Relacje

Konferencja – Naturalnie dla koni – lżej dla człowieka

Wchodząc naprzeciw konieczności ujednolicenia wiedzy na temat coraz bardziej popularnych – jednak nie zawsze właściwie stosowanych – metod treningu/pracy z końmi  15 maja w Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zorganizowaliśmy  konferencję pt.: „Naturalnie dla koni – lżej dla człowieka”. Spotkanie zostało zaaranżowane we współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Gospodarstwem Agroturystycznym „TU i teraz GO!”.

O wygłoszenie prelekcji, poprosiliśmy osoby wdrażające na co dzień swoim słuchaczom dobrostan zwierząt. Pracują z nimi naturalnymi metodami. Prelekcje poprowadzili: lekarz weterynarii Andrzej Gniazdowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, Daria Galant autorka metody współpracy z końmi – Holy Equus (HEQ), Jakub Ciemnoczołowski trener jeździectwa naturalnego, wykładowca na Uniwersytecie Pro Hipico Bon w Sierakowie oraz Joe Turner z Montany w USA – behawiorysta, spec. w dziedzinie psychologii koni. Konferencja zgromadziła 186 osób. Słuchacze mieli okazje nie tylko zapoznać się z właściwymi metodami treningu koni, ale również ze specyfiką charakteru, na który wpływ ma anatomiczna budowa mózgu. 

 

Konferencja „Perspektywy dla rolnictwa ekologicznego”

Tradycyjnie jak co roku, 24 maja br. odbyła się ekologiczna konferencja pn. „Perspektywy dla rolnictwa ekologicznego”. Tym razem w Pokrzydowie spotkało się szerokie grono rolników ekologicznych, przetwórców, jak i konsumentów żywności ekologicznej.  Tegoroczna konferencja skupiała się wokół aspektów produkcyjnych w rolnictwie ekologicznym jak: „Gospodarska nawozowa i kształtowanie żyzności gleby w rolnictwie ekologicznym”, „Metody i środki stosowane w ekologicznej uprawie roślin”. Powyższe tematy przedstawione zostały przez dr Krzysztofa Jończyka pracownia IUNG w Puławach. Bardzo ważny i jednocześnie interesujący okazał się wykład pn. „Organizacja rynku warzyw ekologicznych świeżych i przetworzonych”, wygłoszony przez Pana Piotra Krajewskiego właściciela gospodarstwa ekologicznego w Wilczkowicach Dolnych. Okazało się, że również najnowsze statystyki i trendy w rolnictwie ekologicznym zyskały uznanie i aprobatę, wśród wszystkich uczestników konferencji.

Tym razem była to konferencja ponad wojewódzka, ponieważ z zaproszenia skorzystali również rolnicy ekologiczni z województw ościennych jak pomorskiego, warmińsko-mazurskiego czy nawet mazowieckiego.

Konferencja zorganizowana została przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Toruniu.

Jednocześnie  Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, dziękuje za wsparcie merytoryczne i nie tylko przedstawicielom Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN oraz Firmie BIOFOOD za ufundowanie soków ekologicznych dla uczestników konferencji.

Dziękujemy za zainteresowanie, liczną frekwencję oraz zaangażowanie podczas konferencji. Jednocześnie liczmy na dalszą współpracę oraz kolejne wspólne inicjatywy w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Prezentacja – Gospodarka nawozowa i kształtowanie żyzności gleb w rolnictwie ekologicznym

Prezentacja – Metody i środki ochrony roślin stosowane w ekologicznym systemie produkcji

 

Opracowała

Agnieszka Dobosz-Idzik

KPODR Minikowo

Po raz kolejny Eurorzepak w Minikowie

18 maja 2017 roku, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w Warszawie po raz kolejny przygotowali Międzynarodowy Dzień Rzepaku. Tematem przewodnim debaty było „Europejskie źródła białka, w tym śruta rzepakowa jako alternatywa dla importu soi”. Na debatę przybyli rolnicy i przedstawiciele zrzeszeń oraz stowarzyszeń z kraju i z zagranicy.

W debacie udział wzięli:  Karol Bujoczek – redaktor naczelny Top Agrar Polska, który prowadził debatę oraz Ryszard Kamiński – Dyrektor KPODR w Minikowie, Matt Culley – Hampshire County Chairman NFU National Farmers Union – reprezentant Anglii, Bogusław Rzeźnicki – Dyrektor Departament Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Diter Bockey – Refernt UFOP Union zur Forderung von Oel und Proteinpflanzen –  reprezntant z Niemiec, Philippe Dusser – Secretary General EOA European Oilseed Alliance – reprezentant Francji, Juliusz Młodecki – Prezes KZPRiRB. 

Przed dyskusją pani prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda z IHAR Oddział w Poznaniu, przeprowadziła krótki wykład jako wprowadzenie do debaty – „Innowacje w wykorzystaniu śruty rzepakowej”. Pani Profesor na początek przedstawiła znaczenie białek zapasowych rzepaku – napiny i krucyferyny a następnie przeszła do przedstawienia możliwości wykorzystania białka na cele spożywcze. Białko rzepakowe może być wykorzystane do produkcji wyrobów piekarniczych, cukrowniczych, do wytwarzania różnych napojów, jako substytut nabiału jajek oraz jako składnik przy produkcji dressingów, sosów i dodatek smakowy. Białko z rzepaku może być wykorzystane nawet przy produkcji produktów pochodzenia mięsnego. W przemyśle istnieje również szeroka możliwość wykorzystania białka rzepakowego, m.in. do produkcji filtrów wodoodpornych, surfaktantów i plastików. Pani Profesor podkreślała też, że białko sojowe w dużym stopniu może zostać zastąpione białkiem rzepakowym, m.in. w żywieniu przeżuwaczy i starszych grup świń.

  Kolejny prelegent pan Adam Stępień – dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju zaprezentował temat „Biopaliwa jako kluczowy czynnik rozwoju i opłacalności uprawy rzepaku w Polsce i Unii Eurorpejskiej”. Przemysł olejarski w Polsce w ponad 60% pracuje na potrzeby produkcji biokomponentów do paliw oraz dostarcza na rynek duże ilości cennych komponentów paszowych w postaci śruty i makuchu. Warto mieć świadomość, że polski przemysł biopaliw jest nowoczesną branżą i trzecim producentem biodiesla w Europie, a roczny rekord produkcji tego paliwa w kraju wyniósł 850 tys. ton. Sam ten fakt powoduje, że wszelkie zmiany w prawie unijnym mające na celu zmniejszenie wykorzystania biopaliw pierwszej generacji (m.in. olej rzepakowy) uderzą w nasz przemysł, rolnictwo i rynek pracy.

 Podczas debaty wypracowano wspólnie wnioski:

1. Wzrost produkcji roślin białkowych w Polsce i Europie może być odpowiedzią rolnictwa na oczekiwania konsumentów preferujących produkty wolne od GMO. Ale dalszy rozwój ich upraw musi być wspierany poprzez prace hodowlane ukierunkowane na doskonalenie odmianowe.

2. Największym i najbardziej stabilnym źródłem białka paszowego wolnego od GMO jest obecnie w Polsce i Europie śruta rzepakowa.

3. Konieczna jest szersza promocja zastosowania śruty rzepakowej w żywieniu zwierząt, a także prace hodowlane w kierunku poprawy jej jakości żywieniowej.

4. Wielkość produkcji śruty rzepakowej jest ściśle związana z poziomem produkcji biodiesla. Wszelkie próby ograniczenia jego produkcji uderzają w skale podaży śruty rzepakowej, a tym samym otwierają rynek dla importu soi.

5. Wymóg zazielenienia spowodował wzrost produkcji roślin bobowatych (strączkowych) różnych gatunków przydatnych do uprawy w zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych. Jednakże istnieje potrzeba umożliwienia rolnikom dalszego stosowania środków ochrony roślin w przypadku gdy zbiory są przeznaczone jako surowiec paszowy (komponenty białkowe) w celu stymulowania wartości dodanej dla bilansu białka w UE.

6. W ostatnich 3 latach obserwujemy w Polsce i Europie obiecujące wyniki plonowania soi bez GMO. Niezbędne jest zatem wspieranie prac hodowlanych w kierunku wyhodowania oraz selekcji odmian dostosowanych do naszych warunków klimatycznych.

Do Minikowa przybyło dużo zainteresowanych rolników oraz doradców rolniczych. Podczas Dnia Rzepaku w Minikowie ponad 300 gospodarzy uprawiających rzepak ozimy mogli porozmawiać z czołowymi hodowcami tej rośliny oraz pod ich opieką oglądać różne odmiany na polach w SDOO w Chrząstowie.

Odmiany rzepaku ozimego zaprezentowały takie czołowe hodowle jak: HR Strzelce, HR Smolice, Euralis, Bayer, Rapool, Saatbau, Syngenta, KWS, Limagrain, ATR Agro Handel. Ponad to w Minikowie można było porozmawiać z serwisantami i przedstawicielami firm, które do zaoferowania mieli sprzęt do siewu precyzyjnego rzepaku oraz do zbioru. Były to firmy: Agro-Land, Agrolmet, Raitech, Inter-Vax, Dramiński. Warto również wspomnieć o firmach, które do zaoferowania mieli technologie ochrony oraz nawożenia rzepaku. Były to instytucje jak: Yara, Invigo, Intermag, Syngenta, Bayer, BASF, Fertical, PSP. Nie zabrakło również pasieki pszczelej państwa Kuś z Nakła, którzy oferowali miała miód rzepakowy.

Goście Eurorzepak 2017

Imię i nazwisko

Instytucja

Krzysztof Ardanowski

Poseł, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa
 Rozwoju Wsi

Bogusław Rzeźnicki

Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Iwona Gilewicz

Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda

Kierownik Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Oddział w Poznaniu

Prof. dr hab. Edward Gacek

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU)

Adam Stępień

Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

Wojciech Mojzesowicz

Przewodniczący  Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego

Juliusz Młodecki

Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Beata Kaliska

Dyrektor Stacji Doświadczalnej  Oceny Odmian w Chrząstowie

Ryszard Kierzek

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

Andrzej Kinderman

Wicestarosta Nakielski

Eugeniusz Taraska

Lechpol Sp. z o.o.

Karol Bujoczek

Redaktor naczelny czasopisma TopAgrar

Zofia Pucek

Prezes Zarządu Agro Profil

Phillippe Dusser

EOA European Oilseed Alliance – Francja

Dieter Bockey

UFOP Union zur Forderung von Oel und Protein Pflanzen – Niemcy

Matt Culley

NFU National Farmers Union – Anglia

Karolis Klikunas

Lithuanian Grain Growers Association – Litwa

Darius  Klikunas

Lithuanian Grain Growers Association – Litwa

Zigmas Aleksandravicius

Lithuanian Grain Growers Association – Litwa

Stanislav Vojtkievicius

Lithuanian Grain Growers Association – Litwa

 

Imprezę otwierają – Ryszard Kamiński, dyrektor KPODR i Juliusz Młodecki, prezes KZPRiRB

 prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda

Adam Stepień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

 

prowadzenie debaty – Karol Bujoczek, top agrar Polska

 

 

 

 Philippe Dusser Secretary General EOA European Oilseed Alliance – Francja

Bogusław Rzeźnicki Dyrektor  Departament Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW

 


Matt Culley Hampshire County Chairman NFU National Farmers Union – Anglia


 

Konferencja prasowa po debacie

Konferencja prasowa po debacie

Konferencja prasowa po debacie, goście z Litwy

 

 

 

Pole doświadczalne SDOO w Chrząstowie

Konferencja była zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

tekst: Adam Piszczek
foto: Jarosław Domiński
KPODR w Minikowie

 

Wyniki Konkursów „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” i Turnieju Powiatów

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

Laureaci regionalnego etapu XVII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”
na najlepszy produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną.

I. W kategorii produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego:

Podkategoria: produkty i przetwory mięsne

I nagroda:

Roman Olszewski

gmina Więcbork, powiat sępoleński

za kiełbasę słoikową domową z Suchorączka

 

Podkategoria: produkty mleczne

I nagroda:

Daniel Żurkowski

gmina Łabiszyn, powiat żniński

za Lody Cassate z Łabiszyna

 

I nagroda:

Gospodarstwo Rolne Ślesin sp. z o.o.

gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski

za ser Hrabiny 

 

Wyróżnienia w kategorii produkty zwierzęce:

Małgorzata Wesołowska

gmina Dobrcz, powiat bydgoski

za serek smażony Małgosi z Wudzynka

 

II. W kategorii produktów i przetworów pochodzenia roślinnego

Podkategoria: przetwory owocowe

I nagroda:

Małgorzata Górecka

gmina Cekcyn, powiat tucholski

za rajską konfiturę z Starego Sumina

 

Podkategoria: wyroby cukiernicze

I nagroda:

Agata Minda

gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski

za babę muślinową (inaczej zwaną Sakramentka) z Olszewki

 

I nagroda: 

Renata Dzik

gmina Dobre, powiat radziejowski

za kujawskie ciasto marchewkowe z Bronisława

 

Wyróżnienia w kategorii produkty i przetwory pochodzenia roślinnego:

Stowarzyszenie „Kuchnia pałucka” Krzysztof Leśniewski

gmina Barcin, powiat żniński   

za wiśnie w occie z Dąbrówki Barcińskiej       

 

Marlena Czajkowska

gmina Cekcyn, powiat tucholski

za domową kapustę kiszoną z kminkiem z Zalesia 

 

Mirosława Falkowska

gmina Lipno, powiat Lipno   

za szare ciastka z Popowa  

 

III. W katagorii napoje regionane:

Podkategoria: napoje alkoholowe

 

I nagroda:

Mieczysława Rosentreter

gmina Gostycyn, powiat tucholski

za Złoty trunek – koniak z Gostycyna

 

Wyróżnienia w kategorii napoje regionalne:

Katarzyny Rymarz „Makowe lato” – Herbaty Ziołowe Ręcznie Robione

gmina Dobrcz, powiat bydgoski

za „Leśną nimfę” – herbatę naturalną z Sienna

 

Elżbieta Weyna

gmina Gostycyn, powiat tucholski

za „Skarb białego lata” Czeremchówkę z Gostycyna

 

Katarzyna Malesa

gmina Tłuchowo, powiat lipnowski

za sok z owocu czarnego bzu z prądem z Tłuchowa

 

IV. Inne produkty regionalne:

I nagroda:

Grażyna Jędrzejewska

gmina Tłuchowo, powiat lipnowski    

za serokaszowiec z dynią z Tłuchowa

 

Wyróżnienia:

Halina Koch

gmina Iwiec, powiat tucholski

za pierogi grzybowe z Borów z Ostrowa

 

Perła 2017

Marzena Przytarska

gmina Gostycyn, powiat tucholski

za piołunówkę tucholską „Piorunówka” z Przyrowy

 

Aurelia Komorowska-Toporek

gmina Dobrcz, powiat bydgoski

za śliwki korzenne Aurelii z Kusowa 

 

Teresa Tuszyńska

gmina Osięciny, powiat radziejowski

za ser biały z Pułkownikowa 

 

Iwona Lorenc

gmina Osięciny, powiat radziejowski

za kujawskie powidła śliwkowe z Pieńk Kościelskich

 

 

NAJLEPSZA POTRAWA REGIONALNA:

Fundatorem nagród na "Najlepszą potrawę regionalną" była Agencja Rynku Rolnego

 

I miejsce      

Gospodarstwo Agroturystyczne Katarzyna i Patrycja Przybylska   
  Józefinka 31, 88-190 Barcin  
za pierogi z okrasą kaczą i cebulką oraz kaczkę faszerowaną          

 

II miejsce     

Siedlisko przy bukach 
Budy 18, 87-325 Bobrowo
za pasztet z gęsiną oraz królik w maślance z kaszą i karmelizowaną marchewką

 

III miejsce   

KGW w Okalewku
  za zupę grzybową na kwasie z kapusty kiszonej z kluskami ziemniaczanymi oraz pierogi z kapustą i grzybami

 

Perła 2017
Gospodarstwo Agroturystyczne Katarzyna i Patrycja Przybylska

 Józefinka 31, 88-190 Barcin 
za pierogi z okrasą kaczą i cebulką oraz kaczkę faszerowaną

 

 

 

„Turniej Powiatów”

14 maja odbyła się pierwsza edycja konkursu „Turniej Powiatów”. Spośród 19 powiatów naszego województwa zgłosiło się aż 15 – każdy reprezentowany przez drużynę składającą się
z przedstawiciela Starostwa Powiatowego, doradcy terenowego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz przynajmniej dwóch członków innych instytucji aktywnie wspierających środowisko wiejskie (KGW, LGD i inne).

Emocji nie brakowało. Każda drużyna zmierzyła się bowiem z wieloma zadaniami, po to aby wyłonić ten jeden, najlepszy w 2017 roku zespół.

I tak oto:

I miejsce w „Turnieju Powiatów” i  tytuł najlepszego powiatu zdobył POWIAT BYDGOSKI reprezentowany przez Andrzeja Kubiaka, Ewelinę Lewandowską, Jadwigę Modrzejewską, Iwonę Zaborowską, Bogumiłę Ziomkowską i Bożenę Misiak.

II miejsce zajął POWIAT TUCHOLSKI reprezentowany przez Mariannę Weilandt, Annę Kulesza, Zenobię Majkę, Dorotę Pestkę, Monika Przytarską i Józefa Przytarskiego.

III miejsce zajął POWIAT WĄBRZESKI reprezentowany przez Bożenę Szpryniecką, Annę Sobieską, Annę Janowską, Annę Turbak, Urszulę Chmielewską i Barbarę Krukowską.

 

Przyznano również nagrody indywidualne za najlepszy wynik w danej konkurencji:

Stoisko Powiatowe: Elżbieta Przekwas – powiat radziejowski

Kulinarny produkt regionalny: Urszula Nowakowska – powiat radziejowski

Rękodzieło: Karina Wroniecka – powiat toruński

Ze zdrowiem na Ty: Iwona Zaborowska – powiat bydgoski

Najdłuższa obierka: Ewa Kupska – powiat żniński

Ubijanie piany: Jadwiga Modrzejewska – powiat bydgoski

Test smaku: Anna Sobieska – powiat wąbrzeski

Test wiedzy: Joanna Seklecka-Tarka – powiat włocławski

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za dział i zapraszamy na  kolejne zmagania!

 

KARTA SUMY OCEN Turniej Powiatów

L.p.

Powiat

Stoisko powiatowe

Kulinarny produkt regionalny

Rękodzieło

Ze zdrowiem na Ty

Najdłuższa obierka

Test smaku

Ubijanie piany

Test wiedzy

Razem

1

BRODNICKI

8

9

13

11

14

4

8

16

83

2

BYDGOSKI

8,66

9,66

15,5

12

5

16

15

18

99,82

3

CHEŁMIŃSKI

6,66

0

14

9

10

4

4

0

47,66

4

TORUŃSKI

7,33

0

20

9

9

4

14

19

82,33

5

INOWROCŁAWSKI

6,33

10

15

8

2

4

10

18

73,33

6

MOGILEŃSKI

8

9,33

11

0

13

4

5

18

68,33

7

NAKIELSKI

7,33

10

10

11

8

16

0

18

80,33

8

RADZIEJOWSKI

13,33

14

3

8

1

8

9

18

74,33

9

RYPIŃSKI

6,66

11,33

9

9

12

8

11

17

83,99

10

SĘPOLEŃSKI

6,66

11,33

19

10

11

8

3

18

86,99

11

ŚWIECKI

10

12,33

17

7

3

4

6

18

77,33

12

TUCHOLSKI

12,33

13,33

15,5

9

7

8

7

16

88,16

13

WĄBRZESKI

6,66

12,66

5,5

10

6

16

13

18

87,82

14

WŁOCŁAWSKI

9,33

12

10,5

7

4

8

12

19

81,83

15

ŻNIŃSKI

8,66

8,33

10

10

15

12

2

19

84,99

 

 

 


 

LATO NA WSI – 13-14 maja

LATO na WSI – Święto smaku i Tradycji 

Ponad 250 wystawców, 25 tysięcy zwiedzających, wielka wystawa ogrodnicza, twórczość ludowa, pokazy kulinarne, wystawy i konkursy – to wszystko było na Targach Turystyczno-Ogrodniczych LATO NA WSI Święto Smaku i Tradycji w Minikowie. Kto nie był – niech żałuje.

 Dobre,

 lepsze,

 Kujawsko – Pomorskie

Jedenastoletni Józio składa latawca. Do Minikowa dotarł aż spod Warszawy, dokładnie z Lipkowa. – Przyjechałem z rodzicami i psem samoyedem. Mama i tata są na wystawie psów a ja się nudziłem, więc przyszedłem tutaj i wziąłem się za składanie latawca.

Na minikowskiej imprezie Lato na Wsi nikt nie miał prawa się nudzić. Atrakcji było tak dużo, że każdy znalazł coś dla siebie. O tym co wybrać, na bieżąco ze sceny podpowiadała niestrudzona konferansjerka Marta Adamowicz. A było w czym wybierać – pokazy, konkursy, badania profilaktyczne, porady dietetyków, panele dyskusyjne. Do tego wystawy zwierząt – Szpiców i Psów Ras Pierwotnych, obok nich – kuców, alpak i królików. Na stoiskach ogrodniczych można było się zaopatrzyć we wszystko co potrzebne w ogrodzie.

– Kupiliśmy sadzonki i cebulki – mówi pan Jakub, który na Lato na Wsi przyjechał wraz z żoną i córeczką Marysią z Bydgoszczy. – My z żoną przyjeżdżamy tutaj od kilku lat, natomiast Marysia z racji wieku – ma półtora roczku – jest pierwszy raz w Minikowie, ale na pewno nie ostatni, bo nie można jej było oderwać od zwierzaków. Dla nas ta impreza to przede wszystkim mile spędzony czas z rodziną.

 Targi  w Minikowie odwiedziło wielu znamienitych gości, wśród nich poseł Jan Krzysztof Ardanowski. Parlamentarzysta chwalił kultywowanie tradycji  kulinarnych w małych ojczyznach.

Produkcja regionalnej żywności tradycyjnej ma ogromne znaczenie. Taką właśnie żywność na swoich stoiskach promowało wielu lokalnych wytwórców. Pan Przemysław Bochat z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. – Teraz panuje w Polsce moda na zdrowe odżywianie – pewnie dlatego nasze stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem. W Minikowie wystawiamy się od dawna i nie mamy powodu, żeby to zmieniać.

Bardzo dużo działo się w hali widowiskowej – dzieci sprawdzały swoje talenta w warsztatach plastycznych i kulinarnych, a dorośli na Wyspie Zdrowia dowiadywali się, co muszą zmienić w swojej diecie i trybie życia, żeby znowu być zwinnym i gibkim. Wszyscy natomiast żywiołowo dopingowali uczestników Turnieju Powiatów, zmagających się z rywalami w pomysłowych ośmiu konkurencjach. Jedną z głównych konkurencji  było haftowanie loga. Dokonano degustacji drobiowego produktu regionalnego. Oceniano sposób jego prezentacji, walory smakowe oraz związek z regionem. Rywalizowano również w wyprodukowaniu najdłuższej obierki z jabłka czy biciu piany na czas. Po zażartej walce i dogrywce, zasłużenie wygrała mocna ekipa z powiatu bydgoskiego.

Przesłaniem minikowskiego Lata na Wsi jest promocja regionu kujawsko-pomorskiego z wyszczególnieniem jego kulinarnego dziedzictwa. Ideę tę poparła Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, sponsorując część wydarzeń imprezy. – Możemy to robić dzięki Funduszowi Promocji Mięsa Drobiowego – twierdzi prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj – pan Roman Wiśniewski. – Naszym głównym hasłem promocyjnym jest „Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole.” Inwestujemy w młodzież, bo młodzież to przyszłość, również ta konsumencka. W Minikowie jesteśmy po raz pierwszy i traktujemy to jako początek naszej współpracy z ODR-em. Mamy skalę porównawczą, bo działamy w różnych województwach, więc możemy obiektywnie stwierdzić, że w Minikowie jest bardzo dobra organizacja. Na tej imprezie wszystko zagrało.

Nagrody wszystkim tym, którzy na to zasłużyli wręczał dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie – pan Ryszard Kamiński. Natomiast wszyscy uczestnicy Lata na Wsi dostali nagrodę od aury, która obdarowała nas pięknym słońcem. A więc do smacznego zobaczenia w przyszłym roku.

 

                                                                                                                                                                                                                                         Piotr Kociorski

                                                                                   

Tak relacjonuje naszą imprezę Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj 

Zajrzyj na stronę https://www.hodowcydrobiu.pl/

 

A poniżej fotorelacja z imprezy.

 

SOBOTA 13 maja

Marta Adamowicz otwiera imprezę.

Konferencja – Hodowla Alpak w Polsce

 

 

 

Konferencja – Hodowla Alpak w Polsce

 

 

Konferencja – Hodowla Alpak w Polsce

Konferencja – Hodowla Alpak w Polsce

Konferencja – Hodowla Alpak w Polsce

Konferencja – Hodowla Alpak w Polsce

 

Tereny Wystawy

 

 

 

 

 

Impreza plenerowa Kurczak w domu i w szkole nie tylko w rosole

 

 

Impreza plenerowa Kurczak w domu i w szkole nie tylko w rosole

 

 

Impreza plenerowa Kurczak w domu i w szkole nie tylko w rosole

 

 

Impreza plenerowa Kurczak w domu i w szkole nie tylko w rosole

 

 

Wyspa zdrowia

 

 

Wyspa zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa zwierząt

 

 

Wystawa zwierząt

 

 

Wystawa zwierząt

 

 

Wystawa zwierząt

 

 

Wystawa zwierząt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godz. 11-12 Panel dyskusyjny – walory dietetyczne drobiu

 

 

Panel dyskusyjny – walory dietetyczne drobiu

 

 

Panel dyskusyjny – walory dietetyczne drobiu

 

 

Panel dyskusyjny – walory dietetyczne drobiu

 

 

Panel dyskusyjny – walory dietetyczne drobiu

 

 

 

 

 

 

godz. 12-13.30 hala wystawowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot: Jarosław Domiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Jarosław Domiński, Anna Mońko

więcej zdjęć TUTAJ

 

Fotorelacja z drugiego dnia imprezy.

Oficjalne otwarcie Wystawy – godz. 10.30

Dyrektor KPODR – Ryszard Kamiński

Poseł na Sejm – Jan Krzysztof Ardanowski

Starosta Nakielski – Tomasz Miłowski

Na targach

Krajowa Wystawa Szpiców i Psów Ras Pierwotnych

Krajowa Wystawa Szpiców i Psów Ras Pierwotnych

Rajd rowerowy zawitał do Minikowa

Turniej Powiatów – przed pierwszą konkurencją

Artur Moroz – prezentuje kurczaka pod różną postacią

Turniej Powiatów – Konkurs na najdłuższą obierkę

Turniej Powiatów – Konkurs na najdłuższą obierkę

Turniej Powiatów – Konkurs na najdłuższą obierkę

Turniej Powiatów – Konkurs na najdłuższą obierkę

Turniej Powiatów – Konkurs na najdłuższą obierkę

 

Krajowa Wystawa Szpiców i Psów Ras Pierwotnych

Krajowa Wystawa Szpiców i Psów Ras Pierwotnych

Krajowa Wystawa Szpiców i Psów Ras Pierwotnych

Wystawa alpak

 

 

A po południu nagrody…..


Laureaci konkursu "Bezpieczne gospodarstwo Rolne


Laureaci konkursu hodowców wieprzowiny organizowanego przez POLSUS

Wyróżnieni hodowcy I Regionalnej Wystawy Królików Hodowlanych

Hodowcy alpak

Laureaci konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwio"

Laureaci konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwio"

Laureaci konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwio"

Laureaci konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwio"

Laureaci konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwio"

Laureaci konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwio"

Laureaci Turnieju Powiatów

Laureaci Turnieju Powiatów

 

fot: Jarosław Domiński

 

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ TUTAJ

Jarmark Wielkanocny w Przysieku

Wielka impreza przed Wielkanocą

Co roku kupujemy coraz większą palmę – zdradza nam Wojciech Świtalski, który na jarmark do Przysieka przyjechał wraz ze swoją rodziną z Brzozówki. Pan Wojciech miał w czym wybierać, gdyż palm wszelkich kolorów i wielkości było na Jarmarku Wielkanocnym w Przysieku zatrzęsienie. Podobnie zresztą jak innych atrybutów Świąt Wielkanocnych – pisanek, koszyczków, baranków i zajączków. Nie brakowało też swojskiej żywności – wędliniarskich rarytasów z Podlasia i chleba od babci Reginy.

Dla osób chcących samodzielnie wykonać świąteczne dekoracje Małgorzata Kowalska z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grudziądzu przez godzinę pokazywała, jak należy to robić. Kompozycje kwiatów, pisanek, kolorowych wstążek oprawionych szkłem urzekały swoją urodą pokaźne grono słuchaczy. – Inspiracje czerpię z najnowszych trendów florystycznych – mówi pani Małgorzata. – Swoją wiedzą dzielę się z wszystkimi chętnymi na imprezach okolicznościowych, a także szkoleniach organizowanych w naszym regionie.

Dużym zainteresowaniem zwiedzających przysiecki festyn cieszyło się stoisko z ręcznie malowanymi tkaninami, a także kawałkami starego drewna pokrytego klimatycznymi malunkami. Sprawczynią tych małych arcydzieł jest Stanisława Kardas z Łubianki, na co dzień nauczycielka wychowania plastycznego. – W Przysieku wystawiam co roku, trochę sprzedaję, trochę się promuję, ale najważniejszy dla mnie jest klimat jarmarku. Ludzie są w nastroju przedświątecznym, bardzo przyjaźni. Najczęściej pytają mnie o szczegóły techniki farbowania tkanin i o farby, których używam do malowania drewna. W przyszłym roku też przyjadę do Przysieka z moimi pracami.

Do Przysieka przyjeżdżają wystawcy nie tylko z najbliższych okolic. Jarosław Griniuk przybył z Ukrainy – sprzedaje bluzki w czerwone maki, chałwę, noże do szatkowania kapusty. Jak mówi – wszystko przywiezione z Ukrainy. Chwali sobie współpracę z Polakami i przysiecki jarmark.

W przerwach między zwiedzaniem i zakupami goście jarmarku odprężali się słuchając i podziwiając regionalne kapele, które pięknie wszystkim przygrywały. Jak co roku, nie zawiedli „Kruszynioki” z Kruszyna na Kujawach oraz „Harmonia” z Wiejskiego Domu Kultury w Górsku. To, że „Kruszynioki” są z Kujaw, łatwo rozpoznać po strojach ludowych, w których dominującym kolorem jest niebieski. Wśród śpiewających kruszynianek dużo było młodych dziewczyn, co dobrze wróży na przyszłość kapeli, no i nam – wdzięcznym słuchaczom.

Na festynie oprócz świątecznych zakupów można też było sporo dowiedzieć się o wielkanocnych obrzędach i zwyczajach.

W ciągu całej imprezy w Przysieku przewinęło się co najmniej dwa tysiące osób, dla których swoje stoiska otworzyło blisko stu wystawców. Zwiedzający chwalili pogodę, a także dobrą organizację. Nad zdrowiem zwiedzających przez cały czas czuwał personel ambulansu medycznego – na szczęście bezrobotny.

Wierzymy, że równie udany będzie przyszłoroczny jubileuszowy, bo już dziesiąty, Jarmark Wielkanocny w Przysieku. Już dziś serdecznie zapraszamy.

Piotr Kociorski
fot. Marek Rząsa

 

Zmiany w podatku VAT

W lutym i marcu 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Przysieku i Zarzeczewie odbyły się szkolenia pt. „Zmiany w podatku VAT – nowe zasady rozliczeń w 2017 r.”

Organizatorem szkoleń był Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym.

Wykładowcami były Marzena Ryterska-Chyła Główny specjalista ds. podatków oraz Marta Knop-KołodziejSpecjalista ds. podatków i ubezpieczeń KPODR w Minikowie.

 

Marzena Ryterska-Chyła Główny specjalista ds. podatków

Marzena Ryterska-Chyła, Główny specjalista ds. podatków.

 Łącznie odbyło się 5 szkoleń, w których udział wzięło 276 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Celem szkoleń było przedstawienie uczestnikom najnowszych zmian w podatku od towarów i usług oraz utrwalenie dotychczasowej wiedzy dotyczącej rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych. W trakcie zajęć omówiono szczegółowo następujące zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.:

  • Zwolnienie podmiotowe z VAT

  • Odwrotne obciążenie w usługach branży budowlanej

  • Odmowa rejestracji na VAT i wykreślenie z rejestru podatników VAT  czytaj więcej…

  • Zmiany w przepisach o deklaracjach VAT czytaj więcej…

  • Zwrot VAT w terminie przyspieszonym

  • Zmiana sposobu odliczania kwot podatku należnego

  • Nowa „sankcja VAT” – 30% i 100%. czytaj więcej…

  • Likwidacja kwartalnego rozliczania podatku VAT przez niektóre podmioty czytaj więcej…

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczególnie tych osób, które samodzielnie rozliczają podatek VAT. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość zadawania pytań wykładowcom i uzyskania wyjaśnień w indywidualnych sprawach.

Do pobrania prezentacja PDF:   Zmiany VAT 2017

Marzena Ryterska-Chyła

KPODR w Minikowie

Dni Przedsiębiorcy Rolnego

Decyzje innowacyjnych rolników w obecnych warunkach rynkowych stanowiły temat przewodni międzynarodowej konferencji organizowanej już po raz trzynasty przez Centrum Doradztwa Rolniczego i Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) we współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego z województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Spotkanie odbyło się 8-9 marca w centrum kongresowym IOR-PIB w Poznaniu.

Na wstępie najważniejsze uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju gospodarki światowej i wyzwania przed jakim stoi handel międzynarodowy przedstawił prof. Andrzej Kowalski z IERiGŻ-PIB w Warszawie. Chociaż ekonomiści nie zdążyli jeszcze przekonująco wyjaśnić kryzysu finansowego z minionych lat, już stajemy przed nowymi wyzwaniami: natężeniem migracji na skalę dotąd nie spotykaną, depopulacją bogatej północy i ekspansją ludnościową biednego południa, skrajną polaryzacją dochodów i bogactwa, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych i zakłócaniem naturalnych cykli obiegu materii i reprodukcji środowiska oraz ocieplania klimatu. Rośnie ryzyko rynkowe i przyrodnicze produkcji rolniczej i nieprzewidywalność współczesnego świata.

Następnie rolnicy, przedsiębiorcy, doradcy, eksperci i przedstawiciele nauki dyskutowali w grup tematycznych, a punktem wyjścia do debaty były prezentacje zamysłów inwestycyjnych wybranych gospodarstw rolników z Polski i Niemiec. Omawiano zagadnienia związane z produkcją i uwarunkowaniami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi prowadzenia działalności rolniczej. Tematami wiodącymi dla poszczególnych grup panelowych były:

−  Innowacje w produkcji roślinnej, uproszczone technologie uprawy, precyzyjne nawożenie, zrównoważone rolnictwo.

−  Innowacyjne aspekty w chowie trzody chlewnej.

−  Innowacje w produkcji pasz i żywieniu bydła mlecznego. Optymalizacja kosztów produkcji mleka.

Rolnicy z Niemiec wskazywali na ograniczenia rozwoju gospodarstw rolniczych: brak dostępu do ziemi, trudności z zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych oraz narastanie ograniczeń środowiskowych. Bariery społeczne obrazowo opisywali następująco: Rolnicy niemieccy przeszli długą drogę, doskonaląc metody produkcji, poprawiając jej jakość i dbałość o zwierzęta i środowisko. A przede wszystkim zwiększali wydajność ziemi i pracy, zapewniając konsumentom dostęp do taniej żywności. Na tę długą wędrówkę nie zabraliśmy jednak społeczeństwa, które niedoinformowane, skłonne jest obwiniać rolników o wiele niekorzystnych efektów zewnętrznych, a jednocześnie nie dostrzega ich wkładu w produkcję dóbr publicznych.

Doświadczenia polskich rolników są podobne, coraz częściej natrafiają w swoich działaniach na opór sąsiadów, którym towarzystwo gospodarstw rolniczych prowadzących profesjonalną produkcję przeszkadza. Wymiana poglądów pozwalała też na sformułowanie przypuszczenia, że przy podobnych wymaganiach dobrostanu zwierząt i środowiskowych wynikających z WPR Unii Europejskiej względem produkcji w Niemczech i Polsce, u nas ich egzekwowanie jest „łagodne”. Co będzie, gdy tolerancja zacznie maleć?

Dodatkowe źródła dochodu w gospodarstwie – szanse i ograniczenia to temat przewodni panelu dyskusyjnego w drugim dniu konferencji. Redaktor naczelny TopAgrar Polska,  Karol Bujoczek  oraz zaproszeni prelegenci rozmawiali na temat sposobów zwiększenia rentowności w produkcji rolniczej poprzez wprowadzanie alternatywnych źródeł dochodu oraz innowacji w gospodarstwie rolnym. Rolnicy z Niemiec oceniali, że tak modne do niedawna biogazownie rolnicze nie dają dobrych efektów ekonomicznych, a jedynym ich uzasadnieniem jest konieczność zagospodarowanie odchodów zwierzęcych przy bardzo dużej skali produkcji. Lepsze efekty ekonomiczne zapewniają ogniwa fotowoltaiczne. Również perspektywy produkcji ekologicznej oceniali jako ograniczone. W ich subiektywnej ocenie produkcja ta nawet w bogatych Niemczech ma bardzo mały udział w rynku (1,0-1,5%) i jest duża konkurencja ze strony importu, m. in. z Polski[1]. Te segmenty produkcji były atrakcyjne ekonomicznie dla rolników przy programach wsparcia, a gdy społeczna gotowość dopłacania ustaje, stają się nieopłacalne.

Dni Przedsiębiorcy Rolnego stanowią doskonałe miejsce wymiany informacji, doświadczeń, ale przede wszystkim dyskusji rolników, doradców i przedstawicieli nauki na tematy związane z prowadzeniem działalności rolniczej w zmieniających się warunkach rynkowych. Kujawsko-Pomorskie reprezentowali rolnicy: Jerzy i Grzegorz Fik z Czewujewa (produkcja trzody chlewnej), Maciej Czajkowski z Sokołowa (produkcja roślinna i maszyny do uprawy pasowej) oraz Roman i Piotr Przybysz z Konecka (produkcja mleka). Ich prezentacje spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. W imieniu wszystkich uczestników konferencji i swoim własnym bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, zaangażowanie i gotowość podzielenia się doświadczeniami  na XIII DPR w Poznaniu. Mam nadzieję, że udało się też Państwu skorzystać z inspiracji, przemyśleń uczestników spotkania. Bardzo dziękujemy za wspólną pracę.

 

Tadeusz Sobczyński
KPODR w Minikowie

foto:
Alicja Zygmanowska
Agnieszka Leitgeber-Graczyk
CDR w Brwinowie

 


[1] Najnowszy raport na ten temat został zaprezentowany na targach ekologicznych BIOFACH w Norymberdze w lutym br. – informuje Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMM/FAPA) monitorująca zagraniczne rynki rolne. Wiodącym rynkiem produktów ekologicznych były Stany Zjednoczone, jego wartość szacowano na prawie 36 mld euro. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy z rynkiem o wartości 8,6 mld euro; Francja – 5,5 mld euro oraz Chiny – 4,7 mld euro. Największe spożycie produktów ekologicznych na osobę zanotowano tradycyjnie w Szwajcarii – 262 euro, Danii – 191 euro oraz Szwecji – 177 euro. Dania miała też największy udział produktów ekologicznych w rynku spożywczym, tj. 8,4 proc.

 

Rolniczy Handel Detaliczny

30 marca 2017 roku w Minikowie odbyła się konferencja dot. Rolniczego Handlu Detalicznego. Wśród prelegentów byli:  

– przedstawiciel KPODR – Pan Piotr Sawa, kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

– przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – Pan Waldemar Sieńko, Wojewódzki Inspektor WIJHARS Bydgoszcz

– przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii – Pani Violetta Gałązka-Kowalczyk, Starszy Inspektor Weterynaryjny ds bezpieczeństwa żywności

– przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – Pani mgr inż. Angelika Drab-Rybczyńska

– przedstawiciel Urzędu Skarbowego – Pan Wojciech Kiedrowicz

 

Program konferencji (pdf)

Konferencję uroczyście otworzył Pan Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Witając gości, podkreślił, że konferencja ta jest doskonałą okazją do dyskusji na temat ułatwienia zasad sprzedaży dla rolników przetwarzających produkty z własnego gospodarstwa. W problematykę wystąpień konferencyjnych wprowadził Pan Piotr Sawa kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przedstawił podstawowe założenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.  Tematem przewodnim pozostałych wystąpień były zasady bezpieczeństwa żywności, oznakowania produktów oraz związane z opodatkowaniem obowiązujące rolników w zakresie rolniczego handlu detalicznego. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie wzięło udział ponad 80 osób. Dyskusjom nie było końca.

Prezentacje wykładowców do pobrania:

– Przyklady etykiet na produkty spozywcze

– rhd konferencja.pptx

– Sanepid

– weterynaria

– Znakowanie zywnosci wprowadzanej do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego

 

25 lat pszczołowania w Przysieku

Forum Pszczelarzy w Przysieku ma już 25 lat! W sobotę 25 marca od samego rana wokół budynku oddziału KPODR wrzało jak w ulu. Na jubileusz przyjechała rekordowa liczba około 1700 osób, bo uczestnictwo w forum jest naprawdę wielkim świętem pszczelarzy z północnej i środkowej Polski.

Jubileuszowe forum pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego było zorganizowane jak co roku przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu i KPODR Oddział w Przysieku. Tuż po otwarciu konferencji uhonorowano inicjatorów tych pszczelich spotkań 25 lat temu. Jednym z nich był pracownik ówczesnego ODR w Przysieku i jednocześnie pszczelarz, Mieczysław Misiaszek. Otrzymał on najwyższe honorowe wyróżnienie nadawane przez Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego za szczególne zasługi w rozwoju pszczelarstwa – statuetkę księdza dr Jana Dzierżona. Dzisiaj można jednoznacznie stwierdzić, że pan Mieczysław wraz z ówczesnym dyrektorem ODR Andrzejem Hornowskim mieli intuicję, że takie forum jest bardzo potrzebne środowisku pszczelarskiemu. Początki nie były łatwe, jednak patrząc po 25 latach na tłumy pszczelarzy ze znacznej połaci kraju można stwierdzić, że tego typu specjalistyczne spotkania mocno łączą brać pszczelarską i pozwalają na wymianę doświadczeń. Dlatego statuetkę ufundowaną przez RZP w Toruniu z okazji 25-lecia Forum Pszczelarzy otrzymali m.in. jego inicjatorzy – Andrzej Hornowski i Mieczysław Misiaszek.

Poza wystąpieniami dotyczącymi jubileuszu uczestnicy forum wysłuchali również dwóch interesujących wykładów. Pierwszy z nich, zatytułowany „Jak mieć zdrowe pszczoły”, wygłosił Igor Pawłyk, mistrz pszczelarski z Niepołomic. Stwierdził on, że bez pomocy człowieka pszczoły skutecznie broniły się przed patogenami przez 200 milionów lat. Dopiero nasza ingerencja zagraża im wyginięciem – nie tylko przez degradację i zanieczyszczanie środowiska, ale także przez nadmierne faszerowanie rodzin pszczelich różnymi lekami, w tym antybiotykami. Postępowanie takie niszczy naturalną odporność owadów.

Drugim wykładowcą był pszczelarz z Czech – Miroslav Sedlacek, który mówił o racjonalizacjach w gospodarstwie pasiecznym na podstawie własnych doświadczeń. Opowiadał barwnie o historii swojej pasieki, o najlepszym ulu, zasadach prowadzenia rodzin pszczelich oraz o tym, jak pozyskuje miód, pyłek kwiatowy i wosk pszczeli.

Na zakończenie forum głos zabrał nowo wybrany prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego – Waldemar Kudła, który omówił obecną sytuację pszczelarstwa, między innymi zagrożenia rodzin pszczelich warrozą i środkami ochrony roślin. Następnie odpowiadał na pytania pszczelarzy zadawane z sali.

Towarzyszący konferencji początkowo niewielki kiermasz przez dwadzieścia pięć lat przekształcił się w całkiem spore targi pszczelarskie. W tym roku prezentowało się 51 firm. Najczęściej kupowano ule, miodarki, etykiety, środki przeciw warrozie, węzę pszczelą, izolatory, ubrania pasieczne, czasopisma fachowe i rośliny miododajne. Forum Pszczelarskie w tym historycznym momencie było wzbogacone o wystawę zdjęć i zaproszeń wykonywanych przez lata istnienia imprezy. Wielokrotni bywalcy mogli się na tych fotografiach odnaleźć.

 

Maria Sikora
fot. Marek Rząsa