Relacje

Wyjazd studyjny: „Od teorii do praktyki w farmerskiej produkcji sera”

W ramach realizowanego przez KPODR projektu pn. „Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie” w dniach od 18 do 21 czerwca odbył się wyjazd studyjny. Rolnicy, doradcy i przedstawiciele bydgoskich uczelni wyższych zwiedzili gospodarstwo produkujące żywność, w tym produkty serowarskie wyrabiane z własnego mleka. Czytaj więcej

XXII Kujawsko-Pomorskie DNI POLA

This gallery contains 78 photos.

XXII Kujawsko-Pomorskie DNI POLA w Grubnie odbyły się 16-17 czerwca 2018 roku. Kolekcję 236 odmian roślin uprawnych oraz 175 stoisk wystawy rolniczej odwiedziło około 20 tys. osób.

Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za najlepszą prezentację stoiska otrzymali:
I.  Hodowla Roślin Strzelce
II. Firma Wielobranżowa Jerzy Jurgielski, Poćwiardowo k. Golubia-Dobrzynia
III. Poznańska Hodowla Roślin w Tulcach

Tytuł „HIT Dni Pola 2018” i puchar Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymała kolekcja odmian pszenżyta ozimego prezentowana przez Danko Hodowla Roślin.

Nagrodą specjalną za wieloletni udział w Dniach Pola, przyznawaną przez dyrektora KPODR, wyróżniono Hodowlę Roślin Strzelce.

Podczas DNI POLA podsumowano również regionalne etapy konkursów rolniczych.
Mistrzem Agroligi 2018 w kategorii Firma została Wytwórnia Makaronu BIO prowadzona przez Aleksandrę i Mieczysława Babalskich. W kategorii Gospodarstwa nagrodzono: Kazimierza Dudziaka z Ostrowa, Wojciecha Gadomskiego ze Szczepanek i Monikę Błaszkiewicz z Macikowa.
Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018” wygrali Barbara i Jarosław Szczech z Niedźwiedzia. Drugie miejsce zajęli Maria i Kazimierz Kurzyńscy z Gołębiewa, trzecie – Adam Kotowicz z Papowa Biskupiego.

Organizatorzy DNI POLA:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku, Zespół Szkół CKP Grubno, Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Agro-Sieć Chełmno, Agro-Sieć Maszyny.

Patronat Honorowy: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
Patronat medialny: Polskie Radio PiK, Gazeta Pomorska, Wieś Kujawsko-Pomorska.

Kujawsko-Pomorskie DNI POLA odbywają się na terenie Zakładu Rolnego w Grubnie, należącego do Prywatnego Gospodarstwa Rolnego Janiny Madej w Działowie.

Dzień pierwszy – 16 czerwca 2018 (sobota)

Dzień drugi – 17 czerwca 2018 (niedziela)

fot. Marek Rząsa

Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa – relacja

This gallery contains 1 photo.

W dniach 12-13-14 czerwca 2018 roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa pomiędzy polskimi a niemieckimi producentami rolnymi”. Wyjazd był skierowany dla rolników, doradców oraz nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zajmują się produkcją roślinną.

Czytaj więcej

Zarządzanie gospodarką odpadami – tematem spotkania w Przysieku

Już po raz dziewiąty Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Przysieku, gościł  22 maja br. przedstawicieli samorządów oraz firm komunalnych województwa kujawsko- pomorskiego. Jak co roku uczestnicy wysłuchali wykładów  oraz uczestniczyli w dyskusji na temat gospodarowania odpadami na terenie gmin. Profesor UKW w Bydgoszczy Zbigniew Bukowski przedstawił stan obecny i proponowane zmiany w zakresie prawa gospodarki odpadami komunalnymi. Podkreślił, że prawo to nie będzie w najbliższych latach ustabilizowane, gdyż czkają nas wszystkich zmiany na poziomie Unii Europejskiej, jak i prawa krajowego. Podsumowując aktualny stan prawa odpadowego prelegent zaznaczył, że wiele rozwiązań prawnych jest wadliwych i budzących wątpliwości, zwłaszcza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, często jest bardzo źle oceniana. Realizację Planu Gospodarki Odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego omówiła Pani Katarzyna Osenkowska z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej nawiązała do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W oparciu o poprzednie i obecne rozwiązania prawne jednostki samorządu terytorialnego i ich mieszkańcy, na przestrzeni ostatnich 4 lat, poczynili istotne nakłady organizacyjne i finansowe mające  na celu wdrożenie obranego na danym terenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W tym celu dokonano zakupu pojemników, stworzono sieć „gniazd” i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, rozpoczęto działania edukacyjne i informacyjne. Dzięki tym nowym przepisom więcej odpadów będzie można poddać recyklingowi.

 

 

 

tekst: Małgorzata Grabczyńska
fot.: Marek Rząsa
KPODR w  Minikowie

 

XXXIX Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie

This gallery contains 22 photos.

Organizowane już po raz XXXIX Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie, coroczne święto rolników, firm produkujących i świadczących usługi dla rolnictwa, działkowców i właścicieli ogrodów, mieszkańców regionu i oczywiście doradców KPODR w Minikowie w miniony, upalny weekend zgromadziło w Zarzeczewie 150 wystawców i 12 tysięcy zwiedzających. Czytaj więcej

Zbiór zielonki na zieloną masę

12 czerwca br. odbyło się szkolenie pn.”Zbiór zielonki na zieloną masę”. W tej pierwszej części omówiony został temat „Produkcja najwyższej jakości pasz na trwałych użytkach zielonych”. Zagadnienie omówione zostało przez prof. dr hab. inż. Romana Łyszczarza z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Niemalże dwugodzinny wykład profesora przeprowadzony w konwencji pytanie-odpowiedź, zmobilizował uczestników do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu. Bardzo ciekawy sposób prowadzenia prezentacji o stanowiskach łąkowych oraz gatunków traw, spowodowały liczne pytania do prelegenta. Rolnicy z zaciekawieniem słuchali i sporządzali notatki z wykładu. Profesor Łyszczarz omówił również sposoby rekonstrukcji runi łąkowej.

Po części teoretycznej uczestnicy szkolenia przeszli na pole pokazowe, na którym czekały maszyny do zbioru zielonej masy. Część praktyczna została przeprowadzona przez firmę Agrolmet z Gniewkowa. Na polu pokazowym zaprezentowane zostały maszyny marki FEND do zbioru takie jak: Former 1452 z ciągnikiem 300Vario  oraz Slicer 320P z ciągnikiem 300Vario, Twister 8608DN z ciągnikiem 500Vario i Prasa 4160V z ciągnikiem 700Vario. Za pośrednictwem firmowych serwisantów rolnicy biorący udział w szkoleniu mieli pełny obraz pracy maszyn jak i fachowe doradztwo z zakresu prezentowanych zestawów.

Serdecznie zapraszamy rolników do udziału w  szkoleniach przeprowadzanych w ramach Centrum Techniki Rolniczej. Informacje o szkoleniach zamieszczane są stronie internetowej Ośrodka www.kpodr.pl.

 

tekst: Adam Piszczek

zdjęcia: Piotr Berndt

 

 

Święto Łąk w Minikowie 2018

Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa w Minikowie, zorganizował 5 czerwca br. kolejną, 6 edycję spotkań plenerowo- edukacyjnych  pn. „Święto Łąk” dla dzieci szkół podstawowych naszego województwa.

„Święto Łąk” miało na celu promocję walorów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego w tym łąk nadnoteckich, wchodzących w sieć obszarów Natura 2000, poprzez czynną edukację przyrodniczą w formie ciekawie przygotowanych i prowadzonych animacji, warsztatów, pokazów, konkursów, gier i zabaw, zbogaconych o aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego i promocją zdrowego stylu życia. Oferta skierowana była do  dzieci ze szkół podstawowych, do  rodzin z dziećmi a także wszystkich chętnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Wszystkie działania realizowane w trakcie Spotkań „Święto Łąk” zmierzały  do pogłębienia i ugruntowania wiedzy i właściwych postaw pro-ekologicznych. Obejmowały zagadnienia z dziedziny: ornitologii, botaniki, entomologii, herpetologii, sadownictwa, zielarstwa, łąkarstwa, flory i fauny naszych lasów, pozwoliły także na odkrywanie przed nami świata podwodnego, a także ukazały działania myśliwych i dzieci w służbie przyrody.

 Spotkania plenerowo-edukacyjne Święto Łąk to jedyna tego typu impreza przygotowywana przez specjalistów naszego Ośrodka tym razem dla dzieci, które bawiąc się i eksperymentując, poznawały przyrodę Kujaw i Pomorza, zdobywały kolejne sprawności przyrodnicze aby zakończyć edukację tą najważniejszą podsumowującą całodzienne zmagania „młodego przyrodnika”. Dzieci wraz z nauczycielami i opiekunami wyjeżdżały z Minikowa zadowolone i wyposażone w dodatkową wiedzę przekazaną w sposób ciekawy i dostępny oraz pomoce naukowe w postaci  przyrodniczego pakietu edukacyjnego, które pozwolą na dalsze zgłębianie wiedzy przyrodniczej.

Tegoroczne przedsięwzięcie Święto Łąk zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Opracowała
Agnieszka Dobosz-Idzik
KPODR Minikowo

 

XI Kujawsko-Pomorskie Seminarium i Wystawa Szynszyli w Minikowie

      Jak w ubiegłych latach w pierwszy weekend czerwca w Minikowie odbyło się Kujawsko-Pomorskie Seminarium i Wystawa Szynszyli. Jest to impreza ogólnopolska, której organizatorami są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z Krajowym Związkiem Hodowców Szynszyli, Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt, Zakładem Hodowli Owiec, Kóz i Zwierząt Futerkowych – Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy. W tym roku impreza trwała dwa dni. W sobotę 2 czerwca od godz. 12:00 zaczęło się przyjmowanie zwierząt oraz ocena instruktażowa wybranych szynszyli dla każdego zainteresowanego hodowcy. Warsztaty miały pomóc hodowcom w doborze zwierząt do rozrodu i wskazać pożądane cechy w budowie i okrywie włosowej. Od godz. 14:00 rozpoczęła się ocena konkursowa szynszyli prowadzona przez panie Liliannę Beszczyńską i Agnieszkę Brzezińską, specjalistki ds. oceny z KCHZ w Warszawie. Szynszyle były prezentowane w następujących odmianach barwnych: szynszyla standard: 36 szt., szynszyla czarna aksamitna: 3 szt., szynszyla beżowa: 13 szt. Razem oceniono 52 sztuki szynszyli prezentowanych przez 7 hodowców. Poza konkursem prezentowano 17 sztuk szynszyli odmian barwnych: biała Wilsona, fiolet, czarna perła, ebony. Po indywidualnej ocenie fenotypu szynszyli, komisja dokonała wyboru czempionów, wiceczempionów oraz przyznała wyróżnienia, które ogłoszono w niedzielę.

Dodatkowo mieliśmy okazję gościć powiatowego lekarza weterynarii z Inowrocławia – Andrzeja Domagalskiego wraz z dr inż. Ewą Staszak, którzy przygotowali praktyczną prezentację dla hodowców. Omówili oni jak przygotować fermę na wizytę lekarza weterynarii. Na obszarze na którym pracują są prowadzone rutynowe kontrole i sprawowana jest opieka weterynaryjna. 

Drugi dzień był poświęcony zagadnieniom związanym z jakością pasz, alternatywnymi źródłami białka w żywieniu szynszyli oraz bezpieczeństwu i higienie pracy na fermach szynszyli. Na potrzeby konferencji została wydana broszura autorstwa: dr inż. Nataszy Święcickiej, dr inż. Jacka Zawiślaka UTP w Bydgoszczy oraz prof. dr hab. Andrzeja Gugołka z UWM w Olsztynie, którą otrzymali wszyscy uczestnicy i zainteresowani. Ważnym punktem spotkania było nagrodzenie najlepszych hodowców związkowych pucharami i dyplomami. Wyróżnienia wręczali prof. Henryka Bernacka z UTP, Lilianna Beszczyńska z KCHZ, Prezes Adam Borkowski z KZHS i zastępca dyrektora KPODR Marek Witkowski.

Nagrodzeni hodowcy za szynszyle:

1. Odmiana standard fermy hodowlane:
Czempiona otrzymało zwierzę z klatki 154, należące do Państwa I. i P. Kujawa
Wiceczempiona otrzymało zwierzę z klatki 183, należące do Pani B. Plewackiej

2. Odmiana standard fermy towarowe:
Czempiona otrzymało zwierzę z klatki 103, należące do Państwa A. i J. Nowak
Wiceczempiona otrzymało zwierzę z klatki 134, należące do Państwa A. i J. Nowak

3. Odmiana beżowa fermy hodowlane i towarowe:
Czempiona otrzymało zwierzę z klatki 156, należące do Państwa A. i J. Nowak
Wiceczempiona otrzymało zwierzę z klatki 175, należące do Państwa A. i J. Nowak

4. Kategoria Młody Hodowca:
I miejsce otrzymało zwierzę z klatki nr 143, należące do Pani A. Sut
II miejsce otrzymało zwierzę z klatki nr 106, należące do A. Sut

5. W grupie szynszyli odmian barwnych za:
Najładniejszą Szynszylę Odmian Barwnych Jasnych, wyróżnienie otrzymała szynszyla fioletowa, z klatki nr 182, należąca do Państwa A. i J. Nowak
Najładniejszą Szynszylę Odmian Barwnych Ciemnych, wyróżnienie otrzymała szynszyla ebony, należąca do Państwa I. i P. Kujawa

Dodatkowo przyznano:
Puchar za Najlepszą Stawkę Zwierząt Ferm Hodowlanych odmiany standard dla Pani M. Zamiary
Puchar za Najlepszą Stawkę Zwierząt Ferm Towarowych odmiany standard dla Państwa A. i J. Nowak
Puchar za Najlepszą Stawkę Zwierząt Odmiany Beżowej dla Państwa A. i J. Nowak
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym we wspólne przedsięwzięcie i do zobaczenia na rok.

Anna Mońko
KPODR

 

 

 

 

Zarządzanie gospodarką odpadami – tematem spotkania w Przysieku.

Już po raz dziewiąty Kujawsko –Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział  w Przysieku, gościł  22 maja br. przedstawicieli samorządów oraz firm komunalnych województwa kujawsko- pomorskiego. Jak co roku uczestnicy wysłuchali wykładów  oraz uczestniczyli w dyskusji na temat gospodarowania odpadami na terenie gmin. Profesor UKW w Bydgoszczy Zbigniew Bukowski przedstawił stan obecny i proponowane zmiany w zakresie prawa gospodarki odpadami komunalnymi. Podkreślił, że prawo to nie będzie w najbliższych latach ustabilizowane, gdyż czkają nas wszystkich zmiany na poziomie Unii Europejskiej, jak i prawa krajowego. Podsumowując aktualny stan prawa odpadowego prelegent zaznaczył, że wiele rozwiązań prawnych jest wadliwych i budzących wątpliwości, zwłaszcza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, często jest bardzo źle oceniana. Realizację Planu Gospodarki Odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego omówiła Pani Katarzyna Osenkowska z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej nawiązała do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W oparciu o poprzednie i obecne rozwiązania prawne jednostki samorządu terytorialnego i ich mieszkańcy, na przestrzeni ostatnich 4 lat, poczynili istotne nakłady organizacyjne i finansowe mające  na celu wdrożenie obranego na danym terenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W tym celu dokonano zakupu pojemników, stworzono sieć „gniazd” i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, rozpoczęto działania edukacyjne i informacyjne. Dzięki tym nowym przepisom więcej odpadów będzie można poddać recyklingowi.

Prawo gospodarki odpadami komunalnymi – prezentacja do pobrania

                                                                                                 Małgorzata Grabczyńska
KPODR w Minikowie

 

Zrozumienie i wsparcie innowacji w rolnictwie – Ljubljana

10-12 Maja 2018 roku w Siedzibie Izby Rolnictwa i Leśnictwa Słowenii w Ljubljanie odbyło się szkolenie pt. „Understand and Support Innovation in Agriculture” bazujące na module CECRA (Certyfikat dla Europejskich Konsultantów Działających na Obszarach Wiejskich) organizowane przez EUFRAS (Europejskie Forum Doradztwa Rolniczego i Wiejskiego). Czytaj więcej