Relacje

Konkurs na Najlepsze wydawnictwo WODR 2016 – rozstrzygnięty

XXV edycja konkursu „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w 2016 r.” została rozstrzygnięta. Nagrody laureatom oraz nagrodę i wyróżnienia instytutom badawczym resortu rolnictwa za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych wręczył 6 grudnia br. podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki gratuluje wyróżnionym

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki gratuluje wyróżnionym

Konkurs „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” w roku bieżącym odbył się po raz XXV. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu. Z tego względu, wszystkie redakcje ODR otrzymały pamiątkowe puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wystąpieniach podkreślano, że organizacja konkursu przyczyniła się do podniesienia poziomu merytorycznego drukowanych artykułów oraz poziomu edytorskiego czasopism i wydawnictw ODR. W bieżącej edycji I miejsce zajęła redakcja czasopisma pt. „Lubelskie Aktualności Rolnicze” wydawanego przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Dwa równorzędne drugie miejsca przyznano redakcji czasopisma; „Wieś Kujawsko-Pomorska” wydawanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i redakcji czasopisma „Twój Doradca Rolniczy Rynek” wydawanego przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. III miejsce zajęła redakcja czasopisma „Bieżące Informacje” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Przyznano również 5 wyróżnień redakcjom następujących czasopism:

„Aktualności Rolnicze” wydawca: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, „Wiadomości Rolnicze” wydawca: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, „Doradca” wydawca: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, „Pomorskie Wieści Rolnicze” wydawca: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, „Śląskie Aktualności Rolnicze” wydawca: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

W kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna” przyznano nagrodę za publikację pt. „Nasadzenia ozdobne w wiejskich ogrodach przydomowych” Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki wręczył również nagrody i wyróżnienia instytutom badawczym resortu rolnictwa za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych. Nagrodę i okolicznościową statuetkę otrzymał zespół badawczy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB za opracowanie tematu badawczego pt. „Wdrożenia selekcji markerami molekularnymi do hodowli ziemniaków odpornych na zarazę ziemniaka”. Ponadto przyznano trzy wyróżnienia dla 3 zespołów badawczych z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB za zrealizowanie następujących projektów badawczych:

  • „Badania nad wpływem różnych praktyk rolniczych na różnorodność biologiczną na użytkach rolnych oraz promocja systemów rolniczych sprzyjających jej ochronie”,
  • „Opracowanie i wdrażanie konserwujących systemów uprawy roli w warunkach glebowo-klimatycznych Polski”,
  • „Upowszechnianie, wdrażanie i ocena stopnia realizacji zasad integrowanej ochrony i produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych w Polsce”.

Podsumowując uroczystość, wiceminister Zarudzki podkreślił ważną rolę czasopism ODR w transferze wiedzy, innowacji i upowszechnianiu wyników badań naukowych w praktyce rolniczej. Zachęcił do publikowania artykułów we współpracy z instytutami badawczymi resortu rolnictwa, w tym prezentujących prace badawcze, nagrodzone w roku 2017.

 

Wiceminister Ryszard Zarudzki z przedstawicielami wydawnictw, które otrzymały wyróżnienia

 

 

Wiceminister Ryszard Zarudzki z przedstawicielami Instytutów, które otrzymały wyróżnienia

 

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas wręczania nagród

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

https://www.minrol.gov.pl

KONKURS KULINARNY – IV DZIEŃ – finał

 

 

   

 

Konkurs kulinarny

Sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego

 

8 grudnia, Minikowo,

Centrum Dziedzictwa Kulinarnego

 

W finale brały udział  drużyny:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
Dominika Nickel, Dominika Mrotek, Patryk Słoma

Zespół Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim
Joanna Leszczyńska, Oliwia Słomińska, Aleksandra Pokora 

Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie
Paulina Nowatkowska, Magdalena Szarszewska, Krystian Paradowski

 

Ostateczna klasyfikacja

I miejsce
Zespół Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim
Joanna Leszczyńska, Oliwia Słomińska, Aleksandra Pokora 

II miejsce
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
Dominika Nickel, Dominika Mrotek, Patryk Słoma

III miejsce
Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie
Paulina Nowatkowska, Magdalena Szarszewska, Krystian Paradowski

 

Tu możesz posłuchać  wywiadów p. Zbigniew Borka z Radia Nakło z sędziami, uczestnikami i organizatorami konkursu 

 

Relacja TVP Bydgoszcz

 

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów na kulinarnej ścieżce.

 

Relacja, zdjęcia: Jarosław Domiński

 

 

 

 

KONKURS KULINARNY – III DZIEŃ

 

 

   

 

Konkurs kulinarny

Sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego

 

6 grudnia, Minikowo,

Centrum Dziedzictwa Kulinarnego

 

Drużyny:

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
Dominika Małkiewicz, Martyna Lemańska, Julia Rutkowska

Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie
Paulina Nowatkowska, Magdalena Szarszewska, Krystian Paradowski

Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie
Roksana Batkowska, Monika Kaleta, Tomasz Kozakowski

 

Potrawy konkursowe

Zupa z kurczaka i warzyw

Danie główne
 Pierś kurczaka faszerowana serem pleśniowym i pomidorami suszonymi
Makaron z pesto

Relacja, zdjęcia: Jarosław Domiński

 

 


 

Finały w piątek

Lista finalistów na stronie jutro rano (7 grudnia)

Jak legalnie zatrudnić pracownika – cudzoziemca w rolnictwie?

                        

27 października 2017 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się szkolenie pt. „Jak legalnie zatrudnić pracownika – cudzoziemca w rolnictwie”. Organizatorem był Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Łącznie wzięło w nim udział 70 osób, w tym osoby prowadzące gospodarstwo rolne i doradcy z województwa kujawsko-pomorskiego. Wszystkich obecnych przywitała Dyrektor KPODR Lidia Lewandowska. Po przedstawieniu programu, odbył się cykl wykładów, w których omówiono następujące zagadnienia:

Katarzyna Albrychiewicz – Inspektor Wojewódzki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy omówiła procedurę wydawania Karty Pobytu oraz braki formalne w składanych wnioskach. Przedstawiła również najważniejsze akty prawne dotyczące cudzoziemców oraz informacje o zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę. Poinformowała o zasadach postępowania administracyjnego m.in. jak ustanowić pełnomocnika ds. doręczeń. Na zakończenie dodała, że planując zatrudnić cudzoziemca należy wziąć pod uwagę czas oczekiwania na zezwolenie, tak, aby nie świadczył on nielegalnie pracy podczas toczącej się procedury.

Agnieszka Dobrodziej – Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu w Bydgoszczy przedstawiła uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli cudzoziemców. Wymieniła Konsulaty Generalne RP na Ukrainie oraz cele i typy wiz wydawanych do Polski. Zaznaczyła, że karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym tożsamość. Wspomniała o nowych zezwoleniach na pracę sezonową po zmianach od 1.01.2018 r., które mają na celu: wdrożenie dyrektywy, uszczelnienie procedury i wprowadzenie spójnych zasad w zakresie dostępu do rynku pracy.

Agnieszka Dobrodziej - Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu

Agnieszka Dobrodziej – Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu w Bydgoszczy

 

Rafał Przybylak – kierownik Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem oraz Edyta Orlewska – Ekspert Skarbowy z Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy zaprezentowali nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy m.in. opodatkowanie dochodu uzyskanego przez cudzoziemców w sprawie uniknięcia podwójnego opodatkowania. Przedstawili zasady wypełniania NIP-7, PIT-4R, PIT-11 i PIT-8AR. Krótko scharakteryzowali rodzaje umów o pracę. Szerzej omówili zagadnienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Na koniec zaznaczyli kto jest płatnikiem podatku dochodowego w przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni przez Agencję Pracy Tymczasowej.

Edyta Orlewska – Ekspert Skarbowy z Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

  • „Sukcesja – skuteczna strategia zabezpieczenia firmy i rodziny przed skutkami zdarzeń losowych”

Marcin Radomski – Radca Prawny z Kancelarii Radców Prawnych EURO-LEX Radomski i Wspólnicy Sp. j. wprowadził uczestników w prawo spadkowe. Wyjaśnił sposób i procedury związane z dziedziczeniem gospodarstwa rolnego. Wymienił kilka istotnych elementów, o których należy pamiętać sporządzając testament. Wytłumaczył czym jest dziedziczenie ustawowe. W innowacyjny sposób przedstawił kolejność osób uprawnionych do majątku z mocy ustawy w zależności od stopnia pokrewieństwa, ale także gdy majątek zostanie zapisany osobie spoza grona rodziny.

Marzena Ryterska-Chyła – Główny Specjalista ds. Podatków z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie poinformowała, że podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Przedsiębiorcy nie będą już mogli dobrowolnie decydować czy deklaracje będą składane papierowo czy elektronicznie. Natomiast swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny.

Marzena Ryterska-Chyła – Główny Specjalista ds. Podatków KPODR w Minikowie

 

Paulina Cholewińska
KPODR w Minikowie

Konkurs kulinarny – II dzień

 

 

   

 

Konkurs kulinarny

Sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego

 

5 grudnia, Minikowo,

Centrum Dziedzictwa Kulinarnego

 

Drużyny:

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach
Karolina Firek, Aleksandra Fydrych, Daria Filipek

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
Tobiasz Domaszek, Sebastian Werry, Jacek Powalisz

Zespół Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim
Joanna Leszczyńska, Oliwia Słomińska, Aleksandra Pokora 

 

Potrawy konkursowe
Zupa – krem z dyni na wywarze drobiowym

Danie główne
      Konfitowane udo z kurczaka
Zestaw surówek
Pure ziemniaczane

 

Relacja, zdjęcia: Jarosław Domiński

 


 

Konkurs kulinarny – I dzień

     

   

 

   

 

 

 

Konkurs kulinarny

Sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego

 

4 grudnia, Minikowo,

Centrum Dziedzictwa Kulinarnego

 

Komisja Konkursowa

Walentyna  Jałocha 

Międzynarodowy juror kulinarny, znana także z programu "Europa da się lubić".

 

Wojciech Grześkowiak

 Szef kuchni Pałacu w Lubostroniu. Jest współorganizatorem licznych konkursów kulinarnych, m.in. Festiwalu Kuchni Pałuckiej.
Jego pasją jest kuchnia regionalna i staropolska.
Gastronomią zajmuje się już od 30 lat. 

 

Krzysztof Leśniewski

Kucharz – pasjonat, miłośnik wszystkiego co regionalne i pałuckie. Promuje lokalną kuchnię podczas różnego rodzaju jarmarków i kiermaszy.
Laureat nagród kulinarnych, w 2014 r wyróżniony statuetką Century w kategorii Pasjonat roku.
Prowadzi fanpage Kuchnia Pałucka na facebooku: facebook.com/kuchniaznin.

 

 

Drużyny:

ZSRCKU w Przemystce
Kinga Wawrzyniak, Cyprian Dobrzycki, Aleksandra Kwaśna

ZSCKR w Sypniewie
Dominika Nickel, Dominika Mrotek, Patryk Słoma

ZSG w Bydgoszczy
Przemysław Klimczak, Ilona Kunicka, Aleksandra Garnek

 

Potrawy  konkursowe

Zupa – czysta
Dowolna zupa na wywarze drobiowym

Danie główne
Roladka  – wykonana  dowolnej części kurczaka i dowolnym farszem
Budyń  z grzybów
Kaszotto

Relacja, zdjęcia: Jarosław Domiński

 


 

 


 

 

 

 

 II Forum Wiedzy i Innowacji 

W dniach 29-30 listopada odbyło się II Forum Wiedzy i Innowacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Forum odbyło się w sali konferencyjnej hotelu Sangate Hotel Airport w Warszawie. Przedsięwzięcie było realizowane pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Forum otworzyli Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jacek Węsierski – Dyrektor CDR Brwinów. Sesja plenarna forum obejmowała zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprezentowane przez Beniamina Gawlika z MRiRW oraz Iwonę Obojską z CDR Brwinów. Po przerwie zastępca dyrektora CDR Brwinów Krzysztof Janiak oraz Ireneusz Drozdowski omówili założenia Działania "Współpraca" następnie swoimi doświadczeniami i przykładami utworzonych grup operacyjnych podzielili się brokerzy innowacji: Aleksander Bomberski z KPODR Minikowo oraz Marek Wróbel z OODR Łosiów.

Prezentacje z sesji plenarnej do pobrania:
broker A.Bomberski Działanie Współpraca PROW 2014-2020
dzialanie_Wspolpraca_dobre_praktyki iro współ nowy
MRiRW_WPR po 2020_konferencja CDR 171129 (1)
SIR – 29.11.2017 Warszawa

Uczestnicy forum wzięli udział w 6 proponowanych panelach tematycznych dotyczących: programów informatycznych, przedsiębiorczości, nowych technik i technologii w uprawie gleby, agrotroniki, innowacyjnego gospodarowania wodą w rolnictwie oraz innowacjach w przechowalnictwie płodów rolnych. Panele były prowadzone w formie wykładów i dyskusji przez przedstawicieli nauki oraz przedsiębiorców prezentujących innowacje produktowe.

Prezentacje z sesji panelowej do pobrania:
– Innowacje w przechowalnictwie:
CTMS przechowywanie, transport i załadunek materiałów sypkich
Innowacje w przechowalnictwie ziemniaków
Innowacje w przechowalnistwie Lesław Janowicz
Riela prezentacja forum 1 sfamasz

– Agrotronika: agroasystent borusiewicz_agrotronika Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie_29-30.11.2017
PDFsamTMPbufferFCAQP1
PDFsamTMPbufferGTWYV1
Prezentacja Rolnictwo Precyzyjne BayWa 2017
rs_system

 

Drugi dzień Forum był poświęcony podsumowaniom paneli tematycznych, które poprowadził prof. Stanisław Krasowicz z IUNG Puławy, Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych ARiMR Dorota Chilik omówiła przykłady inwestycji pro-innowacyjnych zrealizowanych w ramach środków PROW 2014-2020, następnie przedstawiciel Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW przeanalizował nowe prawo wodne i jego wpływ na rolnictwo. Na zakończenie przedstawiciele CDR Brwinów zaprezentowali wybrane projekty innowacyjne zrealizowane z funduszy krajowych i zagranicznych (m.in. Horyzont 2020, Biostrateg, Interreg).

Forum było po raz kolejny doskonałą okazją do nawiązania ściślejszej współpracy oraz stworzenia płaszczyzny do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy między przedstawicielami nauki, doradztwa, rolników oraz firm i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. 

 

 

Aleksander Bomberski

broker innowacji

Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich

 

 

Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi

28 listopada br. w Oddziale KPODR w Przysieku odbyła się I Ogólnopolska konferencja poświęcona śrucie rzepakowej.

Tematem przewodnim wydarzenia to: „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w produkcji mleka, bydła mięsnego i trzody chlewnej”.

Konferencja zorganizowana wraz z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju i Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Na konferencję przybyli rolnicy z regionu oraz województw sąsiednich oraz doradcy rolniczy, przedstawiciele mieszalni pasz i zakładów tłuszczowych. Całość konferencji wraz z debatą ekspercką prowadził pan Karol Bujoczek-redaktor naczelny miesięcznika Top Agrar Polska.

Po kilku słowach wstępu, wprowadzenia i wykładach uczestnicy przenieśli się do sal dyskusyjnych w których odbywały się seminaria tematyczne.

Seminarium na temat trzody chlewnej, prowadził pan Mirosław Makowski, seminarium nt. bydła mlecznego pan dr Zbigniew Lach, seminarium nt. bydła mięsnego pan dr Marcin Gołębiewski.

 

Adam Piszczek
st. specjalista d/s produkcji roślinnej
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo k. Nakła n/Notecią
tel. 52 386 72 37, 667 662 809, fax 52 386 72 27

Karol Bujoczek

Adam Stępień


Juliusz Młodecki


Debata ekspertow

 

V Szachowe Mistrzostwa Polski Rolników

25 listopada odbyły się w Przysieku koło Torunia V Szachowe Mistrzostwa Polski Rolników. Organizatorem imprezy byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Komitet Organizacyjny Mistrzostw. Tegoroczna impreza zyskała większą rangę, ponieważ została wpisana przez Polski Związek Szachowy jako branżowe szachowe mistrzostwa Polski. Pięciu najlepszych zawodników mistrzostw weźmie udział w finale ogólnopolskim szachów branżowych.

Honorowy patronat nad V Mistrzostwami objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witold Strobel, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Powyższe osoby ufundowały dla startujących zawodników nagrody rzeczowe. Ponadto nagrody rzeczowe ufundowała Grupa Azoty Puławy i Krajowa Spółka Cukrowa.

Puchary dla najlepszych zawodników ufundowali: za zajęcie I miejsca – Prezes Grupy Azoty Puławy Jacek Janiszek, II miejsce – Prezes Polskiego Związku Szachowego Adam Dzwonkowski, III miejsce – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, IV miejsce – Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, V miejsce – Poseł na Sejm RP Ewa Kozanecka. Dla najlepszego juniora do lat 18 puchar ufundował Poseł na Sejm RP Paweł Szramka, a dla juniora do lat 12 – Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka.

Po czterech miesiącach intensywnych przygotowań, 25 listopada V Szachowe Mistrzostwa Polski Rolników rozpoczęły się częścią oficjalną. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Piotr Ptaszyński przywitał przybyłych zawodników i życzył im powodzenia w zmaganiach przy szachownicach. Szczególną uwagę zwrócił na najmłodszych zawodników występujących w kategorii juniorów do lat 12, oraz na zawodników biorących pierwszy raz w swojej karierze szachowej udział w turnieju szachowym sędziowanym. W imieniu Kujawsko-Pomorskiego ODR głos zabrał Marek Nowacki, dyrektor oddziału w Przysieku. Podziękował przybyłym uczestnikom za liczne stawiennictwo i życzył sukcesu w trudnej rywalizacji szachowej. Od tej chwili prowadzenie turnieju przejęła sędzia główny Maria Michalska, która razem z sędzią pomocniczym Andrzejem Michalskim sprawowali nadzór nad imprezą pod względem przestrzegania przepisów szachowych.

Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach: najlepszy zawodnik turnieju, najlepszy junior do lat 18 i najlepszy junior do lat 12. Ponadto organizatorzy przewidzieli nagrodę dla najlepszego zawodnika niepełnosprawnego. Przez cztery i pół godziny wytężonego wysiłku umysłowego 61 zawodników z 8 województw rywalizowało przy szachownicach. Spotkali się szachiści początkujący z mającymi kategorie sportowe. Dla tych pierwszych była to doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia.

Na początku uroczystego zakończenia V Szachowych Mistrzostw Polski Rolników zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Marek Witkowski przeczytał list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowany do uczestników imprezy.

Następnie została podana kolejność zdobytych miejsc w turnieju.

Pierwsze miejsce i tytuł Szachowego Mistrza Polski Rolników na rok 2017 zdobył Piotr Majas z województwa wielkopolskiego. Otrzymał puchar Prezesa Grupy Azoty Puławy oraz nagrodę Dyrektora Generalnego KOWR i Prezesa ARiMR.

II miejsce zajął Dawid Niekraś z województwa wielkopolskiego, otrzymał puchar Prezesa PZSzach i nagrodę Dyrektora Generalnego KOWR.

III miejsce zajął Krzysztof Szczurek z województwa małopolskiego, otrzymał puchar Prezesa KRIR i nagrodę Dyrektora Generalnego KOWR.

IV miejsce zajął Krzysztof Szadkowski, otrzymał puchar Poseł na Sejm RP Joanny Borowiak i nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

V miejsce zajął Waldemar Czapiewski, otrzymał puchar Poseł na Sejm RP Ewy Kozaneckiej i nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Najlepszym juniorem do lat 18 okazał się Krzysztof Szczurek z województwa małopolskiego. Za zwycięstwo w tej kategorii otrzymał puchar Posła na Sejm RP Pawła Szramki i nagrodę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Tytuł najlepszego juniora do lat 12 zdobył Antoni Paprocki z województwa kujawsko-pomorskiego. Otrzymał puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka Jana Surdyki i nagrodę Prezesa ARiMR.

Dla najlepszego zawodnika z województwa kujawsko-pomorskiego Stanisława Paprockiego puchar ufundował dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Ryszard Kamiński.

Dla najlepszego zawodnika z województwa wielkopolskiego puchar ufundował dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wiesława Nowak.

Najlepszym szachistą niepełnosprawnym został Marek Romański z województwa wielkopolskiego. Otrzymał nagrodę ufundowaną przez Prezesa ARiMR.

W ceremonii wręczenia pucharów i nagród uczestniczyli przybyli goście: dyrektor Oddziału Terenowego w Bydgoszczy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Smytry, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jolanta Sobecka, Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka, Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Joanny Borowiak Wojciech Klabun, przedstawiciel Grupy Azoty Puławy Tomasz Gajdowicz, przedstawiciel Wielkopolskiego ODR w Poznaniu Czesław Bachorz. Wręczyli oni nagrody i puchary ufundowane przez ich instytucje. Ponadto nagrody wręczył zawodnikom dyrektor Kujawsko-Pomorskiego ODR Oddział w Przysieku Marek Nowacki. Imprezę prowadził Piotr Ptaszyński, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw. W miłym nastroju wszyscy uczestnicy V Szachowych Mistrzostw Polski Rolników powrócili do domu.

Organizatorzy myślą już o następnych, VI Mistrzostwach. Wykorzystując zdobyte doświadczenie, dołożą wszelkich starań, aby w roku przyszłym przyjechało do Przysieka więcej zawodników i żeby w równie miłej atmosferze mogli uczestniczyć w imprezie, która ma na celu integrację środowiska rolniczego.

Piotr Ptaszyński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw

fot. Piotr Kociorski

Laureaci XXVII Olimpiady Wiedzy Rolniczej

Finał XXVII Olimpiady Wiedzy Rolniczej rozegrano 23 listopada 2017 roku w Przysieku.

Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 19 osób spośród 333 startujących w eliminacjach powiatowych. Po teście pisemnym do ścisłego finału weszło 5 rolników, którzy odpowiadali przed komisją. Łączna wartość nagród, wraz ze szczeblem powiatowym, wyniosła w tym roku około 110 tys. zł.

Oto laureaci XXVII Olimpiady Wiedzy Rolniczej:

I.   Kazimierz Gadomski, pow. rypiński
II.  Piotr Pilachowski, pow. żniński
III. Dariusz Nowastowski, pow. nakielski
IV.  Marcin Kopeć, pow. mogileński
V.  Zbigniew Jasiński, pow. brodnicki

Zwycięzca XXVII Olimpiady Wiedzy Rolniczej – Kazimierz Gadomski

 

Sponsorzy XXVII Olimpiady Wiedzy Rolniczej:
– Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
– Ampol-Merol Wąbrzeźno
– Anwil Włocławek
– Bank Spółdzielczy Brodnica
– BASF
– BAYER
– GREEN ECO Polska
– Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych KRUKOWIAK w Brześciu Kujawskim
– LECHPOL Szubin

fot. Marek Rząsa