot. Jarosław  Domiński
KPODR w Minikowie

 

Finał XXVIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej

 

22 listopada 2018 roku w Przysieku odbył się finał XXVIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

W finale kolejne miejsca zajęli:
I.     Łukasz Jankowski, pow. lipnowski
II.    Wojciech Holec, pow. nakielski
III.  Sławomir Gulczyński, pow. brodnicki
IV.   Dawid Tankiewicz, pow. świecki
V.    Kazimierz Gadomski, pow. rypiński

Finalistom i pozostałym uczestnikom gratulujemy.

Sponsorzy finału Olimpiady:
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
– Agro Profil
– BASF
– BAYER
– BGŻ BNP Paribas
– BioAgris
– Crédit Agricole
– FMC Polska
– Green Eco
– Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych KRUKOWIAK
– Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
– Polmass

Jak legalnie zatrudnić pracownika – cudzoziemca w rolnictwie ?

7 grudnia w Jacewie oraz 11 grudnia 2018 r. w Kowalewie Pomorskim odbył się cykl szkoleń dotyczących zatrudniania pracowników w rolnictwie. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy oraz specjaliści z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie przedstawili zagadnienia związane z legalnym zatrudnianiem pracowników w tym cudzoziemców. Omówiono także nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących rozliczania VAT przez gospodarstwa rolne.

Przemiany technologiczne i społeczne w branży rolnej uczyniły z tradycyjnych gospodarstw rolnych specyficzny rodzaj działalności gospodarczej o czym przekonało się już wielu przedsiębiorców rolnych. Następujący zanik form pomocy sąsiedzkiej oraz wielopokoleniowej struktury zatrudnienia w gospodarstwie stworzył wyraźny deficyt pracowników rolnych. Zjawisko to jest najsilniej widoczne w wysoce wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych ukierunkowanych na produkcję ogrodniczą i sadowniczą. Dodatkowo charakter pracy w rolnictwie czyni tę branżę często mniej konkurencyjną na rynku pracy co wymusza poszukiwanie przez rolników nowych form zatrudnienia oraz pracowników wśród osób emigrujących w celach zarobkowych. Ponieważ zatrudnienie pracowników związane jest z dużą odpowiedzialnością oraz licznymi obowiązkami formalnymi niezbędne jest stałe uzupełnianie wiedzy.

Duże zainteresowanie wśród uczestników szkoleń wzbudziły również nowe regulacje dotyczące prowadzenia rachunkowości oraz opodatkowania gospodarstw rozliczających VAT na zasadach ogólnych. Najwięcej pytań dotyczyło mechanizmu podzielonej płatności (MPP) – Split payment, nowych deklaracji VAT-7, zasad ich sporządzania, przekazywania i udostępniania jednolitych plików kontrolnych.

Punktem wyjściowym dla żywej dyskusji oraz licznych pytań okazały się również zmiany w przepisach umożliwiające prowadzenie działalności nierejestrowanej w określonych ramach limitu dochodowego.

Na zakończenie prelegenci zasygnalizowali zapowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące zmian w przepisach podatkowych, które zostały zaplanowane na 2019 rok.

Łukasz Piotrowski, KPODR

 

Zasady zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski
– Michalina Burker, Państwowa Inspekcja Pracy

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – Split payment
– Iwona Serkowska, KPODR
.