Relacje

Konferencja i warsztaty w Zarzeczewie

W niedzielę, 12 sierpnia 2018 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję pn. „Jak skutecznie chronić rodziny pszczele przed chorobami i zatruciem pestycydami” oraz towarzyszące konferencji warsztaty pt. „Życie rodziny pszczelej”, „Choroby pszczół”, „Właściwe stosowanie pestycydów”.

Głównym celem realizacji projektu było zaangażowanie naukowców, pszczelarzy, rolników i właścicieli ogrodów i ogródków w podejmowaniu inicjatyw w ochronę rodzin pszczelich przed chorobami i skutkami niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin, co przyczyni się do wzrostu plonów, zachowania bioróżnorodności, różnorodności genetycznej roślin, a tym samym do rozwoju obszarów wiejskich.

Podczas konferencji o stanie rodzin pszczelich w Polsce oraz roli pszczół w przyrodzie  mówił prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Ważny dla pszczelarzy problem leczenia warrozy i popełniane podczas leczenia błędy omówiła dr hab. n. wet. Krystyna Pohorecka, Zakład Chorób Pszczół, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Puławy. Zagadnienia dotyczące właściwego doboru i stosowania pestycydów na plantacjach  przedstawił dr Grzegorz Pruszyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Poznań. W konferencji wzięło udział stu pszczelarzy, rolników, właścicieli ogrodów i ogródków z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Konferencji towarzyszyły warsztaty pod wspólnym tytułem „Pszczela społeczność – od czego zależy jej zdrowe funkcjonowanie?”, podczas których zarówno najmłodsi, jak i starsi uczestnicy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego dowiedzieli się o życiu rodziny pszczelej, chorobach pszczół i właściwym stosowaniu pestycydów.   

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020”
Rejestracja partnerów KSOW – https://ksow.pl

Wizyta gości z Maryland (USA) w KPODR w Minikowie

Grupa specjalistów rolnictwa, doradców, rolników i przedsiębiorców z Maryland (USA) gościła KPODR w  Minikowie. Wizytę organizowało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Celem wizyty było zaznajomienie się z polskim rolnictwem.  W trakcie spotkania w Minikowie Dyrektor zaprezentował profil działalności KPODR oraz doradztwa w Polsce. Przy okazji dyskusji  okazało się,  że rolnicy obu krajów mają podobne problemy. GMO,  finanse, tworzenie rolnictwa społecznego, są problemem zarówno dla Polaków jak i Amerykanów. Goście odwiedzili kilka gospodarstw oraz instytucji otoczenia rolnictwa. Na naszym terenie odwiedzili gospodarstwa Remigiusza Wiśniewskiego ze Sławkowa, Marcina Gwizdały z Broniewa oraz Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej.  Byli mile zaskoczeni poziomem rolnictwa i gościnnością Polaków.  Grupie z Maryland towarzyszył gość z Teksasu, Jim Mazurkiewicz – szef Polonii Teksańskiej.

Konferencja „Wymagania integrowanej ochrony roślin w odniesieniu do upraw zbóż i rzepaku”

3 lipca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja
 
„WYMAGANIA INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN  W ODNIESIENIU DO UPRAW ZBÓŻ I RZEPAKU”

Wykładowcami byli pracownicy: Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie, Katedry Agronomii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Zakładu Mikologii Instytutu Ochrony Roślin – PIB oraz Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów Instytutu Ochrony Roślin – PIB.

W swoich wystąpieniach poruszali tematy: wyniki badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) zbóż i rzepaku w województwie kujawsko-pomorskim, znaczenie zabiegów agrotechnicznych, płodozmianu, międzyplonów oraz terminu siewu w integrowanej ochronie zbóż i rzepaku oraz ważne gospodarczo gatunki chwastów, chorób oraz szkodników w tych uprawach. Omówiono podejmowane działania w minimalizujące zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Konferencja zakończyła się na poletkach firmy „Rolnas” Sp. z o.o. , gdzie pod okiem fachowców doskonalono rozpoznawanie chwastów oraz chorób szkodników w uprawach rolnych.

Małgorzata Kołacz
KPODR w Minikiowie

 

 

 

 

Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym

Pierwszy dzień

2 lipca – za nami pierwszy, intensywny dzień wyjazdu studyjnego. Odwiedziliśmy w Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Wyjazd zaczęliśmy od teoretycznego wprowadzenia, które poprowadził Pan dr Krzysztof Jończyk, pracownik IUNG w Puławach. Podczas wykładów poruszone zostały zagadnienia związane z agrotechniką w gospodarstwach ekologicznych. Poznaliśmy główne problemy z jakimi spotykają się rolnicy ekologiczni na co dzień, prowadząc produkcję roślinną. Płodozmian, dobór odmian, żyzność gleby, zarządzanie składnikami pokarmowymi, ochrona roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami to tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas wykładów. Kolejny wykład pn. „Skutki środowiskowe gospodarowania w różnych systemach produkcji rolniczej”, był jednocześnie wprowadzeniem do zajęć praktycznych na poletkach doświadczalnych, prowadzonych przez IUNG w Puławach, gospodarstwo doświadczalne w Osinach. Poruszyliśmy też temat „Barier rozwoju rolnictwa ekologicznego”.  Wykład poprowadzony został  przez Agnieszkę Dobosz-Idzik z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Pierwszy dzień zakończyliśmy dyskusją i pytaniami, na które odpowiedzi będziemy poszukiwać w trakcie imprezy.

 

Drugi dzień

Ten dzień uczestnicy rozpoczęli od wizyty w Osinach, gospodarstwie demonstracyjnym należącym do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Wiedzę teoretyczną, zdobytą poprzedniego dnia na wykładach prowadzonych przez dr Krzysztofa Jończyka, rolnicy mogli zweryfikować w terenie. Zajęcia praktyczne zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem rolników. Świadczą o tym niekończące się pytania na temat agrotechniki, nawożenia oraz ochrony upraw. Ciekawym doświadczeniem była możliwość porównania trzech systemów produkcji: ekologicznego, integrowanego oraz konwencjonalnego. Rolnicy mogli porównać te same odmiany roślin, uprawiane w różnych systemach. Jako ciekawostkę należy podkreślić, że te uprawy prowadzone są od 24 lat.

Po wizycie w Osinach uczestnicy udali się do gospodarstwa państwa Krzysztofa i Marianny Bednarz do Leszczkowa w gminie Lipnik. Rolnicy prowadzą gospodarstwo ekologiczne od 1999 roku. Mają ogromne doświadczenie oraz wielką pasję. Pola uprawne, na których uprawiają głównie warzywa (papryka, jarmuż, kapusta, marchewka, pomidory, seler, por, buraczki) oraz sad owocowy (drzewa jabłoniowe) wyhodowane z własnego materiału zrobiły wrażenie na uczestnikach. Uprawy, które wymagają olbrzymiej pracy i wiedzy prezentowały się znakomicie, a pytaniom zadawanym Państwu Bednarz nie było końca.

 

Trzeci dzień

Trzeciego dnia wyjazdu studyjnego „Od pola do stołu – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym” uczestnicy odwiedzili Inkubator Przetwórczy w Dwikozach, który powstał z inicjatywy Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Pan Piotr Korpysz ciekawie opowiadał o celach, które przyświecają Fundacji oraz realizowanych zadaniach. Celem Ośrodka jest tworzenie lepszej przyszłości regionu poprzez inicjatywy i wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości i aktywności tak ważnych dla poprawy jakości życia mieszkańców wsi. Uczestnicy poznali historię powstania Inkubatora oraz zasady jego funkcjonowania. Inkubator powstał  m.in. po to by dać możliwość przetestowania rolnikom i sadownikom czy przetwórstwo produktów wytworzonych w gospodarstwie jest satysfakcjonujące finansowo. Rolnik próbujący swych sił w przetwórstwie i korzystający z Inkubatora nie musi inwestować środków finansowych na zakup sprzętu. Zdobywa dodatkowo doświadczenie związane z przetwórstwem. Rozpoznaje możliwości rynku zbytu wytworzonych produktów. Podczas warsztatów uczestnicy wzięli udział z pełnym procesie produkcji dżemu. Efektem  warsztatów w Inkubatorze było wyprodukowanie smacznego dżemu morelowego. Każdy uczestnik otrzymał słoiczek tego przysmaku do domu.

 

Czwarty dzień 

Dziś jest czwarty, niestety już przedostatni dzień wyjazdu studyjnego „Od pola do stołu”-promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym, a apetyt uczestników na wiedzę oraz doświadczenie odwiedzanych rolników cały czas rośnie. Ten dzień zaczęliśmy od wizyty w Winnicy Król w miejscowości Radoszki, należącej do Pana Wojciecha Króla. Właściciel winnicy okazał się niesamowitym pasjonatem wina i wszystkiego co się wiąże z procesem produkcji tego trunku, począwszy od wyboru odmiany, wyboru najlepszego miejsca na założenie plantacji, prowadzenia plantacji, metody zbioru aż po uzyskanie końcowego produktu oraz jego przechowywanie. Oprócz tak potrzebnej wiedzy praktycznej właściciel winnicy posiada również gruntowne wykształcenie w tym zakresie, mianowicie jest enologiem z tytułem doktora. Dla uczestników wyjazdu ważnym faktem było, to że plantacja jest prowadzona w systemie rolnictwa ekologicznego, który jest systemem trudnym, pracochłonnym, ale za to daje najlepsze z możliwych produktów. Oprócz wyjątkowo ciekawych informacji nt. winnicy i wina właściciel opowiedział nam o bogatej historii regionu jak i o swoich przodkach, którzy mieli duży wpływ na rozwój i charakter okolicy. Uczestnicy niechętnie opuszczali Sandomierskie wzgórza, gdyż właściciel przygotował degustację wina białego i  czerwonego, oraz herbatki z liści winorośli właściwej (VITIS VINIFERA) odmian chardonnay, pinot noir, merlot, cabernet seuvignon, które mają ogromne ilości antyoksydantów. 

Drugim miejscem odwiedzonym tego dnia była Winnica Sandomierska należąca do Pana Marcelego Małkiewicza w miejscowości Góry Wysokie. W winnicy zostaliśmy zapoznani z historią powstania tego miejsca, z technologią uprawy winorośli oraz z procesem powstawania różnych gatunków wina. Uczestniczy zobaczyli urządzenia służące do produkcji tego trunku oraz degustowali ser, miód oraz różowe wino.

Ten dzień zakończyliśmy pyszną szarlotką po sandomiersku przygotowaną przez właścicieli „Willa Dzika Róża” z miejscowości Kamień Łukawski  podziwiając z punktu widokowego starorzecze Wisły oraz urokliwą okolicę Sandomierza.

 

Piąty dzień, ostatni

Ostatni dzień wyjazdu studyjnego „Od pola do stołu”- promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym był równie intensywny jak wszystkie poprzednie dni.

Tego dnia uczestnicy odwiedzili 3 gospodarstwa ekologiczne z dużym stażem w rolnictwie ekologicznym oraz o bardzo szerokim przekroju produkcji. Pierwsze gospodarstwo należało do pana Piotra Laska z miejscowości Kurów. Rolnik prowadzi gospodarstwo w systemie rolnictwa ekologicznego od 1999 roku, uprawia ok 60 gatunków roślin. Oprócz uprawy warzyw rolnik specjalizuje się w uprawie roślin sadowniczych. Rolnik jest zrzeszony w stowarzyszeniu „Grupa od Rolnika” i realizuje bezpośrednią sprzedaż swoich produktów w formie tzw. „Paczki od Rolnika”

Drugie gospodarstwo należące do pana Konrada Lipińskiego z miejscowości Bogoria pokazało szeroki przekrój upraw, począwszy od zbóż, warzyw, ziół po owoce miękkie i sady. Ciekawą kwestią jest uprawa jarmużu, gdzie rolnik znalazł odbiorcę, który podaje produkt procesowi liofilizacji.

Trzecie gospodarstwo pana Bogdana Chara, niestety już ostatnie zaprezentowało swoją szeroką ofertę w postaci upraw zbóż, w tym dawnych odmian (orkisz, płaskurka, samopsza), prosa, gryki, ziemniaków, wyki,  lnianki, lnu, amarantusa oraz całej gamy warzyw oraz owoców na gruntach ornych oraz w przydomowym sadzie. Wszystkie pozyskiwane produkty są w gospodarstwie przetwarzane, co daje możliwość zapewnienia stabilnego dochodu.

Wszystkie odwiedzone podczas wyjazdu studyjnego gospodarstwa mile zaskoczyły uczestników tym, że pola były wolne od chwastów, uprawy zdrowe o dużym plonie. Rolnicy ekologiczni z naszego województwa utwierdzili się w przekonaniu, że warto dalej podążać w kierunku zdrowego i odpowiedzialnego rolnictwa, a rolnicy konwencjonalni na pewno poważnie rozważą przestawienie swoich gospodarstw na ekologiczny system produkcji.

Opracowały, foto:
Ilona Oleś, Agnieszka Dobosz-Idzik
KPODR Minikowo

 

Agro-Tech Minikowo 2018

Pierwszy dzień Targów (sobota)

Nagrody Targów

"Wyrób na medal"

Wyróżnienie Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu

dla firmy SWIMER z Torunia

konkurs „Innowacyjny Produkt 2018”

dla

za

AGRO-LAND Marek Różniak, Śmielin

MZURI, PRO-TIL XZACT

AGRAMI Sp. z o.o. Śmielin

WAPŃMI nAgCu

Lely Center Bydgoszcz Sp. z o.o., Lisi Ogon

LELY JUNO

Lely Center Bydgoszcz Sp. z o.o., Lisi Ogon

LELY ASTRONAUT A5

DXD ENGINEERING POLAND Sp. z o.o.

Bydgoszcz

ONION EXPRESS, (OE 2.0)

 

Agroliga

 

Mistrz podregionu bydgoskiego

w kategorii rolnik

 

Gospodarstwo Rolne i Sadownicze Alina i Wojciech Klimkiewicz z Wtelna, powiat bydgoski

 

 

Kategoria

Laureat

 

Mistrz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w kategorii gospodarstwo rolne

Gospodarstwo Rolne i Sadownicze Alina i Wojciech Klimkiewicz z Wtelna, powiat bydgoski

 

 
 
 

Wicemistrz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w kategorii gospodarstwo rolne

Gospodarstwo Rolne Agnieszki i Włodzimierza Kapturskich z Rudzka Dużego, powiat radziejowski

 
 
 

Mistrz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w kategorii firma

FPUH Balbina i Jerzy Kończalscy ze Starorypina Rządowego, powiat rypiński

 

 

Otwarcie Targów i pierwsze wyróżnienia

 

Wystawa – sobota

 

Otwarcie wystaw zwierząt

 

XIX Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – ocena

 

III Ogólnopolska Wystawa Bydła Mięsnego – ocena

 

Grupy Operacyjne w Kujawsko-Pomorskim już działają

30 czerwca 2018 roku podczas targów AGRO-TECH w Minikowie obyła się uroczysta inauguracja działalności grupy operacyjnej „MOJA SOJA” działającej ramach Działania „Współpraca” PROW 2014-2020.

Innowacyjny projekt realizowany pod tytułem „Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych” obejmuje opracowanie metodologii „od pola do stołu” obejmującej uprawę, proces ekstruzji oraz żywienie bydła i trzody chlewnej soją bez GMO uprawianą w gospodarstwach rolnych na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.

Podczas spotkania omówiono zakres planowanych innowacyjnych działań inwestycyjnych, badawczych oraz upowszechnieniowo-promocyjnych w ramach realizowanego projektu. Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie z rąk dr Ryszarda Zarudzkiego oraz dr Ryszarda Kamińskiego tablic projektowych członkom konsorcjum „Moja Soja” podczas ceremonii wręczania nagród 41 edycji Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH w Minikowie organizowanych pzez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Uczestnicy spotkania:
Dr Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik – prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dr hab. inż. Piotr Dorszewski – prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dr Ryszard Kamiński – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Lidia Lewandowska – Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Eugeniusz Taraska – Prezes P.W. Lechpol Szubin
Andrzej Bąk – Kierownik Operacji „Moja Soja” P.W. Lechpol Szubin
Janusz Cieszyński – Gospodarstwo Rolne
Adam Styczyński – Gospodarstwo Rolne
Aleksander Tadych – Gospodarstwo Rolne
Maciej Kazek – Gospodarstwo Rolne
Aleksander Bomberski – broker innowacji KPODR Minikowo

 

Dzień drugi Targów

NAGRODY MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ROLNO-PRZEMYSŁOWYCH
AGRO-TECH w Minikowie 2018

 

Nagroda Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH
dla
Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie za życzliwość i wszechstronną pomoc
oraz
Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka za wieloletnią współpracę
i propagowanie polskiej hodowli gęsi

 

Grand Prix i nagrody targów

Grand Prix Targów Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w kategorii ciągniki i maszyny rolnicze

AGROLMET z Gniewkowa

Grand Prix Targów statuetka Dyrektora KPODR
w kategorii ciągniki i maszyny rolnicze

AGRO-SIEĆ MASZYNY
z Chełmna

Nagroda targów Puchar Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
w kategorii ciągniki i maszyny rolnicze

INTER-VAX PW Wacław Górny Żnin

Grand Prix Targów statuetka Dyrektora KPODR
w kategorii Mechanizacja w produkcji zwierzęcej

A-LIMA-BIS ze Środy Wielkopolskiej

Nagroda targów Puchar Kujawsko-Pomorskiej Izby
w kategorii Mechanizacja w produkcji zwierzęcej  Rolniczej

POLANES
z Bydgoszczy

Grand Prix Targów statuetka Dyrektora KPODR w kategorii
Materiały i technologiew budownictwie

ŚLUSARSTWO ROBOTY BUDOWLANE
z Chodzieży

Nagroda targów Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w kategorii Materiały i technologie w budownictwie

ARMA
Karolina Futyma z Lipki

Grand Prix Targów statuetka Dyrektora KPODR
w kategorii Pasze i żywienie zwierząt

VIPROMIN
z Bydgoszczy

Nagroda targów Puchar Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w kategorii Pasze i żywienie zwierząt

SANO Nowoczesne Żywienie Zwierząt
z Sękowa

Grand Prix Targów statuetka Dyrektora KPODRw kategorii
Genetyka i hodowla zwierząt

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach

Nagroda targów Puchar Rektora UTP w kategorii
Genetyka i hodowla zwierząt

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierzą
z Bydgoszczy

Grand Prix Targów statuetka Dyrektora KPODR
w kategorii Nawozy i środki ochrony roślin

EKOPLON 
Grabki Duże

Nagroda targów Puchar DLG
w kategorii Nawozy i środki ochrony roślin

TEAM-ROL 
Pyrzyce

Grand Prix Targów statuetka Dyrektora KPODR
w kategorii Hodowla roślin

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE
Grupa IHAR

Nagroda Targów Dyrektora KPODR
w kategorii Hodowla roślin

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN 
Kraków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie II dnia wystaw zwierząt hodowlanych

Konkurs młodego hodowcy

 

III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego w Minikowie

Wykaz nagrodzonych zwierząt  na III Krajowej Wystawie Bydła Mięsnego

Lp.

Kategoria

Rasa

Nr rej.

Wystawca

Nagroda

1

Krowy z cielętami

LIMOUSINE

PL005265527828

Agro Bieganów

czempion

2

Krowy z cielętami

LIMOUSINE

PL005303177916

Piotr i JustynaSzerfenberg

wiceczempion

3

Jałowice do 18 m

LIMOUSINE

PL005389853629

OHZ Przerzeczyn Zdrój

czempion

4

Jałowice do 18 m

LIMOUSINE

PL005397372709

Patryk Szerfenberg

wiceczempion

5

Jałowice powyżej 18 m

LIMOUSINE

PL005330029646

Patryk Szerfenberg

czempion

6

Jałowice powyżej 18 m

LIMOUSINE

PL005367753279

Przedsiębiorstwo Rolne
Długie Stare

wiceczempion

7

Buhaje do 24 m

LIMOUSINE

PL005413851089

Agro Bieganów

wiceczempion

8

Buhaje do 24 m

LIMOUSINE

PL005384590956

Pulkowski Krzysztof

czempion

9

Buhaje powyżej 24 m

LIMOUSINE

PL005329761847

Zbigniew Kołoszyc

czempion

10

Jałowice do 18 m

GALLOWAY

PL005349634800

Monika Kopica

czempion

11

Jałowice do 18 m

ANGUS CZARNY

PL005344772774

Zbigniew Szychulski

czempion

12

Buhaje do 24 m

ANGUS CZARNY

PL005344772576

Zbigniew Szychulski

czempion

13

Buhaje powyżej 24 m

ANGUS CZARNY

PL005344771531

Zbigniew Szychulski

czempion

14

Krowy z cielętami

CHAROLAISE

PL005249396785

Jerzy Magowski

czempion

15

Jałowice do 18 m

CHAROLAISE

PL005371835374

Jerzy Magowski

czempion

16

Jałowice do 18 m

CHAROLAISE

PL005362570147

Bogna Hupa

wiceczempion

17

Jałowice powyżej 18 m

CHAROLAISE

PL005333031813

Jerzy Magowski

wiceczempion

18

Jałowice powyżej 18 m

CHAROLAISE

PL005333031820

Jerzy Magowski

czempion

19

Buhaje do 24 m

BLONDE D’AQUITAINE

PL005384591229

Pulkowski Krzysztof

czempion

20

Buhaje powyżej 24 m

BLONDE D’AQUITAINE

PL005388308342

Pulkowski Krzysztof

czempion

21

Buhaje do 24 m

BLONDE D’AQUITAINE

PL005250688596

RSP Chrustowo

wiceczempion

III Ogólnopolska Wystawa Bydła Mięsnego – nagrody

XIX Regionalna Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych – Wystawa Bydła Mlecznego

Wykaz czempionów:

Lp.

Kategoria

Wystawca

Nr katalo-gowy

Nr ewidencyjny

1

Jałowice 12 -13
m-cy.

Kudła Lidia
Ławy

1

PL005396357448

2

Jałowice 14 -15
m-cy.

Ciszak Grzegorz
Mamlicz

19

PL005402319415

3

Jałowice 16 -18
m-cy.

OHZ
Osięciny 

40

PL005333825542

4

Jałowice 19-21
m-cy.

Agro-Dąbrówka

65

PL00537334073-9

5

Jałowice 22-24
m-cy.

HZINR
Polanowice

79

PL005415256783

6

Krowy mleczne w trakcie trwania pierwszej laktacji.

Stadnina Koni
Dobrzyniewo

102

PL005322315313

7

Krowy mleczne w trakcie trwania drugiej laktacji.

Stadnina Koni  
Dobrzyniewo

115

PL005225937094

8

Krowy mleczne w trakcie trwania trzeciej i dalszych laktacji.

Stadnina Koni
Dobrzyniewo

137

PL005309155635

 

Wykaz wiceczempionów:

Lp.

Kategoria

Wystawca

Nr katalo-gowy

Nr ewidencyjny

1

Jałowice 12 -13
m-cy.

Ciszak Grzegorz
 Mamlicz

3

PL005402319507

2

Jałowice 12 -13
m-cy.

Słupikowski Ryszard Suchorączek

8

PL005339813079

3

Jałowice 14 -15
m-cy.

Słupikowski Ryszard Suchorączek

10

PL005339813017

4

Jałowice 14 -15
m-cy.

Kudła Lidia
 Ławy

9

PL005396357424

5

Jałowice 16 -18
m-cy.

OHZ Osięciny

39

PL005383824298

6

Jałowice 16 -18
m-cy.

Stadnina Koni w Dobrzyniewie

35

PL005362364777

7

Jałowice 19 -21

m-cy.

HZINR Polanowice

71

PL005353589776

8

Jałowice 19 -21

m-cy.

OHZZ Chodeczek

62

PL005322559007

9

Jałowice 22-24
m-cy.

Ryszard Słupikowski Suchorączek

76

PL005339812348

10

Jałowice 22-24
m-cy.

Agro-Dąbrówka

84

PL005373340012

11

Krowy mleczne w trakcie trwania pierwszej  laktacji.

Stadnina Koni w Dobrzyniewie

101

PL005322315788

12

Krowy mleczne w trakcie trwania pierwszej  laktacji.

HZINR Polanowice

106

PL005335507477

13

Krowy mleczne w trakcie trwania drugiej laktacji.

Stadnina Koni „Nowe Jankowice”

121

PL005293706493

 

14

Krowy mleczne w trakcie trwania drugiej laktacji.

Stadnina Koni „Nowe Jankowice”

122

PL005293707308

15

Krowy mleczne w trakcie trwania trzeciej i dalszych laktacji.

HZINR Polanowice

129

PL005288868601

16

Krowy mleczne w trakcie trwania trzeciej i dalszych laktacji.

HZINR POLANOWICE

128

PL005248124150

Spośród czempionów  w kategorii krów mlecznych wybrano superczempiona – krowę nr kat. 137 nr rejestracyjny PL005309155635 hodowli STADNINA KONI  DOBRZYNIEWO w Dobrzyniewie.

Spośród czempionów w kategorii jałowic mlecznych wybrano superczempiona – jałówkę nr kat. 65 rejestracyjny PL005373340739 hodowli AGRO-DABRÓWKA w Dąbrówce.

 

XIX Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – nagrody

 

Wystawa ogólna

Wyjazd studyjny: „Od teorii do praktyki w farmerskiej produkcji sera”

W ramach realizowanego przez KPODR projektu pn. „Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie” w dniach od 18 do 21 czerwca odbył się wyjazd studyjny. Rolnicy, doradcy i przedstawiciele bydgoskich uczelni wyższych zwiedzili gospodarstwo produkujące żywność, w tym produkty serowarskie wyrabiane z własnego mleka. Czytaj więcej

XXII Kujawsko-Pomorskie DNI POLA

This gallery contains 78 photos.

XXII Kujawsko-Pomorskie DNI POLA w Grubnie odbyły się 16-17 czerwca 2018 roku. Kolekcję 236 odmian roślin uprawnych oraz 175 stoisk wystawy rolniczej odwiedziło około 20 tys. osób.

Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za najlepszą prezentację stoiska otrzymali:
I.  Hodowla Roślin Strzelce
II. Firma Wielobranżowa Jerzy Jurgielski, Poćwiardowo k. Golubia-Dobrzynia
III. Poznańska Hodowla Roślin w Tulcach

Tytuł „HIT Dni Pola 2018” i puchar Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymała kolekcja odmian pszenżyta ozimego prezentowana przez Danko Hodowla Roślin.

Nagrodą specjalną za wieloletni udział w Dniach Pola, przyznawaną przez dyrektora KPODR, wyróżniono Hodowlę Roślin Strzelce.

Podczas DNI POLA podsumowano również regionalne etapy konkursów rolniczych.
Mistrzem Agroligi 2018 w kategorii Firma została Wytwórnia Makaronu BIO prowadzona przez Aleksandrę i Mieczysława Babalskich. W kategorii Gospodarstwa nagrodzono: Kazimierza Dudziaka z Ostrowa, Wojciecha Gadomskiego ze Szczepanek i Monikę Błaszkiewicz z Macikowa.
Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018” wygrali Barbara i Jarosław Szczech z Niedźwiedzia. Drugie miejsce zajęli Maria i Kazimierz Kurzyńscy z Gołębiewa, trzecie – Adam Kotowicz z Papowa Biskupiego.

Organizatorzy DNI POLA:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku, Zespół Szkół CKP Grubno, Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Agro-Sieć Chełmno, Agro-Sieć Maszyny.

Patronat Honorowy: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
Patronat medialny: Polskie Radio PiK, Gazeta Pomorska, Wieś Kujawsko-Pomorska.

Kujawsko-Pomorskie DNI POLA odbywają się na terenie Zakładu Rolnego w Grubnie, należącego do Prywatnego Gospodarstwa Rolnego Janiny Madej w Działowie.

Dzień pierwszy – 16 czerwca 2018 (sobota)

Dzień drugi – 17 czerwca 2018 (niedziela)