Relacje

Rolniczy Handel Detaliczny – podsumowanie projektu

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z partnerami projektu: Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy zakończył realizację projektu pn.: „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”

Projekt miał na celu zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o rolniczy handel detaliczny (RHD), mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Celem operacji było również przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji dotyczących rolniczego handlu detalicznego oraz wzajemna wymiana wiedzy i informacji o RHD, będącego jednym z elementów łańcucha dostaw żywności. Dodatkowo celem operacji była promocja rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożliwiającego pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla rolników.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano cykl 4 konferencji pn.: „Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy”, które odbyły się 12 września 2017 r. w Minikowie i Sielinku, 13 września 2017 r. w Olsztynie oraz 26 września 2017 r. w Słupsku. W konferencjach wzięło udział łącznie ponad 250 uczestników, w tym 200 rolników i 48 doradców rolniczych. Podczas konferencji prezentowano założenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, omawiano wymagania weterynaryjne w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej oraz wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego. Prezentowano również informacje o nadzorze nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zasady znakowania produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu. Omawiano także zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z działalności rolniczego handlu detalicznego.  W ramach cyklu konferencji odbyła się również prezentacja dobrych praktyk związanych z rolniczym handlem detalicznym. Rolnicy funkcjonujący w ramach RHD podzielili się swoim doświadczeniem oraz opowiedzieli o wyzwaniach, jakie napotkali przed przystąpieniem do prowadzenia działalności.

Projekt obejmował również produkcję i emisję telewizyjnej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej rolniczego handlu detalicznego pn.: „Z pola na stół” mającej na celu zwiększenie świadomości i wiedzy widzów dotyczącej RHD. Kampania medialna została zrealizowana w studio TVP w Bydgoszczy i wyemitowana w okresie od 19 września 2017 r. do 22 października 2017 r. w ośrodkach terenowych TVP S.A. w Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie i Poznaniu.

W ramach kampanii medialnej zrealizowano debatę telewizyjną, z udziałem ekspertów, podczas której omówiono i poddano dyskusji praktyczne aspekty prowadzenia drobnego przetwórstwa na bazie surowców z własnego gospodarstwa rolnego w oparciu o przepisy, które weszły w życie z początkiem 2017 roku, a także zachęcano potencjalnych wytwórców do uruchamiania działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. Kolejnym elementem kampanii był cykl 4 odcinków audycji telewizyjnych i felietonów prezentujących ideę rolniczego handlu detalicznego, prowadzenie przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz edukujących w obszarze wymagań sanitarnych, weterynaryjnych, jakości handlowej oraz aspektów podatkowych prowadzenia działalności rolniczego handlu. Odbiorcami kampanii informacyjno-edukacyjnej byli mieszkańcy wsi i małych miast, w tym rolnicy, a ponadto ogół społeczeństwa – potencjalni konsumenci produktów od rolników. Kampania medialna cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony widzów. Odbiorcami kampanii, wg danych dotyczących oglądalności było łącznie  5 546 219 widzów.

Projekt oraz poszczególne formy jego realizacji wpłynęły na osiągnięcie celu głównego operacji jakim jest organizacja krótkiego łańcucha dostaw żywności, w którym rolniczy handel detaliczny stanowi ważne ogniwo. Wybrane formy działań w ramach projektu miały na celu również przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji w zakresie rolniczego handlu detalicznego, umożliwiły promocję idei rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożlwiającego rolnikom pozyskanie dodatkowego źródła dochodu i wpływającego na rozwój przedsiębiorczości na wsi, wprowadzenie w gospodarstwie innowacji organizacyjnych i produktowych oraz optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego.

Zapraszamy do obejrzenia poszczególnych odcinków audycji informacyjno-edukacyjnych dot. programu.

 

Z pola na stół – debata

 

Z pola na stół – felieton odc. 1/4 Idea rolniczego handlu detalicznego

 

Z pola na stół – felieton odc. 2/4 Przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego w ramach RHD

 

Z pola na stół – felieton odc. 3/4 Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach RHD

 

Z pola na stół – felieton odc. 4/4 Korzyści płynące z RHD zarówno dla producentów, jak i konsumentów

 

Z pola na stół – audycja odc. 1/4 Idea rolniczego handlu detalicznego

 

Z pola na stół – audycja odc. 2/4 Przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego w ramach RHD

 

Z pola na stół – audycja odc. 3/4 Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach RHD

 

Z pola na stół – audycja odc. 4/4 Korzyści płynące z RHD zarówno dla producentów, jak i konsumentów

 

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

VII powiatowa wystawa produktów tradycyjnych z kaczyny – „Kaczka po naszymu”

 

„Gąskę młodą albo zajączka, albo cokolwiek młodego bijesz, spuść juszycę tak: weźmiej octu dobrego, zgrzej, juszycę albo krew tę, co żywego bijesz, spuść na ten ocet, a mieszaj. Tę zaś materyją mięśną porąbawszy albo rozebrawszy, dowarz i odbierz, wlej tę krew z octem, którą juszycą zowiesz, a warz, usmaż cebulę w maśle, a przebij przez sito chleba żytnego trochę. Przydaj octu, słodkości, pieprzu, imbieru, cynamonu, goździków, soku wiśniowego. Przywarz, soli nie przepominając, daj lubo gorąco, lubo na zimno.”

„Potrawa czarno gotowana z juszycą” to nic innego jak bodaj pierwszy przepis na czarninę pochodzący z "Compendium ferculorum albo zebranie potraw" Czernieckiego z 1682 roku. Jak czarnina to i kaczka nadziewana, a jak kaczka to tylko na Kujawach. Potrawy z kaczki to coś specjalnego, o bogatym, intensywnym smaku i z długą historią, coś co splata dawne czasy z teraźniejszością, coś co łączy Kujawiaków z tym kawałkiem czarnej ziemi, który od wieków jest ich domem. Harmonii smaku w tych potrawach doszukiwali się goście VII edycji powiatowej wystawy produktów tradycyjnych z kaczyny – „Kaczka po naszymu” – którą tym razem w Dębołęce, 25 października gościł Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski p. Sławomir Bogucki. Gospodynie imprezy,  Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzku Dużym, podały wyśmienitą czornine kujawską z kluchami kartoflanymi, bo inaczej być nie mogło. Pod Piotrkowem Kujawskim potrafią gotować tak tradycyjnie, po naszymu. Bawić się też umieją, bo jak do tańca przygrywają kapele z Piotrkowa i Radziejowa to żadna para nóg nie zostaje pod krzesłem. Każda gmina miała swojego reprezentanta podczas wystawy, królowały kaczki faszerowane z różnymi dodatkami, nie zabrakło pasztetu, udek pieczonych, kaczki w galarcie czy klopsików. Jednak nic nie zastąpi dobrze przygotowanej, całej kaczki z nadzieniem. Harmonii nie zabrakło ani na talerzach, ani na sali wśród bawiących się gości i uczestników wystawy. Wisienką wieńczącą nasz, kujawski tort były występy dzieci z Samorządowego Przedszkola w Piotrkowie Kujawskim oraz młodzieży ze szkoły Podstawowej w Dębołęce. Pociecha dla tych, którzy kochają swój region, że są następcy, że rosną i kształtują się młode, kujawskie charaktery. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich planują kolejną edycję „Kaczki po naszymu”, w przyszłym roku zawitamy do gminy Osięciny.

 

 

Zespół Folklorystyczny Piotrkowianie

 

 

VII edycja Kaczka po naszymu

 

VII edycja Kaczka po-naszymu

 


Najpiękniejsze Kujawianki

 

 


Kaczki z gminy TopólkaKaczka z gminy Osięciny

 Kaczka z gminy Dobre

 

Kaczka z gminy Bytoń

 

 

Urszula E. Nowakowska

PZDR Radziejów

IV Forum Rolnicze „Gazety Pomorskiej”

20 października Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze było miejscem spotkania uczestników IV edycji Forum Rolniczego "Gazety Pomorskiej", którego współorganizatorem był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

W wydarzeniu wzięło udział około 600 uczestników, dla których przygotowano 8 paneli dyskusyjnych poruszających aktualne problemy w rolnictwie m.in.:

– nawodnienia i przeciwdziałanie suszy,
– dobór skutecznych środków ochrony roślin wobec unijnych zakazów,
– produkcja mleka i robotyzacja w oborze,
– produkcja ekologiczna,
– hodowla trzody chlewnej,
– perspektywy rozwoju grup producenckich.

Punktem kulminacyjnym Forum Rolniczego była debata z udziałem Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym tematem spotkania były zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku. Uczestnicy debaty Ryszard Zarudzki, dr Czesław Siekierski, Roman Jagieliński, Jan Krzysztof Ardanowski, prof. Stanisław Zięba, Stanisław Kalemba i Wojciech Mojzesowicz. Uczestnicy wyrażali swoje opinie na temat zmian w polskim i unijnym rolnictwie po 2020 roku oraz odpowiadali na pytania rolników biorących udział w Forum.

Autor: Przemysław Popowski/Polska Press

Po debacie na scenie nagrodzono laureatów plebiscytów Rolnik Roku, Sołtys Roku i Sołectwo Roku.

Rolnik Roku 2017 w wyborze kapituły Rolnik Roku do 100 ha:

I Jacek Mey (Wymokłe)
II Edward Lewandowski (Murzynno)
III Wojciech Grabowski (Biskupice)

Rolnik Roku powyżej 100 ha:

I Beata i Maciej Przybylscy (Szostka)
II Stefan Żołnierkiewicz (Nowakówko)
III Sławomir Wiśniewski (Ostrów Świecki)

Grupa Producentów Rolnych:

I Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Oleistych "AGRO-KŁOS" (Wtelno)
II Spółdzielnia Zagroda w Kujawie
III Hodowcy Trzody Chlewnej Kaban Sp. z o.o. (Ostrowite)

Rolnik Roku w wyborze Czytelników:

 I Stanisław Maciejewski (Radzicz)
II Wojciech Grabowski (Biskupice)
III Rafał Kotyła (Ołdrzychowo)

Sołtys Roku w wyborze kapituły:
Sołtys Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017

Arkadiusz Jąkalski (Sadłóg)

Sołtys Debiutant 2017 

Tomasz Oset (Łącko)

Sołtys Roku według Czytelników:

Mariusz Kubal, Linowo
Małgorzata Winiarska, Rzeszyn
Rafał Pilarski, Mszana

Sołectwo Roku

I Łącko (powiat inowrocławski)
II Paulina (powiat nakielski)
III Kiełbasin (powiat toruński)

Czytaj więcej o konkursie

Podczas Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej stoisko informacyjno-promocyjne Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, specjaliści KPODR udzielali wielu wyczerpujących porad i informacji z zakresu organizowanych szkoleń i konferencji, wydarzeń targowych, produkcji roślinnej i zwierzęcej a także innowacji w technologii rolniczej.

Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 2017 po raz kolejny było doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz miejscem ważnych dyskusji na temat przyszłości polskiego rolnictwa.

Tu zobaczysz pełną relacja z wydarzenia (Gazeta Pomorska)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualne tendencje w hodowli i chowie drobiu wodnego

12.10.2017 r. odbyła się w Minikowie konferencja pn. Aktualne tendencje w hodowli i chowie drobiu wodnego. Uczestników powitała Pani Lidia Lewandowska Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pierwszy wykład pt. Hodowla i chów gęsi w Polsce, poprowadził dr inż. Jakub Badowski z Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka. Gęsi od zarania dziejów były związane z krajobrazem naszych ziem. W wielu regionach kraju wytworzyły się różne ich rasy i odmiany, doskonale przystosowane do lokalnych warunków środowiska. Krajową hodowlę gęsi zapoczątkowało wytworzenie gęsi zatorskiej (1956), która w 1960 roku trafiła do Kołudy Wielkiej. W następnym roku dołączyła do niej gęś gorkowska, a rok później gęś biała włoska. Ta ostatnia stała się protoplastą gęsi Białej Kołudzkiej. W Kołudzie Wielkiej od 55 lat realizowany jest własny, unikalny program hodowlany, którego celem jest doskonalenie rodu matecznego i ojcowskiego oraz wytworzenie mieszańca towarowego uzyskanego w wyniku ich krzyżowania.

Mgr inż. Rafał Zwierzyński ze Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, opowiedział o stadach zachowawczych gęsi i kaczek utrzymywanych w stacji zasobów genetycznych drobiu wodnego w DworzyskachZostały opisane szczegółowo rody gęsi: -lubelskie, kieleckie, podkarpackie, garbonose, rypińskie, suwalskie, kartuskie, pomorskie, romańskie, słowackie, słowackie, landes, kubańskie oraz 6 rodów kaczek: kaczka pomniejszona (K-2), KhO (Khaki Campbell x Orpington), Pekin duński (P-8), Pekin francuski (P-9), Pekin polski (P-33), Pekin angielski (LsA). Gęsi i kaczki ze stad  zachowawczych cechują się: dużą odpornością na choroby, długowiecznością, bardzo dobrą zdolnością adaptacyjną do niekorzystnych warunków środowiska, bardzo dobrym wykorzystaniem mniej wartościowych pasz, dobrym umięśnieniem i małym otłuszczeniem tuszek, drobnowłóknistością mięsa, dużą płodnością i lepszą jakością jaja wylęgowych, zdolnością do wysiadywania jaj w wodzenia piskląt.

Dr inż. Halina Bielińska mówiła o stadach reprodukcyjnych gęsi w Polsce w obliczu aktualnych zagrożeń. Zaplecze reprodukcyjne gęsi Białych Kołudzkich wg KRD-IG stanowiło w 2016 r. łączną liczbę 307 200 samic. W tym samym roku oceniono 272 350 sztuk utrzymanych w naszym kraju w 298 stadach. Materiał hodowlany w stadach rodzicielskich podlega wymianie na cztery lata i pochodzi z IZ PIB ZD Kołuda Wielka. Coroczne wstawienia piskląt do stad towarowych wynosiły w 2015 r. – 7 392 400 sztuk, w 2016 r. – 8 060 700 sztuk, a w 2017 r. – 6 286 540 sztuk. 2017 był rokiem trudnym dla produkcji drobiu, w tym gęsi w Polsce, Europie i na świecie. Mniejsze w porównaniu z 2016 r. o około 22% wylęgi towarowych gąsiąt są dowodem na stratę około 40 tys. niosek spowodowaną wirusem grypy ptaków. Pani doktor wspomniała również o tym, że należy pamiętać, że bioasekuracją fermy i dobrostanem gęsi w obliczu zagrożeń wirusem grypy ale i inwazją patogenów kieruje człowiek, który w takich sytuacjach musi wykazać spokój, opanowanie, empatie należną tym ptakom. Należy również zwrócić uwagę, że w całym systemie zagrożenia, monitorowania i ochrony stad rodzicielskich gęsi Białych Kołudzkich w Polsce, konieczna jest ścisła współpraca ze służbami weterynaryjnymi działającymi na terenie miejsca prowadzenia fermy reprodukcyjnej.

Pan Andrzej Klonecki z Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi opowiedział o historii powstania Fundacji oraz o jej celach i działaniach: proponujemy chów gęsi w naturalnych, ekologicznych warunkach, w stadach do 300 sztuk, żywionych gospodarskimi paszami oraz wypasanymi swobodnie na pastwiskach i łąkach (zwracając uwagę na dobrostan gęsi). W ten sposób uruchamiamy nowe stanowiska pracy i poprawiamy jakość życia mieszkańców wsi.  Magdalena Szkudlarek-Kowalczyk – konsultant żywieniowy firmy Cargill przedstawiła, krótką historię firmy oraz zaprezentowała ofertę skierowaną dla hodowców drobiu wodnego. Tak samo Pan Wojciech Tram – ekspert ds. Agro omówił finansowanie sektora Agro w Banku BGŻ BNP Paribas. Swoje stoisko miała również firma Dezenfex – producent mat dezynfekcyjnych. Po wykładach odbyło się losowanie nagród dla uczestników. Sponsorzy przygotowali torby z nagrodami a Instytut Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka przywiózł gęsie tuszki. Następnie wszyscy udali się na wspólny obiad przygotowany w restauracji – Hotel Gęsia Dolina w Minikowie.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejną konferencję dotyczącą drobiu wodnego za rok.

 

Migawka z konferencj (3,57 min.)

Audionautix: Mountain Sun – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…) Wykonawca: https://audionautix.com/

 

Film (41 min):

 

 

Wieś Gospodynią stoi

Październik poświęcony jest wiejskim Gospodyniom, w wielu miejscach obchodzony jest Dzień Kobiety Wiejskiej. Z tej okazji świętowały gospodynie z gminy Dobre – Dzień Kobiety Wiejskiej między tradycją a nowoczesnością. Panie urozmaiciły sobie świętowanie konkursem na „Najsmaczniejsze pieczywo domowe na zakwasie lub drożdżach”. Każde Koło Gospodyń wchodzące w skład Gminnej Rady zaprezentowało swoje produkty. Bułeczki, rogaliki, pączki, ciasto drożdżowe lub chleb, przygotowane według tradycyjnych przepisów, prezentowały się i smakowały znakomicie. Przyznano równorzędne nagrody dla każdego uczestnika konkursu. Niespodzianką dla wszystkich Pań był wybór „Gospodyni Roku ” Gminnej Rady KGW w Dobrem. Zaszczytny tytuł „Gospodyni Roku 2017” statuetkę i koronę w postaci słomkowego kapelusza z przepięknym przybraniem jarzębiny i słonecznika przyznano p. Elżbiecie Pińskiej z Bronisławia.

Kilka słów o laureatce: gospodyni „pełną gębą” nie ma pracy, której by nie zrobiła. Pracowita, pełna energii, dobroduszna, nigdy pomocy nie odmówi, zawsze uśmiechnięta. Po prostu nie ma takiej drugiej. Stanie do każdej pracy z mężem (mąż – Pan Krzysztof – podłogę też umyje jak trzeba). W gospodarstwie hoduje wszystkiego po trochu, tradycyjnie jak to kiedyś bywało. Jest kaczka i gęś, indyczka i kura, bo przecież gospodyni to przede wszystkim drób musi mieć na podwórku. W budynkach trzoda i bydło. Ciężkiej pracy na polu też się nie boi, a przy uprawie warzyw jest co robić, po pracy znajduje czas na śpiewanie i szydełkowanie. To ona często z kluczami biega, bo świetlicę wiejską trzeba otworzyć, w świetlicy zimno – więc pali w węglowym piecu (która z młodych gospodyń potrafi palić w piecu??). Kiedy zabraknie jakiegoś produktu, do domu biegnie, aby przynieść co trzeba. Do konkursu stanie, w kabarecie wystąpi, chusteczki dla zespołu obdzierga, by były ładniejsze. Taka to Gospodyni, jak Jej tytułu nie przyznać?

 

Elżbieta Pińska, Gospodyni Roku w koronie

 

Gospodyni Roku tradycyjnie

 

Gospodyni Roku

 

Gospodynie z Gminnej Rady KGW w Dobrem

 

Tekst Urszula E. Nowakowska
K-PODR w Minikowie
Foto A. Patyk

Rozstrzygnięcia  Konkursu Orki w Bielicach

28-29 września 2017 r. odbył się VII Regionalny Konkurs Orki Dla Młodzieży Szkół Rolniczych w Bielicach. Organizatorami przedsięwzięcia byli Powiat Mogileński, Fundacja Powiatu Mogileńskiego w Bielicach oraz Zespół Szkół w Bielicach. 

Partnerami imprezy  byli:  Miesięcznik TOP AGRAR POLSKA, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o. w Mogilnie, Hurtownia ROLNIK s.j. Leszek Pulikowski, Ryszard Pulikowski ze Strzelna.

Do rywalizacji przystąpili uczniowie z:

Zespołu Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

Zespołu Szkól Agro-Ekonomicznych w Karolewie

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Im. Jana Pawła II w Kościelcu

Zespołu Szkół Centrum Szkolenia Rolniczego w Swarożynie

Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej Dobrzyń nad Wisłą

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gnieźnie

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Zespołu Szkół w Bielicach

 

Wyniki:

Pług Tradycyjny 3-skibowy

I miejsce: Puchar Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorza Smytrego – Damian Papis (Zespół Szkół w Bielicach)

II miejsce: Puchar Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu Katarzyny Kaczmarek- Sławińskiej – Piotr Kołtun (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu)

III miejsce: Puchar Starosty Mogileńskiego Tomasza Barczaka: Adrian Kobyliński (Zespół Szkół Centrum Szkolenia Rolniczego w Swarożynie)

 

Pług 4 skibowy obracalny

I miejsce: Puchar Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy: Dawid Domachowski (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie)

II miejsce: Puchar Dziekana Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu prof. dr hab. Anny Kryszak: Adrian Maciaszczyk (Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Kościelcu)

III miejsce: Puchar Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu: Tomasz Tomczak (Zespół Szkół w Bielicach)

 

Uczestników oceniało Jury w składzie: Jacek Ładziak (Przewodniczący Jury- ZS w Bielicach), Zbigniew Kinowski (ZS Bielice), Roman Bednarz( ZS w Bielicach), Marek Staszewski (ZS Bielice), Karol Olejnik (Starostwo Powiatowe w Mogilnie), Sławomir Szpulecki (Kierownik ODR w Mogilnie), Paweł Twardowski (TopAgrar).

Oprócz miejsc na podium każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział w tegorocznej orce. Rozlosowano także kilka pozakonkursowych nagród.

Patronat Honorowy nad konkursem sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Instytut Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu,  Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

Patronatem medialnymimprezę objęli miesięcznik Wieś Kujawsko-Pomorska, TVP 3 Bydgoszcz, Radio PiK, tygodnik Zielony Sztandar, portal cmg24.pl.

 

Forum Turystyki Wiejskiej „Wyróżnij się!”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

W dniach 19-21 września 2017 roku już po raz szósty odbyło się Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej, tym razem pod hasłem: „Wyróżnij się!”.

W czasie trzydniowej konferencji połączonej z wyjazdem studyjnym uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu marketingu oraz komercjalizacji oferty turystycznej obszarów wiejskich, a także poznać najnowsze trendy w specjalizacji oferty – m.in. świadczenie opieki w gospodarstwie rolnym w formie gospodarstwa opiekuńczego czy prowadzenie sprzedaży produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Forum cieszyło się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział aż 110 osób, w tym właściciele gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, animatorzy życia kulturowego wsi, a także przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor KPODR w Minikowie – Pan Ryszard Kamiński. Głos zabrał również Ryszard Bober – przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po czym przystąpiono do wyłonienia laureatów konkursu AGRO-wczasy. I tak oto:

W kategorii „Najlepsze gospodarstwo Agroturystyczne”:

I miejsce – „EkoGościniec Pachotówko”, Alina i Jacek Krawisz – 1500 zł

II miejsce – Gospodarstwo agroturystyczne „Gzinianka”, Irena i Jerzy Tomkiewicz – 1000 zł

III miejsce – Gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia Nadolnik”, Lidia i Andrzej Galikowscy – 500 zł

 

Wyróżnienia:

Gospodarstwo agroturystyczne „Iwanowscy”, Anna i Jan Iwanowscy

„Nadwiślańska Chata”, Paweł Brzykcy

 

W kategorii „Usługi turystyki wiejskiej”:

I miejsce – „Maciejówka”, Łucja Durbajło – 1500 zł

II miejsce – „Kemparówka”, Agnieszka Słowińska – 1000 zł

III miejsce – „Pałac Jasminum”, Marcelina Oczkowska – 500 zł

 

Wyróżnienia:

Gospodarstwo agroturystyczne „Ptasi Ogród”, Hanna i Roman Bryl

„Leśne Apartamenty w Bielskiej Strudze”, Agnieszka Drelichowska

 

W kategorii „Atrakcyjna kuchnia regionalna”:

I miejsce – „Pałac Runowo”, Hanna Lewandowska – 1500 zł

I miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne „Siedlisko przy Bukach”, Anna Romanowska – 1500 zł

II miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Lasem” Józefinka, Katarzyna i Wojciech Przybylscy – 1000 zł

III miejsce – Agroturystyka „Dworek Wymysłowo”, Joanna Kłodzińska-Szewczenko – 500 zł

 

Wyróżnienie:

„Stara Stodoła”, Maria i Telesfor Horodeccy

Poza nagrodami pieniężnymi, laureaci konkursu wyróżniający się szczególnie wysokiej jakości ofertą turystyczną, zostali uhonorowani przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, nagrodą specjalną w postaci wyjazdu studyjnego do Grecji, podczas którego będą mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy oraz zaczerpnięcia inspiracji do uatrakcyjnienia oferty turystycznej prowadzonych obiektów.

W dniu otwarcia Forum nie zabrakło również wykładów, na których poruszono kwestię poszukiwania i budowania lokalnego wyróżnika turystycznego oraz marketingu miejsc. Wykłady poprowadzone zostały przez Agnieszkę Kowalkowską z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Adama Mikołajczyka z Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc.

Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak funkcjonują obiekty posiadające ofertę turystyczną lub specjalizację szczególnie wyróżniającą się na tle regionu. Wyjazdy studyjne zostały poprzedzone wykładami wprowadzającymi do tematyki gospodarstw opiekuńczych (Ryszard Kamiński – KPODR Minikowo) oraz rolniczego handlu detalicznego (Barbara Adamczyk – „Sery Adamczyk”). W tym roku uczestnicy odwiedzili: „Fundację Toskania Kociewska”, „Przystanek Tleń”, „Sery Adamczyk”, „Winnicę Przy Talerzyku”, „Dworek Wymysłowo” oraz gospodarstwo opiekuńcze Państwa Oparka z Lubiewic. Na koniec grupy studyjne spotkały się w Pile-Młyn w „Wiosce Górniczej”, stanowiącej jedną z najciekawszych, pod kątem turystycznym, Wiosek Tematycznych naszego województwa. Podczas wizyty uczestnicy poznali ofertę obiektu, a także wzięli udział w „Weselu Sztygara” – jedynej w swoim rodzaju rekonstrukcji wesela borowiacko-śląskiego, które odbyło się w miejscowości w latach 30. XX wieku.

Ostatniego dnia Forum przyszedł czas na wystąpienia prelegentów szczególnie interesujących, gdyż od lat zajmujących się rozwojem turystyki obszarów wiejskich od strony praktycznej. Byli to:  Pan Jan Czaja – autor inicjatywy paczkaodrolnika.pl, który podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie organizacji i skracania łańcucha dostaw żywności (tzw. „od pola do stołu”) oraz Pani Daria Kieraszewicz – właścicielka Biura Turystyki Przyjazdowej Visite.pl, która przedstawiła uczestnikom sposób na skuteczną komercjalizację oferty turystycznej prowadzonych przez nich obiektów, z punktu widzenia touroperatora.

Forum zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” oraz Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Plan operacyjny na lata 2016–2017.

Wszystkich chętnych do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu turystyki wiejskiej zapraszamy na następną edycję Kujawsko-Pomorskiego Forum Turystyki Wiejskiej, które odbędzie się już za dwa lata, a póki co udostępniamy do pobrania prezentacje z tegorocznych wykładów:

prezentacja – A. Kowalkowska

prezentacja – A. Mikołajczyk

Prezentacja – J. Czaja

prezentacja – D. Kieraszewicz

 

Forum otworzył Dyrektor KPODR w Minikowie – Ryszard Kamiński

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu AGRO-wczasy

 

Laureaci konkursu AGRO-wczasy: kategoria „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne”

 

Laureaci konkursu AGRO-wczasy: kategoria „Usługi Turystyki Wiejskiej”

 

Laureaci konkursu AGRO-wczasy: kategoria „Atrakcyjna kuchnia regionalna”

 

Wywiad z laureatami I miejsca w konkursie AGRO-wczasy na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne – Aliną i Jackiem Krawisz

 

Wizyta studyjna w gospodarstwie Państwa Adamczyk – „Sery Adamczyk” w Kosowie

 

Wizyta studyjna w Agroturystyce „Dworek Wymysłowo” w Wymysłowie

 

Wizyta studyjna w „Winnicy Przy Talerzyku” w Topolnie

 

Wizyta studyjna w „Wiosce Górniczej” w Pile-Młyn

 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju wytwórcy

 

12 września w Minikowie odbyła się konferencja pn.:

Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy

Konferencję uroczyście otworzył Pan Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, który podkreślił, że konferencja ta jest doskonałą okazją do dyskusji na temat ułatwień w sprzedaży przez rolników produkty wytworzonych na bazie surowców pochodzących z własnego gospodarstwa.

W zakres tematyczny wystąpień konferencyjnych wprowadził Pan Piotr Sawa kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przedstawił podstawowe założenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Następnie, o wymaganiach weterynaryjnych w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej w ramach rolniczego handlu detalicznego, mówiła Pani Violetta Gałązka-Kowalczyk, reprezentująca Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy. Wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego w ramach RHD prezentowała Pani Angelika Drab-Rybczyńska – Przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Dalej o nadzorze nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz o znakowaniu produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu, mówił Pan Waldemar Sieńko – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Następnie Pan Wojciech Kiedrowicz, przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Urząd Skarbowy w Bydgoszczy omówił zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z działalności rolniczego handlu detalicznego.

W ramach konferencji odbyła się również prezentacja dobrych praktyk związanych z rolniczym handlem detalicznym. W zakresie przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego swoje doświadczenia prezentowała Pani Barbara Adamczyk, która wspólnie z mężem produkuje w ramach RHD wysokiej jakości sery. Swoje doświadczenia w zakresie przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego prezentował z kolei Pan Jan Sikora, prowadzący w Morzewcu gospodarstwo sadownicze. Pan Jan specjalizuje się w produkcji suszonych owoców takich jak m.in. jabłka, gruszki czy też śliwki.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie wzięło w niej udział ponad 60 osób, w tym 50 rolników prowadzących lub zamierzających rozpocząć rolniczy handel detaliczny. Konferencja została zorganizowana w ramach operacji pn.: „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”

którą realizuje Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Operacja ma na celu zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o rolniczy handel detaliczny (RHD), mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Celem operacji jest również przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji dotyczących rolniczego handlu detalicznego oraz wzajemna wymiana wiedzy i informacji o RHD, będącego jednym z elementów łańcucha dostaw żywności. Dodatkowo celem operacji jest promocja rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożliwiającego pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla rolników.

Prezentacje multimedialne:

RHD_KPODR_Piotr_Sawa

RHD_KPUS_Wojciech_Kiedrowicz

RHD_WIJHARS_Waldemar_Sieńko

RHD_WIW_Violetta_Gałązka-Kowalczyk

RHD_WSSE_Angelika_Drab-Rybczyńska

 

 

 

 

 

 

 

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Jesień w ogrodzie, Promocja Karpia Nakielskiego

Przyjechało ok. 60 wystawców -ogrodnicy, producenci żywności tradycyjnej, napojów, twórcy ludowi, producenci miodu.

Dzieci bawiły się w sektorze animacji, gdzie mogły pozjeżdżać na dmuchanym torze, poskakać w pałacu i malować, rysować, brać udział w konkursach.

Dodatkowo – 34 wystawców drobiu ozdobnego, królików i gołębi zaprezentowało swoje wspaniałe zwierzęta. Przyjechały też alpaki i ptaki egzotyczne.

 

 

Laureaci Wystawy drobnego inwentarza

Kategoria króliki rasowe

Czempion – Marek Rudnik z Zielonki

Wiceczempion -Piotr Kozłowski z Łochowa

 

kategoria gołębie rasowe

Mariusz Wieliński z Dębowca -Czempion

Eugeniusz Szczepański z Bydgoszczy – Wiceczempion

 

Kategoria drób ozdobny

Eryk Smoter z Wenecji – Czempion

Andrzej Lenarczyk z Owińsk – Wiceczempion

 

Wystawa – fotorelacja

 

 

 

 

 

 

 

Rypińska AGRA 2017

9-10 września 2017 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie odbyła się Rypińska AGRA. Jest to impreza wystawienniczo-targowa, organizowana już po raz dwudziesty siódmy, której współorganizatorem jest KPODR w Minikowie – PZDR w Rypinie. O dużym, lokalnym znaczeniu imprezy świadczy fakt, iż w tym roku, mimo trudnych warunków pogodowych, przybyło ponad 120 firm, aby zaprezentować swoją ofertę.

W czasie dwóch dni  na wystawie oprócz ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, które są bardzo chętnie oglądane przez zwiedzających, licznie prezentowano oferty producentów i sprzedawców pasz, środków ochrony roślin, nawozów oraz materiałów budowlanych. Można było zakupić drobne narzędzia, świeży miód oraz wzbogacić swój ogród, wybierając ciekawe rośliny ozdobne z bogatej oferty wystawców. Odbywały się też rozmowy, udzielano porad i informacji na stoiskach firm obsługujących rolnictwo. W pierwszym dniu, oprócz zwiedzania  prezentowanych stoisk  firm, można było obejrzeć występy zespołów artystycznych oraz zawody sportowe samorządowców. Samemu można też było zmierzyć się w biegach.

Drugi dzień – to przede wszystkim Dziękczynna Msza Święta na której dziękowano Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Prezentowano piękne wieńce dożynkowe. Dzielono się chlebema w finale wręczono puchary, dyplomy i drobne upominki dla najlepszych gospodarstw z poszczególnych gmin powiatu rypińskiego. Wybrano gospodarstwa, które wyróżniają się osiągając wysokie wyniki produkcyjne, inwestują i przystosowują się do wymagań związanych z ochroną środowiska.

Tegoroczna AGRA wzbogacona była poprzez pokazy psów myśliwskich i ptaków łownych oraz występ Capelli Zamku Rydzyńskiego.

Pojawiły się też akcenty patriotyczne w postaci inscenizacji odtworzenia uroczystej przysięgi Legionów Polskich z 1797 r, na której, paradując na koniach, prezentowano piękne mundury z tamtych lat. Wieczorem, tłumnie przybyli widzowie oklaskiwali piękne dziewczyny, biorące udział w Wyborach Miss AGRA.

 

Tekst:   Jolanta Tyburska Zdjęcia: Jolanta Tyburska,  KPODR

               Karolina Rębacz – Urząd Miasta Rypin