Relacje

Zbiór zielonki na zieloną masę

12 czerwca br. odbyło się szkolenie pn.”Zbiór zielonki na zieloną masę”. W tej pierwszej części omówiony został temat „Produkcja najwyższej jakości pasz na trwałych użytkach zielonych”. Zagadnienie omówione zostało przez prof. dr hab. inż. Romana Łyszczarza z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Niemalże dwugodzinny wykład profesora przeprowadzony w konwencji pytanie-odpowiedź, zmobilizował uczestników do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu. Bardzo ciekawy sposób prowadzenia prezentacji o stanowiskach łąkowych oraz gatunków traw, spowodowały liczne pytania do prelegenta. Rolnicy z zaciekawieniem słuchali i sporządzali notatki z wykładu. Profesor Łyszczarz omówił również sposoby rekonstrukcji runi łąkowej.

Po części teoretycznej uczestnicy szkolenia przeszli na pole pokazowe, na którym czekały maszyny do zbioru zielonej masy. Część praktyczna została przeprowadzona przez firmę Agrolmet z Gniewkowa. Na polu pokazowym zaprezentowane zostały maszyny marki FEND do zbioru takie jak: Former 1452 z ciągnikiem 300Vario  oraz Slicer 320P z ciągnikiem 300Vario, Twister 8608DN z ciągnikiem 500Vario i Prasa 4160V z ciągnikiem 700Vario. Za pośrednictwem firmowych serwisantów rolnicy biorący udział w szkoleniu mieli pełny obraz pracy maszyn jak i fachowe doradztwo z zakresu prezentowanych zestawów.

Serdecznie zapraszamy rolników do udziału w  szkoleniach przeprowadzanych w ramach Centrum Techniki Rolniczej. Informacje o szkoleniach zamieszczane są stronie internetowej Ośrodka www.kpodr.pl.

 

tekst: Adam Piszczek

zdjęcia: Piotr Berndt

 

 

Święto Łąk w Minikowie 2018

Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa w Minikowie, zorganizował 5 czerwca br. kolejną, 6 edycję spotkań plenerowo- edukacyjnych  pn. „Święto Łąk” dla dzieci szkół podstawowych naszego województwa.

„Święto Łąk” miało na celu promocję walorów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego w tym łąk nadnoteckich, wchodzących w sieć obszarów Natura 2000, poprzez czynną edukację przyrodniczą w formie ciekawie przygotowanych i prowadzonych animacji, warsztatów, pokazów, konkursów, gier i zabaw, zbogaconych o aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego i promocją zdrowego stylu życia. Oferta skierowana była do  dzieci ze szkół podstawowych, do  rodzin z dziećmi a także wszystkich chętnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Wszystkie działania realizowane w trakcie Spotkań „Święto Łąk” zmierzały  do pogłębienia i ugruntowania wiedzy i właściwych postaw pro-ekologicznych. Obejmowały zagadnienia z dziedziny: ornitologii, botaniki, entomologii, herpetologii, sadownictwa, zielarstwa, łąkarstwa, flory i fauny naszych lasów, pozwoliły także na odkrywanie przed nami świata podwodnego, a także ukazały działania myśliwych i dzieci w służbie przyrody.

 Spotkania plenerowo-edukacyjne Święto Łąk to jedyna tego typu impreza przygotowywana przez specjalistów naszego Ośrodka tym razem dla dzieci, które bawiąc się i eksperymentując, poznawały przyrodę Kujaw i Pomorza, zdobywały kolejne sprawności przyrodnicze aby zakończyć edukację tą najważniejszą podsumowującą całodzienne zmagania „młodego przyrodnika”. Dzieci wraz z nauczycielami i opiekunami wyjeżdżały z Minikowa zadowolone i wyposażone w dodatkową wiedzę przekazaną w sposób ciekawy i dostępny oraz pomoce naukowe w postaci  przyrodniczego pakietu edukacyjnego, które pozwolą na dalsze zgłębianie wiedzy przyrodniczej.

Tegoroczne przedsięwzięcie Święto Łąk zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Opracowała
Agnieszka Dobosz-Idzik
KPODR Minikowo

 

XI Kujawsko-Pomorskie Seminarium i Wystawa Szynszyli w Minikowie

      Jak w ubiegłych latach w pierwszy weekend czerwca w Minikowie odbyło się Kujawsko-Pomorskie Seminarium i Wystawa Szynszyli. Jest to impreza ogólnopolska, której organizatorami są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z Krajowym Związkiem Hodowców Szynszyli, Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt, Zakładem Hodowli Owiec, Kóz i Zwierząt Futerkowych – Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy. W tym roku impreza trwała dwa dni. W sobotę 2 czerwca od godz. 12:00 zaczęło się przyjmowanie zwierząt oraz ocena instruktażowa wybranych szynszyli dla każdego zainteresowanego hodowcy. Warsztaty miały pomóc hodowcom w doborze zwierząt do rozrodu i wskazać pożądane cechy w budowie i okrywie włosowej. Od godz. 14:00 rozpoczęła się ocena konkursowa szynszyli prowadzona przez panie Liliannę Beszczyńską i Agnieszkę Brzezińską, specjalistki ds. oceny z KCHZ w Warszawie. Szynszyle były prezentowane w następujących odmianach barwnych: szynszyla standard: 36 szt., szynszyla czarna aksamitna: 3 szt., szynszyla beżowa: 13 szt. Razem oceniono 52 sztuki szynszyli prezentowanych przez 7 hodowców. Poza konkursem prezentowano 17 sztuk szynszyli odmian barwnych: biała Wilsona, fiolet, czarna perła, ebony. Po indywidualnej ocenie fenotypu szynszyli, komisja dokonała wyboru czempionów, wiceczempionów oraz przyznała wyróżnienia, które ogłoszono w niedzielę.

Dodatkowo mieliśmy okazję gościć powiatowego lekarza weterynarii z Inowrocławia – Andrzeja Domagalskiego wraz z dr inż. Ewą Staszak, którzy przygotowali praktyczną prezentację dla hodowców. Omówili oni jak przygotować fermę na wizytę lekarza weterynarii. Na obszarze na którym pracują są prowadzone rutynowe kontrole i sprawowana jest opieka weterynaryjna. 

Drugi dzień był poświęcony zagadnieniom związanym z jakością pasz, alternatywnymi źródłami białka w żywieniu szynszyli oraz bezpieczeństwu i higienie pracy na fermach szynszyli. Na potrzeby konferencji została wydana broszura autorstwa: dr inż. Nataszy Święcickiej, dr inż. Jacka Zawiślaka UTP w Bydgoszczy oraz prof. dr hab. Andrzeja Gugołka z UWM w Olsztynie, którą otrzymali wszyscy uczestnicy i zainteresowani. Ważnym punktem spotkania było nagrodzenie najlepszych hodowców związkowych pucharami i dyplomami. Wyróżnienia wręczali prof. Henryka Bernacka z UTP, Lilianna Beszczyńska z KCHZ, Prezes Adam Borkowski z KZHS i zastępca dyrektora KPODR Marek Witkowski.

Nagrodzeni hodowcy za szynszyle:

1. Odmiana standard fermy hodowlane:
Czempiona otrzymało zwierzę z klatki 154, należące do Państwa I. i P. Kujawa
Wiceczempiona otrzymało zwierzę z klatki 183, należące do Pani B. Plewackiej

2. Odmiana standard fermy towarowe:
Czempiona otrzymało zwierzę z klatki 103, należące do Państwa A. i J. Nowak
Wiceczempiona otrzymało zwierzę z klatki 134, należące do Państwa A. i J. Nowak

3. Odmiana beżowa fermy hodowlane i towarowe:
Czempiona otrzymało zwierzę z klatki 156, należące do Państwa A. i J. Nowak
Wiceczempiona otrzymało zwierzę z klatki 175, należące do Państwa A. i J. Nowak

4. Kategoria Młody Hodowca:
I miejsce otrzymało zwierzę z klatki nr 143, należące do Pani A. Sut
II miejsce otrzymało zwierzę z klatki nr 106, należące do A. Sut

5. W grupie szynszyli odmian barwnych za:
Najładniejszą Szynszylę Odmian Barwnych Jasnych, wyróżnienie otrzymała szynszyla fioletowa, z klatki nr 182, należąca do Państwa A. i J. Nowak
Najładniejszą Szynszylę Odmian Barwnych Ciemnych, wyróżnienie otrzymała szynszyla ebony, należąca do Państwa I. i P. Kujawa

Dodatkowo przyznano:
Puchar za Najlepszą Stawkę Zwierząt Ferm Hodowlanych odmiany standard dla Pani M. Zamiary
Puchar za Najlepszą Stawkę Zwierząt Ferm Towarowych odmiany standard dla Państwa A. i J. Nowak
Puchar za Najlepszą Stawkę Zwierząt Odmiany Beżowej dla Państwa A. i J. Nowak
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym we wspólne przedsięwzięcie i do zobaczenia na rok.

Anna Mońko
KPODR

 

 

 

 

Zarządzanie gospodarką odpadami – tematem spotkania w Przysieku.

Już po raz dziewiąty Kujawsko –Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział  w Przysieku, gościł  22 maja br. przedstawicieli samorządów oraz firm komunalnych województwa kujawsko- pomorskiego. Jak co roku uczestnicy wysłuchali wykładów  oraz uczestniczyli w dyskusji na temat gospodarowania odpadami na terenie gmin. Profesor UKW w Bydgoszczy Zbigniew Bukowski przedstawił stan obecny i proponowane zmiany w zakresie prawa gospodarki odpadami komunalnymi. Podkreślił, że prawo to nie będzie w najbliższych latach ustabilizowane, gdyż czkają nas wszystkich zmiany na poziomie Unii Europejskiej, jak i prawa krajowego. Podsumowując aktualny stan prawa odpadowego prelegent zaznaczył, że wiele rozwiązań prawnych jest wadliwych i budzących wątpliwości, zwłaszcza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, często jest bardzo źle oceniana. Realizację Planu Gospodarki Odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego omówiła Pani Katarzyna Osenkowska z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej nawiązała do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W oparciu o poprzednie i obecne rozwiązania prawne jednostki samorządu terytorialnego i ich mieszkańcy, na przestrzeni ostatnich 4 lat, poczynili istotne nakłady organizacyjne i finansowe mające  na celu wdrożenie obranego na danym terenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W tym celu dokonano zakupu pojemników, stworzono sieć „gniazd” i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, rozpoczęto działania edukacyjne i informacyjne. Dzięki tym nowym przepisom więcej odpadów będzie można poddać recyklingowi.

Prawo gospodarki odpadami komunalnymi – prezentacja do pobrania

                                                                                                 Małgorzata Grabczyńska
KPODR w Minikowie

 

Zrozumienie i wsparcie innowacji w rolnictwie – Ljubljana

10-12 Maja 2018 roku w Siedzibie Izby Rolnictwa i Leśnictwa Słowenii w Ljubljanie odbyło się szkolenie pt. „Understand and Support Innovation in Agriculture” bazujące na module CECRA (Certyfikat dla Europejskich Konsultantów Działających na Obszarach Wiejskich) organizowane przez EUFRAS (Europejskie Forum Doradztwa Rolniczego i Wiejskiego). Czytaj więcej

Święto Smaku i Tradycji – Lato na Wsi – 12-13 maja

Zapraszamy na fotorelację.

Wyniki konkursów umieściliśmy po fotorelacji.

12 maja

13 maja

źródło: www.pomorska.pl, strefaAGRO.pomorska.pl

 

 

Regionalna Wystawa Zwierząt

 

Wyniki II edycji Turnieju Powiatów
Podczas targów „Lato na Wsi – Święto Smaku i Tradycji”
Minikowo 13 maja 2018 r.

 

1. W II edycji Turnieju Powiatów uczestniczyły drużyny reprezentujące powiaty:

 •  aleksandrowski,
 •  brodnicki,
 •  bydgoski,
 •  chełmiński,
 •  golubsko-dobrzyński,
 •  inowrocławski,
 •  lipnowski,
 •  mogileński,
 •  nakielski,
 •  radziejowski,
 •  świecki,
 •  toruński,
 •  tucholski,
 •  wąbrzeski,
 •  żniński.

 

2. Wyniki w konkurencjach:

a)      Głosowanie internetowe – powiat inowrocławski (Starostwo Powiatowe udostępniło zdjęcia)
b)      Stoisko Powiatowe – Magdalena Kurpinowicz (reprezentantka powiatu tucholskiego)
c)       Smaki powiatów – Janina Gruszczyńska (reprezentantka powiatu lipnowskiego)
d)      Waga – Cezary Mąkowski (reprezentant powiatu lipnowskiego)
e)      Jedzenie na czas – Anna Kalinowska (reprezentantka powiatu chełmińskiego)
f)       Przeciąganie liny – Dawid Stachowicz, Radosław Jasiek, Sebastian Rokita (reprezentanci powiatu bydgoskiego)
g)      Finał Turnieju Powiatów – Ewa Kupska, Monika Andruszkiewicz (reprezentantki powiatu żnińskiego)

 

3. Laureaci II edycji Turnieju Powiatów

I miejsce – powiat żniński
(dodatkowo powiat otrzymał przechodni puchar powiatów, który trafi do Starostwa Powiatowego w Żninie i będzie tam aż do następnej edycji Turnieju).
II miejsce – powiat tucholski
III miejsce – powiat lipnowski

Laureaci otrzymali statuetki i dyplomy

 

Wyniki XVII edycji konkursu
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

Kategoria Potrawy

Komisja w składzie:
Grażyna Kurpińska – pełnomocnik Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego
Elżbieta Sobolewska – członek, ekspert Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

 •  Izabela Chudzyńska – członek, antropolog jedzenia

Miejsce

Nagrodzeni

za

I miejsce

KGW Białowieża

zupa grzybowa (kurkowa) z uszkami grzybowymi + kaczka nadziewana kaszą

Nominacja do nagrody „Perła 2018” – zupa kurkowa (grzybowa) z uszkami grzybowymi

II miejsce

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych (Karolewo)

sałatka z wędzonego pstrąga + polędwiczki wieprzowe nadziewane wędzoną śliwką w marynacie chrzanowej z sosem z karmelizowanej cebuli

III miejsce

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

rosół z gęsi + owijanka

Wyróżnienie

PPUH Hurt-Trans KAWIKO

zupa grzybowa + zrazy myśliwskie

Kategoria Produkty

Komisja w składzie

 •  Izabella Byszewska – przewodnicząca, Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego
 •  Jan Zwoliński – członek, Wiceprezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego
 •  Krystyna Brykała – Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

Wyłoniła następujące produkty w kategoriach i podkategoriach:

 

KATEGORIA: produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego

 

Podkategoria – produkty i przetwory mięsne

I nagroda

Manufaktura Wędliniarska Olchowy Dymek

 •  szynka wędzona z tłuszczem

KGW Tuchola

 •  pasztet z jelenia po borowiacku

P.W. ANDRÓB Roman Olszewski

 •  salceson czarny

 

 

 

Podkategoria – produkty i przetwory z ryb

I nagroda

Krzysztof Leśniewski

 •  śledzie w zalewie wiśniowej

 

 

 

Podkategoria: produkty mleczne

I nagroda

Sery Adamczyk

 •  ser Pielgrzym

I nagroda

Anna Witt SerWitt 

 •  ser biały z Dębołęki

 

Wyróżnienia w kategorii produkty zwierzęce

 

 

KGW Okalewko

 •  pasztet z dziczyzny

 

Danuta Wańke

 •  węgorz wędzony

 

Gospodarstwo Rolne Spod Czarcich Gór Piotr Urtnowski

 •  ser smażony z kminkiem

 

Gospodarstwo Rolne Ślesin Sp. z o.o.

 •  twaróg swojski

 

KATEGORIA: produkty regionalne pochodzenia roślinnego

Podkategoria – przetwory owocowe

 

I nagroda

KGW Jagna z Tłuchowa

 •  powidła z mirabelek i tarniny

 

 

 

Podkategoria – produkty zbożowe

I nagroda

Robert Bielik Gospodarstwo BioBielik

 •  chleb orkiszowy

 

 

 

Podkategoria – wyroby cukiernicze

I nagroda

Bernadeta Stolcman

 •  makowiec na amoniaku

 

 

 

Wyróżnienia w kategorii produkty roślinne

 

Urszula Łącka-Mele Gospodarstwo „Kromeczka”

 •  konfitura z jarzębiny

 

KGW Kruszyn

 •  kujawskie bułeczki drożdżowe z nadzieniem śliwkowym

 

Józef Siadak Specjały spod Strzechy

 •  ocet z płatków róży

 

 

 

 

KATEGORIA: napoje regionalne

Podkategoria – napoje alkoholowe

I nagroda

Piotr Marchlewicz

 •  nalewka z tarniny

 

 

 

Wyróżnienia w kategorii napoje regionalne

 

 

Arleta Bruska

 •  zielony koktajl z pietruszką i szczawiem

 

KATEGORIA: inne produkty regionalne

I nagroda

Daniel Żurkowski Pasjonata Tropicana

 •  zefir jabłeczny ze śmietaną

 

 

Wyróżnienie

Bożena Mądra

 •  sernik z ziemniakami

 

Nominacje do nagrody „Perła 2018”

 •  Teresa Tuszyńska
 •  Ser biały
 •  Pracownia Lodów Tradycyjnych. Lody z Pasją Daniel Żurkowski
 •  Lody Cassate
 •  Gospodarstwo Rolne Ślesin Sp. z o.o.
 •  Ser Hrabiny
 •  Małgorzata Górecka
 •  Rajska konfitura
 •  KGW Jagna
 •  Serokaszowiec z dynią

X Krajeńsko – Pałuckie Zawody Sikawek Strażackich

W zawodach udział wzięło 5 drużyn: OSP Kcynia, OSP Drzewianowo, OSP Ciężkowo, OSP Sarbia i OSP Lubcza, które rozegrały dwie konkurencje: tor przeszkód i ćwiczenie bojowe, podczas której wodę podawano starą sikawką strażacką.

Wyniki X Krajeńsko – Pałuckie Zawody Sikawek Strażackich

1 miejsce –  OSP Sarbia
2 miejsce –  OSP Drzewianowo
3 miejsce –  OSP Ciężkowo
4 miejsce –  OSP Lubcza
5 miejsce –  OSP Kcynia

 

III Regionalna Wystawa Zwierząt Futerkowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi Rasowych,
 

KRÓLIKI

Czempiony

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

Króliki ras dużych

Ireneusz Płowens

2.

Króliki ras średnich

Piotr Dydak

Wyróżnienie Dyrektora KPODR w Minikowie – Stanisław Szamrowicz.

Wiceczempiony

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

Króliki ras dużych

Marek Rudnik

2.

Króliki ras średnich

Dorota Ziółkowska

Wyróżnienie Dyrektora KPODR w Minikowie – Piotr Dydak.

 

DRÓB OZDOBNY

Lp.

Lokata

Wystawca

1.

Czempion

Bohdan Pypczyński

2.

Wiceczempion

Kamil Mączkowski

3.

Wiceczempion

Leszek Juraszek

4.

Wyróżnienie

Damian Wolski

 

GOŁĘBIE RASOWE

Lp.

Lokata

Wystawca

1.

Czempion

Franciszek Waltenburg

2.

Wiceczempion

Mariusz Wieliński

3.

Wiceczempion

Stanisław Helsztajn

4.

Wyróżnienie

Eugeniusz Szyperski

 

 

I Uniwersytecka Wystawa Drobiu Hodowlanego i Użytkowego,
przy współpracy z Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

Czempiony

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

Gęsi Rodzicielskie

Ferma Gęsi Reprodukcyjnych Więzowno, Gabriela Papuga-Kuczkowska

2.

Kury Nieśne Rodzicielskie

Wylęgarnia Drobiu, Radomice,

Wiesław Rzadkowolski,

3.

Kury Mięsne Rodzicielskie

Gospodarstwo Rolne, Agnieszka Frischke-Kaźmierczak, Makowiska

4.

Kaczki Rodzicielskie

Gospodarstwo Rolne „Zacisze” Piotr Łęgowski,  Jaworze

5.

Indyki użytkowe

Ferma Drobiu Dariusz Bąkowski,

Krusza Podlotowa

 

Wiceczempiony

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

Kury Mięsne Rodzicielskie

Gospodarstwo Rolne Stanisław Nowak,

Lisewo

2.

Kury Nieśne Rodzicielskie

Ferma Reprodukcyjna Kur, Ireneusz Stachowiak, Królikowo

3.

Gęsi Rodzicielskie

Gospodarstwo Rolne „Zacisze” Piotr Łęgowski, Jaworze

4

Kury Mięsne Rodzicielskie

Ferma Drobiu, Daria i Mieczysław Dzudzewicz, Stary Dwór

Wyróżnienie za Kury Nieśne Użytkowe – Ferma Reprodukcyjna Kur, Ireneusz Stachowiak Królikowo

 

XIX Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Owiec Hodowlanych,
przy współpracy z Regionalnym Związkiem Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy
 

Wykaz czempionów

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

Merynos polski tryki

Piotr Łukaszewicz

2.

Merynos polski w starym typie tryki

Piotr Łukaszewicz

3.

Merynos polski maciorki

Jakub Tamas

4.

Merynos polski barwny maciorki

Ryszard Świętalski

5.

Owca pomorska maciorki

Sławomir Krzyżanowski

6.

Owca rasy berrichon du cher maciorki

Ryszard Białek

7.

Merynos polski w starym typie maciorki

Piotr Sobieszczyk

 

Wykaz wiceczempionów

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

Merynos polski barwny maciorki

Jakub Tamas  

 

Pokaz Alpak przy współpracy z Polskim Związkiem Hodowców Alpak

1. Eco-Alpaca www.eco-alpaca.pl e-mail: kontakt@eco-alpaca.pl
2. Alpaki W Polsce www.alpaki.pl e-mail: alpaki@wp.pl
3. Alpaki-Pociecha j.woc@wlasnydom.lublin.pl
4. Alpaka Team www.alpaka-team.pl, e-mail: apa@alpaka-team.pl
5. Robert Popiel, Janowiec Wielkopolski

 

Wyniki Konkursu

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – etap regionalny

12 maja 2018 r

I miejsce

Pan Szymon Skimina, gm. Kcynia

II miejsce

Roman Lemański, gm. Sadki

III miejsce

Marek Górski, gm. Koronowo

 

 

 

Konferencja i konkurs Pszczelarz Roku

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podmiot odpowiedzialny za treść publikacji :Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

      IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Ogólnopolski Konkurs
PSZCZELARZ ROKU IV edycja

10 maja 2018 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich", połączona z ogłoszeniem wyników IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „PSZCZELARZ ROKU".

Konferencja wraz z konkursem została zorganizowana przez Fundację FEEIROW i współfinansowana ze środków  Unii Europejskiej w ramach Schematu Drugiego pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencji patronował JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka oraz Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW dr hab. Jarosław Gołębiewski.

W konferencji udział brali przede wszystkim pszczelarze oraz przedstawiciele środowiska naukowego związanego z pszczelnictwem oraz osoby zainteresowane problematyką pszczelarstwa. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problem związany z ginięciem pszczół oraz konieczność poszukiwania przyczyn i sposobów radzenia sobie z tym problemem. Minister podkreślił, że konferencja ma służyć lepszemu zrozumieniu przez społeczeństwo wzajemnych relacji i zależności pomiędzy pszczołami, człowiekiem i równowagą środowiska naturalnego.

Prelegentami konferencji byli przedstawiciele środowiska naukowego w tym: dr hab. Zbigniew Kołtowski z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach, dr hab. Bożena Denisow z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Waldemar Sochaczewski Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR. W wygłoszonych referatach oraz dyskusji zwrócono uwagę na konieczność istnienia pszczoły dla zachowania równowagi środowiskowej, a co za tym idzie potrzebę wspierania pasiek pod kątem nasadzania roślin owadopylnych, wsparcia pszczelarstwa oraz poszukiwania skutecznych narzędzi systemowych godzących interesy różnych środowisk, co stanowi istotne wyzwanie oraz szansę dla rozwoju pszczelarstwa w Polsce.

Po zakończeniu konferencji ogłoszono wyniki IV edycji ogólnopolskiego konkursu „PSZCZELARZ ROKU", który Fundacja organizowała z udziałem Polskiego Związku Pszczelarskiego, Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych, Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich POLANKA pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Andrzeja Romaniuka. Przebieg prac Kapituły Konkursu oraz zwycięzców IV edycji przedstawił Marek Szczygielski – przewodniczący Kapituły. W ogłoszeniu wyników IV edycji Konkursu oraz uroczystym wręczeniu nagród udział wziął Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – Andrzej Romaniuk.

Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci trzech kategorii konkursowych okolicznościowe grawertony, puchary Prezesa PZP i nagrody rzeczowe. Zdobywca Grand Prix Konkursu otrzymał „Statuetkę Pszczelarza".

Realizacja IV edycji możliwa była dzięki wsparciu otrzymanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu Drugiego pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Laureatami IV edycji Konkursu zostali:

Laureaci Grand Prix Pszczelarz Roku 2017: Maria i Jan Kołosowcy

 

Kategoria: miód pszczeli odmianowy

Józef Szczepan Olejniczak (woj. łódzkie) – I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2017

Henryk Kłak (woj. dolnośląskie) – wyróżnienie

Emil Mariusz Szymański (woj. dolnośląskie) – wyróżnienie


Kategoria: miód pszczeli wielokwiatowy

Maria i Jan Kołosowscy (woj. zachodniopomorskie) – I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2017

Krystyna Wrońska (woj. łódzkie) – wyróżnienie

Radosław Zubrzycki (woj. łódzkie) – wyróżnienie

 

Kategoria: miód pszczeli spadziowy

Sady Dolina Noteci Henryk Stokłosa (woj. wielkopolskie) – I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2017

Aleksandra i Radosław Rodziewicz (woj. dolnośląskie) – wyróżnienie

 

 

 

 

 

 

 

Aspekty technologiczne upraw sadowniczych

14 marca bieżącego roku odbyła się konferencja sadownicza „Aspekty technologiczne upraw sadowniczych” .Uczestnikami szkolenia byli plantatorzy roślin jagodowych, ziarnkowych i pestkowych.

Wymagania związane z wprowadzeniem ustawy Prawo wodne przedstawiła Małgorzata Kołacz z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W czasie wystąpienia przedstawiono wymogi związane z nawożeniem nawozami naturalnymi i azotowymi na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych. Poinformowano o zakazie stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem. W kolejnym wystąpieniu Profesor Andrzej Komosa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił założenia podstaw żywienia roślin sadowniczych. Efektywność wnoszonych do gleby składników pokarmowych jest uzależniona od wielu czynników. W optymalizowaniu nawożenia ważna jest znajomość zasobności gleby, którą można uzyskać poprzez systematyczne wykonywanie prób glebowych. Ich pobieranie obarczone może być dużym błędem (nawet do 300%) dlatego wymagana jest  znajomość poszczególnych plantacji, jak i techniki pobierania. Profesor zwrócił uwagę, że jedna próba mieszana powinna się składać z 15-20 prób pojedynczych. W trakcie wystąpienia podkreślił znaczenie poszczególnych składników w procesach fizjologicznych oraz ich wpływ na tworzenie plonu. Informacje dotyczące zasobności gleby powinny być uzupełnione o analizy chemiczne liści. Christer Drottson Prezes Mondi Polska przedstawił firmę oraz zapoznał uczestników z możliwościami współpracy. Zaprezentował osiągane ceny dla owoców i warzyw w sezonie 2017 porównał je do prognozowanymi na ubiegły sezon.

 

 

 

Aspekty technologiczne upraw warzywniczych

26 lutego 2018 roku odbyła się w Płowcach konferencja warzywnicza pod tytułem „Aspekty technologiczne upraw warzywniczych”. Wymagania związane z wprowadzeniem ustawy Prawo wodne przedstawiła Małgorzata Kołacz z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W czasie wystąpienia przedstawiono wymogi związane z nawożeniem nawozami naturalnymi i azotowymi na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych. Poinformowano o zakazie stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem. Piotr Kalitta z firmy HIT Michał Durmowicz z Włocławka podsumował sezon 2017 oraz przedstawiał prognozy w produkcji warzyw gruntowych na 2018 r. Przedstawił również możliwości współpracy w nadchodzącym sezonie z producentami warzyw. Złożoność zagadnień związanych z ochroną cebuli przed chwastami, chorobami i szkodnikami omówił Piotr Borczyński z KPODR Minikowo. Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się informacje dotyczące możliwości zwalczania chwastów w poszczególnych fazach rozwojowych cebuli. Zaprezentowane zostały programy ochrony zwalczające mączniaka rzekomego. Rafał Putinkowski z Arysty LifeScience Polska Sp. z o.o. przedstawił produkty firmy do ochrony warzyw gruntowych. Z uwagi na powtarzające się anomalie pogodowe prelegent zwrócił szczególną uwagę na możliwość stosowania stymulatorów wzrostu. Gotowe rozwiązania w nawożeniu warzyw gruntowych firmy Yara Poland Sp. z o.o. przedstawił Wojciech Kopeć.

.